Elektroniniai valdžios vartai
Apdorojama...
Apdorojama...
Apdorojama...

Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) Šiaulių miesto savivaldybės viešosiose vietose – dokumentas, suteikiantis teisę fiziniam ar juridiniam asmeniui (toliau – asmuo) nurodytu laikotarpiu verstis mažmenine prekyba ar teikti paslaugas konkrečioje savivaldybės teritorijos viešojoje vietoje (toliau – Leidimas). Paslauga teikiama asmenims, pageidaujantiems prekiauti ir (ar) teikti paslaugas Šiaulių miesto savivaldybės teritorijos viešosiose vietose iš laikinųjų įrenginių (įskaitant ir pramoginius įrenginius (laimėjus konkursą), kioskų, paviljonų, prekybai pritaikytų automobilių ar priekabų, lauko kavinių, išplėstų aptarnavimo vietų prie stacionarių viešojo maitinimo vietų.

Leidimas išduodamas vienai prekybos (paslaugų teikimo) vietai. Asmuo Leidimą gali gauti konkrečiai prekybos (paslaugų teikimo) vietai, įtrauktai į Šiaulių miesto savivaldybės viešųjų teritorijų prekybos ir paslaugų teikimo vietų sąrašus, patvirtintus Savivaldybės vykdomosios institucijos (toliau – Vietų sąrašai). Leidimai prekiauti ar teikti paslaugas vietose, įtrauktose į Konkurso objektų (dalykų) vietų sąrašą, išduodami konkursą laimėjusiam asmeniui.

Leidimas išduodamas laikotarpiui nuo vienos dienos iki vienerių metų.

Kai siekiama prekiauti prie Ginkūnų civilinių kapinių Vietų sąrašo prekybos vietose, kurių numeriai nuo G-43 iki G-66 (26 priedas), Leidimo galiojimo laikotarpis negali būti ilgesnis kaip dvi savaitės iki Motinos dienos, Tėvo dienos, Visų šventųjų dienos, Vėlinių dieną ir vieną savaitę po jų.

Vykdant prekybą (teikiant paslaugas) iš kiosko ar paviljone, Leidimas išduodamas ne trumpesniam kaip 3 mėnesių (90 kalendorinių dienų) laikotarpiui. Kai, organizavus konkursą, prašoma išduoti Leidimą teikti laisvalaikio pramogų paslaugas, prašyme pageidaujamas Leidimo galiojimo laikotarpis negali būti trumpesnis kaip 6 mėnesiai.

Leidimo galiojimo laikotarpiu prekybos (paslaugų teikimo) vietoje asmuo turi turėti dokumentus, teisės aktų nustatyta tvarka leidžiančius vykdyti veiklą (verslo liudijimą, individualios veiklos vykdymo pažymą, o vykdantys prekybą maisto produktais ar teikiantieji viešo maitinimo paslaugas – Maisto tvarkymo subjekto registracijos dokumentą ir kt.

Už Leidimo išdavimą imama Savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta vietinė rinkliava (išskyrus, kai Leidimas išduodamas Konkurso laimėtojui).

Leidimus rengia ir išduoda Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir investicijų skyrius.

Prašymas Leidimui gauti teikiamas:

·                      ne anksčiau kaip 30 kalendorinių dienų ir ne vėliau kaip 7 kalendorinės dienos iki pageidaujamos leidimo galiojimo pradžios (kai siekiama prekiauti (teikti paslaugas) vietose pagal Vietų sąrašų 1 sąrašą);

·                      kai siekiama prekiauti (teikti paslaugas) kioske, paviljone, lauko kavinėje (Vietų sąrašo 2 ir 3 sąrašai), prašymai išduoti Leidimą teikiami ne anksčiau nei 60 kalendorinių dienų ir ne vėliau kaip 30 kalendorinių dienų iki pageidaujamos leidimo galiojimo pradžios

Prašymą ir kitus dokumentus, reikalingus Leidimui išduoti, galima pateikti elektroninėmis priemonėmis: per Savivaldybės licencijų ir leidimų informacinės sistemo

Apdorojama...

