Apdorojama...

Teistumo (neteistumo) pažymos užsakymas, peržiūra ir išdavimas

Fiziniams asmenims sudaryta galimybė, atlikus autentifikaciją, elektroniniu būdu pateikti prašymą išduoti pažymą dėl Įtariamų, kaltinamų ir teistų asmenų žinybinio registro duomenų apie fizinį asmenį.

Suteikimo trukmė: 10 dienų

Kaina:

Registro pažymos ar išrašo išdavimas asmeniškai atvykus į Informatikos ir ryšių departamentą:
     - pažymų ar išrašų išdavimas per 10 darbo dienų – 4,34 Eur;
     - skubos tvarka per 1 darbo dieną – 6,52 Eur.

Registro pažymos ar išrašo, pasirašytų elektroniniu parašu, teikimas elektroniniu būdu (internetu):
     - pažymų ar išrašų išdavimas per 10 darbo dienų – 4,05 Eur;
     - skubos tvarka per 1 darbo dieną – 6,08 Eur.;

Registro pažymos ar išrašo teikimas registruotu paštu:

Lietuvos Respublikoje:
     - pažymų ar išrašų teikimas per 10 darbo dienų – 5,42 Eur;
     - skubos tvarka per 1 darbo dieną – 7,60 Eur;

Europos Sąjungos valstybėse narėse:
     - pažymų ar išrašų teikimas per 10 darbo dienų – 7,78 Eur;
     - skubos tvarka per 1 darbo dieną – 9,96 Eur;

Registro pažymos ar išrašo išdavimas kitose valstybėse:
     - pažymų ar išrašų teikimas per 10 darbo dienų – 7,21 Eur;
     - skubos tvarka per 1 darbo dieną – 9,39 Eur.

     Pastaba:
     Atlyginimo už Registro pažymos ar išrašo antro ir paskesnio egzemplioriaus pagal tą patį prašymą dydis – 0,29 euro. Pvz. norint gauti pagal tą patį prašymą 3 egz. Registro pažymų – reikėtų sumokėti į Informatikos ir ryšių departamento sąskaitą 4,92 euro (pirmas egz. – 4,34 euro ir du egz. – po 0,29 euro). Šis atlyginimo dydis netaikomas pažymai ir išrašui, pasirašytiems elektroniniu parašu ir teikiamiems elektroniniu būdu.

     Registro pažymos ar išrašai išduodami skubos tvarka, jeigu rengiant Registro pažymą ar išrašą nereikia patikslinti ar papildyti Registro duomenų.

     Informuojame, kad Registro išrašas apie Registre tvarkomus duomenis vieną kartą per kalendorinius metus teikiamas neatlygintinai.

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Interaktyvumo lygis 4

Teikėjas

Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą: Teistumo (neteistumo) pažymų užsakymo ir išdavimo paslauga
Fiziniams ir juridinio asmens vadovui arba jo įgaliotam asmeniui sudaryta galimybė, atlikus autentifikaciją, elektroniniu būdu pateikti prašymą išduoti pažymą dėl Įtariamų, kaltinamų ir teistų asmenų žinybinio registro duomenų apie asmenį, apmokėti paslaugą ir pasirinkus elektroninį paslaugos gavimo variantą atsiimti pažymą Informatikos ir ryšių departamento prie VRM portale.

Pažymą rasite dar kartą prisijungę prie paslaugos ir Informatikos ir ryšių departamento elektroninių paslaugų portale pasirinkę menių punktą „Prašymų peržiūra“.

SVARBU

Kaip sužinoti apie Registro pažymos ar išrašo rengimo eigą, taip pat gauti informaciją apie Registro pažymos ar išrašo parengimą trumpąja teksto žinute (SMS)?

