2016-06-22 13:51 Š.m. birželio 30 - liepos 1 dienomis neveiks Centrinės hipotekos įstaigos teikiamos paslaugos
DĖL ELEKTRONINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO
 
 
Valstybės įmonė Centrinė hipotekos įstaiga reorganizuojama jungimo būdu (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. vasario 24 d. nutarimas Nr. 177 „Dėl sutikimo reorganizuoti valstybės įmonę Centrinę hipotekos įstaigą“). Reorganizuojama valstybės įmonė Centrinė hipotekos įstaiga (toliau – Įmonė) prijungiama prie reorganizavime dalyvaujančios valstybės įmonės Registrų centro, kuri po reorganizavimo tęsia veiklą perimdama visą reorganizuojamos valstybei nuosavybės teise priklausančios Įmonei patikėjimo teise valdomą turtą, teises ir pareigas. Jungimą numatoma užbaigti 2016 m. liepos 1 d.

Informuojame, kad Įmonės tvarkomų registrų programinės įrangos pakeitimams, susijusiems su Įmonės reorganizavimu, atlikti 2016 m. birželio 30 d. 16.00 val. bus sustabdytas Įmonės elektroninių paslaugų teikimas. Atnaujintomis elektroninėmis paslaugomis bus galima naudotis nuo 2016 m. liepos 1 d. 7.00 val.

Atsiprašome už laikinus nepatogumus.

Paslaugos pagal gyvenimo įvykius

Paslaugų kategorijos

Populiariausios paslaugos

Aktualijos

Naujos paslaugos