Norėdami pasitikrinti jau užsakytos paslaugos būseną - prisijunkite.

Gyvenimo įvykiai

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Interaktyvumo lygis3

Paslaugos rūšis:
Apdorojama...

Teikimo lygmuo:
Apdorojama...

PASA00067

Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą:Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimas, dublikato išdavimas papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) Šiaulių miesto savivaldybės viešosiose vietose – dokumentas, suteikiantis teisę fiziniam ar juridiniam asmeniui (toliau – asmuo) nurodytu laikotarpiu verstis mažmenine prekyba ar teikti paslaugas konkrečioje savivaldybės teritorijos viešojoje vietoje (toliau – Leidimas). Paslauga teikiama asmenims, pageidaujantiems prekiauti ir (ar) teikti paslaugas Šiaulių miesto savivaldybės teritorijos viešosiose vietose iš laikinųjų įrenginių (įskaitant ir pramoginius įrenginius (laimėjus konkursą), kioskų, paviljonų, prekybai pritaikytų automobilių ar priekabų, lauko kavinių, išplėstų aptarnavimo vietų prie stacionarių viešojo maitinimo vietų.

Leidimas išduodamas vienai prekybos (paslaugų teikimo) vietai. Asmuo Leidimą gali gauti konkrečiai prekybos (paslaugų teikimo) vietai, įtrauktai į Šiaulių miesto savivaldybės viešųjų teritorijų prekybos ir paslaugų teikimo vietų sąrašus, patvirtintus Savivaldybės vykdomosios institucijos (toliau – Vietų sąrašai). Leidimai prekiauti ar teikti paslaugas vietose, įtrauktose į Konkurso objektų (dalykų) vietų sąrašą, išduodami konkursą laimėjusiam asmeniui.

Leidimas išduodamas laikotarpiui nuo vienos dienos iki vienerių metų.

Kai siekiama prekiauti prie Ginkūnų civilinių kapinių Vietų sąrašo prekybos vietose, kurių numeriai nuo G-43 iki G-66 (26 priedas), Leidimo galiojimo laikotarpis negali būti ilgesnis kaip dvi savaitės iki Motinos dienos, Tėvo dienos, Visų šventųjų dienos, Vėlinių dieną ir vieną savaitę po jų.

Vykdant prekybą (teikiant paslaugas) iš kiosko ar paviljone, Leidimas išduodamas ne trumpesniam kaip 3 mėnesių (90 kalendorinių dienų) laikotarpiui. Kai, organizavus konkursą, prašoma išduoti Leidimą teikti laisvalaikio pramogų paslaugas, prašyme pageidaujamas Leidimo galiojimo laikotarpis negali būti trumpesnis kaip 6 mėnesiai.

Leidimo galiojimo laikotarpiu prekybos (paslaugų teikimo) vietoje asmuo turi turėti dokumentus, teisės aktų nustatyta tvarka leidžiančius vykdyti veiklą (verslo liudijimą, individualios veiklos vykdymo pažymą, o vykdantys prekybą maisto produktais ar teikiantieji viešo maitinimo paslaugas – Maisto tvarkymo subjekto registracijos dokumentą ir kt.

Už Leidimo išdavimą imama Savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta vietinė rinkliava (išskyrus, kai Leidimas išduodamas Konkurso laimėtojui).

Leidimus rengia ir išduoda Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir investicijų skyrius.