   Elektroninių paslaugų portale adresu: www.ird.lt pasirinkus nuorodą „Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registras“ skiltyje „Gyventojams“ pasirinkus nuorodą „Peržiūrėti pažymos ar išrašo rengimo eigą“ galite pasitikrinti pažymos ar išrašo rengimo eigą, t. y. pateikus asmens ir apsaugos kodus bus suteikta informacija apie prašymo gavimo ir Registro pažymos ar išrašo parengimo, įteikimo arba išsiuntimo registruotu paštu ar elektroniniu būdu datą ir laiką.

   Asmenys, užsakantys Registro pažymas ar išrašus, informaciją apie pažymos ar išrašo parengimą gali gauti trumpąja teksto žinute (SMS). Paslauga teikiama asmenims, kurie pildydami prašymą Registro pažymai ar išrašui gauti nurodo, kad nori gauti pranešimą apie pažymos ar išrašo parengimą (jeigu pažymą ar išrašą nori atsiimti asmeniškai) arba pranešimą apie pažymos ar išrašo parengimą ir išsiuntimą (jeigu pažymą ar išrašą nori gauti registruotu paštu), bei nurodo telefono numerį, į kurį nori gauti pranešimą ir mobiliojo ryšio operatorių. Paslaugos kaina – 0,29 euro, įskaitant pridėtinės vertės mokestį. Paslaugos mokestis įtraukiamas į mobiliojo ryšio vartotojo sąskaitą. Paslauga veikia tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.

Kaip atsiimti parengtą Registro pažymą?

   Pareiškėjas ar jo atstovas parengtą Registro pažymą ar išrašą gali atsiimti tiesiogiai Informatikos ir ryšių departamente, gauti registruotu paštu arba elektroniniu būdu. Pareiškėjas ar jo atstovas atsiimdamas Registro pažymą ar išrašą tiesiogiai Informatikos ir ryšių departamento priimamajame pateikia savo galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, pareiškėjo atstovas papildomai pateikia atstovavimą liudijantį dokumentą.

   Pareiškėjui ar jo atstovui, užsakiusiam Registro pažymą ar išrašą elektroniniu būdu, Registro pažyma ar Registro išrašas, pasirašyti elektroniniu parašu, gali būti pateikiami elektroniniu būdu adresu: http://www.ird.lt arba per Elektroninės valdžios portalą adresais: https://www.evaldzia.lt arba https://www.epaslaugos.lt.

Kaip peržiūrėti Registro pažymą ADOC formatu?

   Peržiūrėti pateiktą Registro pažymą ar išrašą, pasirašytą elektroniniu parašu, ADOC formatu ir patikrinti jos galiojimą pareiškėjas gali adresu https://adoc.archyvai.lt/eais-lpp/app/ pasirinkęs punktą „ADOC dokumento peržiūra ir tikrinimas“.

Įtariamų, kaltinamų ir teistų asmenų žinybinio registro nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. 1V-291 (Žin., 2005, Nr 112-4114); Įtariamų, kaltinamų ir teistų asmenų žinybinio registro duomenų teikimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2007 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1V- 115 (Žin., 2007, Nr. 40-1516); Atlyginimo už Įtariamų, kaltinamų ir teistų asmenų žinybinio registro duomenų teikimą dydžiai, patvirtinti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2007 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 1V-291 (Žin., 2007, Nr. 95-3849).

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Rita Vilemienė
Vyriausioji specialistė
+370 5 271 7256   
rita.vilemiene@vrm.lt
Bendra informacija:
AdresasŠventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius
Adresas internetehttp://www.ird.lt
Darbo laikasPriėmimo skyriaus darbo laikas I-III 8-12 val. ir 12.45-17 val. IV 8-12 val. ir 12.45-18 val. V 8-12 val. ir 12.45-15.45 val.
Įmonės kodas188774822
Adresas Lietuvoje:
Vilniaus miesto sav., Vilnius, Šventaragio g. 2, LT-01510
Interneto svetainė:
Bendrais klausimais (8 5) 271 7177 Piliečių aptarnavimo ir pažymų išdavimo klausimais: (8 5) 271 7257; (8 5) 271 8656 (8 5) 271 8473. Informacija telefonu (8 5) 271 8655, el. p.: ird@vrm.lt