Apdorojama...

Prisirašymas prie pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos

Gyventojams suteikiama galimybė internetu prisirašyti prie norimos pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos.

Suteikimo trukmė: Paslauga suteikiama nedelsiant - realiame laike (1 d.d.)

Kaina: nemokama

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Priklauso grupėms

Skirta

Gyventojams

Interaktyvumo lygis 4

Teikėjas

VIEŠOJI ĮSTAIGA CENTRO POLIKLINIKA
Gyventojams suteikiama galimybė internetu prisirašyti prie norimos pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau PASPĮ) - VšĮ Centro poliklinikos, VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos ir VšĮ Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinikos. Prisirašyti pageidaujančiam asmeniui iš PASPĮ darbuotojų registro pateikiami rekomenduojamų gydytojų (šeimos gydytojų, vidaus ligų gydytojų, vaikų ligų gydytojų) ir (arba) gydytojų psichiatrų sąrašai. Asmuo pasirenka pageidaujamą gydytoją, jei pageidauja ir gydytoją psichiatrą, užpildo pateiktą prašymo formą. Užpildyti ir patvirtinti prašymai įtraukiami į saugomą elektroninį dokumentų registracijos žurnalą. Į dokumentų registracijos žurnalą įtraukti prašymai integracinių sąsajų pagalba perduodami ir registruojami VLK prisirašymo prie pirminės sveikatos priežiūros įstaigų informacinėje sistemoje, iš kurios gautas atsakymas apie prisirašymo patvirtinimą arba atsisakymas prirašyti išsaugomas prie kiekvieno registracijos žurnalo įrašo.

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Robertas Jonelis
Informacinių sistemų ir technologijų
skyriaus vedėjas
Tel. +370 5 26 58586
robertas.jonelis@pylimas.lt
Bendra informacija:
Adresas Pylimo g.3, LT-01117 Vilnius
Adresas internete http://www.pylimas.lt
Adresas Lietuvoje:
Vilniaus miesto sav., Vilnius, Pylimo g. 3, LT-01117
Interneto svetainė:
Tel. +370 5 271 80 00, faks. +370 5 271 80 45, el. p.: info@pylimas.lt