Elektroniniai valdžios vartai
Apdorojama...
2024-07-10 00:00Nuo 2025 m. sausio 1 d., neturint galiojančios medicininės pažymos, negalios ir vairuotojo pažymėjimas.
Savo medicininės pažymos galiojimą galite pasitikrinti čia: Vairuotojų portalas
-
Apdorojama...
Apdorojama...

Prisirašymas prie gydymo įstaigos

Gyventojams suteikiama galimybė internetu prisirašyti prie norimos pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos.

Apdorojama...

Norėdami pasitikrinti jau užsakytos paslaugos būseną - prisijunkite.

Priklauso grupėms

Skirta

Gyventojams

Paslaugos brandos lygis4

Paslaugos rūšis:
Apdorojama...

Teikimo lygmuo:
Apdorojama...

Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą:Prisirašymas prie pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos
Gyventojams suteikiama galimybė internetu prisirašyti prie norimos pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau PASPĮ) - VšĮ Centro poliklinikos, VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos ir VšĮ Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinikos. Prisirašyti pageidaujančiam asmeniui iš PASPĮ darbuotojų registro pateikiami rekomenduojamų gydytojų (šeimos gydytojų, vidaus ligų gydytojų, vaikų ligų gydytojų) ir (arba) gydytojų psichiatrų sąrašai. Asmuo pasirenka pageidaujamą gydytoją, jei pageidauja ir gydytoją psichiatrą, užpildo pateiktą prašymo formą. Užpildyti ir patvirtinti prašymai įtraukiami į saugomą elektroninį dokumentų registracijos žurnalą. Į dokumentų registracijos žurnalą įtraukti prašymai integracinių sąsajų pagalba perduodami ir registruojami VLK prisirašymo prie pirminės sveikatos priežiūros įstaigų informacinėje sistemoje, iš kurios gautas atsakymas apie prisirašymo patvirtinimą arba atsisakymas prirašyti išsaugomas prie kiekvieno registracijos žurnalo įrašo.
Rezultatas:
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo tvarka:
Paslaugos inicijavimas
  Prašymo nagrinėjimas
   Paslaugos rezultato suteikimas
    Paslaugos inicijavimo forma
    Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
     Informacija ir dokumentai, kuriuos gauna paslaugos teikėjas
      Bendra informacija:
      Adresas Pylimo g.3, LT-01117 Vilnius
      Adresas internete http://www.pylimas.lt
      Adresas:
      LIETUVOS RESPUBLIKA, Vilniaus miesto sav., Vilnius, Pylimo g. 3, LT-01117
      Interneto svetainė: