Apdorojama...

Leidimas verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais

Kaina: Tikslinama

Užsakyti

Galimi paslaugos teikimo sutrikimai dėl Gyventojų registro sąsajos neveikimo

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Interaktyvumo lygis 4

PAS30707

Teikėjas

Kauno rajono savivaldybės administracija
Kauno rajono savivaldybės administracija
Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą: Leidimas verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais
Suteikia teisę verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais (nefasuotų naftos produktų pavadinimai ir jų kodai pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą (KNP))
Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. kovo 2 d. įsakymas Nr. 1-41 "Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. 1-346 "Dėl Prekybos naftos produktais, biokuru, bioalyva ir kitais degiaisiais skystais produktais Lietuvos Respublikoje taisyklių patvirtinimo" pakeitimo"
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=419463&p_query=&p_tr2=2
Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 2 d. įsakymas Nr.1-19 „Dėl leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisyklių patvirtinimo“
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=417906&p_query=&p_tr2=2
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1442 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 " Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/6b28f7b0878311e4a98a9f2247652cf4
Lietuvos Respublikos Energetikos įstatymas 2002 m. gegužės 16 d. Nr. IX-884
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=460668

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Bendra informacija:
AdresasSavanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas
Adresas internetehttp://www.krs.lt
Darbo laikasI-IV 8:00-17:00 V 8:00-15:45
Įmonės kodas188756386
Adresas Lietuvoje:
Kauno miesto sav., Kaunas, Savanorių pr. 371, LT-49386
Kauno rajono sav., Neveronių sen., Neveronys, Kertupio g. 18, LT-54486
Adresas užsienyje:
-
Interneto svetainė:
Tel. (8 37) 30 55 03 Faks.: (8 37) 31 37 97, el. p.: info@krs.lt