Apdorojama...

Leidimas verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais

Kaina: Tikslinama

Užsakyti

Galimi paslaugos teikimo sutrikimai dėl Gyventojų registro sąsajos neveikimo

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Interaktyvumo lygis 4

PAS30707

Teikėjas

Ignalinos rajono savivaldybės administracija
Ignalinos rajono savivaldybės administracija
Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą: Leidimas verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais
Leidimas suteikia teisę verstis mažmenine prekyba nefasuotu variklių benzinu, dyzelinu (dyzeliniais degalais), suskystintomis dujomis, skirtomis autotransporto priemonėms, biodyzelinu. Licencija reikalinga užsiimant degalinių veikla.
Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. kovo 2 d. įsakymas Nr. 1-41 "Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. 1-346 "Dėl Prekybos naftos produktais, biokuru, bioalyva ir kitais degiaisiais skystais produktais Lietuvos Respublikoje taisyklių patvirtinimo" pakeitimo"
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=419463&p_query=&p_tr2=2
Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 2 d. įsakymas Nr.1-19 „Dėl leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisyklių patvirtinimo“
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=417906&p_query=&p_tr2=2
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1442 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 " Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/6b28f7b0878311e4a98a9f2247652cf4
Lietuvos Respublikos Energetikos įstatymas 2002 m. gegužės 16 d. Nr. IX-884
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=460668

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Bendra informacija:
AdresasLaisvės a. 70, LT-30122 Ignalina
Adresas internetehttp://www.ignalina.lt
Darbo laikasPirmadieniais – ketvirtadieniais 8.00-17.00, penktadieniais 8.00-15.45 Pietų pertrauka 12.00-12.45
Įmonės kodas288768350
Adresas Lietuvoje:
Ignalinos rajono sav., Ignalinos miesto sen., Ignalina, Laisvės a. 70, LT-30122
Interneto svetainė:
Tel. (8 386) 52 233, faksas (8 386) 52 233, el. p.: info@ignalina.lt