Apdorojama...

Paraiškų dėl lėšų skyrimo švietimo, kultūros, sporto, sveikatos, jaunimo ar kitiems projektams priėmimas

Suteikimo trukmė: 20 Darbo dienos

Kaina: null null

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams
Viešajam sektoriui

Interaktyvumo lygis 3

PAS6255

Teikėjas

Tauragės rajono savivaldybės administracija
Tauragės rajono savivaldybės administracija
Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą: Paraiškų dėl lėšų skyrimo švietimo, kultūros, sporto, sveikatos, jaunimo ar kitiems projektams priėmimas

Paraiškas dėl lėšų skyrimo švietimo, kultūros, sporto, sveikatos, jaunimo ir kitiems projektams gali teikti biudžetinės ir viešosios įstaigos, asociacijos,


nevyriausybinės ir kitos organizacijos, veikiančios pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius įstatymus, bei fiziniai asmenys, turintys teisę užsiimti švietimo veikla. Informacija apie paraiškų priėmimą, projektų konkursų organizavimą, projektų vertinimą, finansavimą ir vykdymą skelbiama savivaldybės interneto svetainėje www.taurage.lt. Paraiškų teikėjai projektų finansavimo paraiškas skelbimuose nustatytais terminais gali pateikti savivaldybės administracijai tiesiogiai atvykę į įstaigą, elektroniniu būdu per e. pristatymo sistemą ar oficialiu savivaldybės administracijos elektroninio pašto adresu savivalda@taurage.lt


Tuo atveju, jei administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portale „Elektroniniai valdžios vartai“ www.epaslaugos.lt yra paskelbtas pranešimas apie paraiškų pateikimą, paraiškų teikėjai projektų finansavimo paraiškas skelbimuose nustatytais terminais gali pateikti ir elektroniniu būdu, prisijungę prie portalo www.epaslaugos.lt. Paraiškas vertina savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais sudarytos komisijos. Komisijos įvertina projektus, sudaro tinkamų finansuoti projektų sąrašą ir paskirsto lėšas projektams įgyvendinti. Administracijos direktoriui priėmus galutinius sprendimus, konkursų rezultatai skelbiami Tauragės rajono savivaldybės interneto svetainėje www.taurage.lt. Paslaugos gavėjui informacija apie lėšų skyrimą ar atsisakymą skirti lėšas pateikiama asmeniui tiesiogiai atvykus į savivaldybės administraciją arba išsiunčiama jo nurodytu el. paštu.

El. paslaugos žingsniai:
1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus;
2. Paslaugos gavėjas pateikia elektroninę prašymo formą;
3. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo;
4. Paslaugos gavėjui informacija apie lėšų skyrimą ar atsisakymas skirti lėšas pateikiami tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administraciją arba išsiunčiami asmeniui jo nurodytu būdu: paprastu paštu arba per E. pristatymo sistemą, arba prisijungęs prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).
Tauragės rajono savivaldybėje pateikti paraiškas rėmimo programos atrankos komisijai:
1. tiksliai ir išsamiai užpildytą paraišką;
2. registracijos pažymėjimo kopiją;
3. paslaugos vykdytojas įvertina pateiktą paraišką ir prie jos pridėtus dokumentus ir teikia svarstyti rėmimo programos atrankos komisijai;
4. paraiška svarstoma rėmimo programos atrankos komisijoje, kuri priima sprendimą.

Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2021 sausio 27 d. sprendimas Nr. 1-4 ,,Dėl Tauragės rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos nuostatų patvirtinimo''
https://teisineinformacija.lt/taurage/document/25515
Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2021 sausio 27 d. sprendimas Nr. 1-6 ,,Dėl Tauragės rajono savivaldybės bendruomenių rėmimo programos nuostatų patvirtinimo''
https://teisineinformacija.lt/taurage/document/25514
Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 sausio 22 d. įsakymas Nr. 5-40 ,,Dėl Tauragės rajono savivaldybės kultūros renginių rėmimo programos konkurso nuostatų patvirtinimo''
https://teisineinformacija.lt/taurage/document/25416
Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 sausio 22 d. įsakymas Nr. 5-43 ,,Dėl Tauragės rajono savivaldybės programos „Iniciatyva Tauragei lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo''
https://teisineinformacija.lt/taurage/document/25410
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.D0CD0966D67F
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.0BDFFD850A66
Lietuvos Respublikos sporto įstatymas
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/f585e4e2d85611e8820ea019e5d9ad04/asr
Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymas
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.223790/asr
Tauragės rajono savivaldybės direktoriaus 2018 m. gruodžio 27 d. įsakymas Nr. 5-1703 ,,Dėl Tauragės rajono savivaldybės jaunimo užimtumo ir verslo skatinimo programos nuostatų patvirtinimo'
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/10b31b3265ff11e99684a7f33a9827ac?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=db9e75e4-c963-40b6-b938-5e9733c3d9a3
Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimas 2018 m. gruodžio 27 d. Nr. 5-1703 ,,Dėl Tauragės rajono savivaldybės jaunimo užimtumo ir verslo skatinimo programos nuostatų patvirtinimo'
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/10b31b3265ff11e99684a7f33a9827ac?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=db9e75e4-c963-40b6-b938-5e9733c3d9a3
Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 balandžio 20 d. įsakymas Nr. 5-484 ,,Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarptautinio bendradarbiavimo plėtros finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo'
https://teisineinformacija.lt/taurage/document/17879
Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.463439/asr
Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymas
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a6b2f57002d011e9a017f05dde6559c6?fbclid=IwAR3VxFp7xSuYacDLBtQtc0uFeWnLBW1m9olmvMqBR_5w4tT6-OfXs-eYBnw
Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 31 d. Nr. 1-12 sprendimas „Dėl Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos planavimo, įgyvendinimo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“

https://teisineinformacija.lt/taurage/document/17239
Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 10 d. Nr. 1-327 sprendimas ,,Dėl Tauragės rajono savivaldybės meno kūrėjų ir kolektyvų, pasiekusių aukštų rezultatų kultūros ir meno srityse, skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

https://teisineinformacija.lt/taurage/document/19041

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Danguolė Petkienė
Švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistė (Švietimo ir sporto projektų paraiškų priėmimui organizuoti)
tel. +37044662825
mob. +37061489939
danguole.petkiene@taurage.lt
 
Rita Matemaitienė
Kultūros skyriaus vyr. specialistė (Nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos konkursui organizuoti)
tel. +37044672783
mob. +37065549547
rita.matemaitiene@taurage.lt
 
Danutė Naujokienė
Kultūros skyriaus vedėja (Paraiškų priėmimas ,,Iniciatyva Tauragė'', Kultūros renginių rėmimo, Meno kūrėjų ir kolektyvų, pasiekusių aukštų rezultatų kultūros ir meno srityse, skatinimo programos konkursams organizuoti)
tel. +37044662844
mob. +37061276199
danute.naujokiene@taurage.lt
 
Inga Meištininkaitė
Kultūros skyriaus vyr. specialistė (Jaunimo užimtumo ir verslo skatinimo programos finansavimo konkursui organizuoti)
tel. +37044672783
mob. +37067230042
inga.meistininkaite@taurage.lt
 
Rūta Stasytienė
Savivaldybės gydytoja (Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos konkursui organizuoti)
mob. +37065548274
ruta.stasytiene@taurage.lt
 
 
Aušra Stankienė
Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vyr. specialistė (Jaunimo vasaros užimtumo programos finansavimo konkursui organizuoti)
mob. +37067478268
ausra.stankiene@taurage.lt
 
 
Mindaugas Piečia
Kultūros skyriaus specialistas (Tarptautinio bendradarbiavimo plėtros finansavimo programos konkursui organizuoti))
mob. +37067181948
mindaugas.piecia@taurage.lt
 
 
Bendra informacija:
AdresasRespublikos g. 2, Tauragė
Adresas internetehttp://www.taurage.lt
Darbo laikasI-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Įmonės kodas188737457
Adresas Lietuvoje:
Tauragės rajono sav., Tauragės miesto sen., Tauragė, Respublikos g. 2, LT-72255
Interneto svetainė:
Tel.: (8 446) 62 813, 62 810. Faks. (8 446) 70 801, el. p.: savivalda@taurage.lt
Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama
Trukmė: 20 Darbo dienos
Komentaras: -