Prašymas Leidimui gauti teikiamas:

·                      ne anksčiau kaip 30 kalendorinių dienų ir ne vėliau kaip 7 kalendorinės dienos iki pageidaujamos leidimo galiojimo pradžios (kai siekiama prekiauti (teikti paslaugas) vietose pagal Vietų sąrašų 1 sąrašą);

·                      kai siekiama prekiauti (teikti paslaugas) kioske, paviljone, lauko kavinėje (Vietų sąrašo 2 ir 3 sąrašai), prašymai išduoti Leidimą teikiami ne anksčiau nei 60 kalendorinių dienų ir ne vėliau kaip 30 kalendorinių dienų iki pageidaujamos leidimo galiojimo pradžios

Prašymą ir kitus dokumentus, reikalingus Leidimui išduoti, galima pateikti elektroninėmis priemonėmis: per Savivaldybės licencijų ir leidimų informacinės sistemos „LILIS“ (toliau – LILIS) klientų savitarną https://lilis.siauliai.lt arbapasirašytą saugiu elektroniniu parašusiunčiant elektroniniu paštu [email protected]

arba tiesiogiai Savivaldybės priimamajame prie 6 langelio (Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai). Apie netinkamai užpildytą prašymą (išskyrus LILIS klientų savitarną) Aptarnavimo ir e. paslaugų poskyrio darbuotojas nedelsiant (tą pačią dieną) informuoja Leidimo prašytoją.

Informacija apie išduotą Leidimą skelbiama Licencijų informacinėje sistemoje: www.licencijavimas.lt

Apie priimtą sprendimą (Leidimo išdavimas arba atsisakymas išduoti Leidimą) informuojama asmens prašyme nurodytu būdu.

Išduotas leidimas prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose, išduotas dublikatas, papildytas, patikslintas leidimas, sustabdytas galiojimas, panaikintas galiojimo sustabdymas arba panaikintas galiojimas.
Paslaugos inicijavimas
 1. Paslaugos teikimo elektroniniu būdu schema (paslaugos teikimo aprašymo priedas Nr.
Prašymo nagrinėjimas
  Paslaugos rezultato suteikimas

   Paslaugos teikimo proceso schema

   Paslaugos inicijavimo forma
   Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
   1. Asmuo turi pateikti Prašymą ir dokumentus, reikalingus Leidimui išduoti:
   2. pageidaujantis prekiauti iš prekybai pritaikyto automobilio ar jo priekabos – transporto priemonės valstybinės registracijos ir techninės apžiūros rezultatų kortelės (ataskaitos) kopiją; specializuoto automobilio, automobilio priekabos, specialiosios nemotorinės transporto priemonės vaizdinį (fotofiksaciją);
   3. pageidaujantis prekiauti tik savo užaugintais žemės ūkio produktais – ūkininko ūkio pažymėjimą arba žemės ūkio valdos registravimo pažymėjimą ir (ar) pažymą iš VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro apie žemės ūkio valdoje vykdomas pagrindinę bei papildomas žemės ūkio ekonomines veiklas; žemės ūkio paskirties sklypų nuomininkai – sklypo nuomos sutarties ar kito sutartinius santykius įteisinančio dokumento kopiją, jeigu prekiauja ne pats ūkininkas;
   4. pageidaujantis prekiauti tik tautinio paveldo sertifikuotais žemės ūkio maisto produktais – sertifikato (tautinio paveldo pažymėjimo ir pan.) kopiją;
   5. pageidaujantis prekiauti tik savo sklype užaugintais vaisiais, uogomis, daržovėmis, gėlėmis – dokumento, patvirtinančio nuosavybės (arba šeimos nario) teisę į turimą žemės sklypą, kopiją, arba sutartinius santykius įteisinančio dokumento kopiją, jeigu jis naudojasi ne jam nuosavybės teise priklausančiu žemės sklypu, arba sodininkų bendrijos nario pažymėjimo kopiją;
   6. pageidaujantis prekiauti savo gamybos medumi ir bitininkystės produktais – pažymos apie bičių šeimų registravimą ūkinių gyvūnų registre (jeigu prekiaujama medumi) kopiją;
   7. tautodailininkas, amatininkas, prekiaujantis tik savo darbo sertifikuotais tautinio paveldo gaminiais ir savo rankų darbo gaminiais – tautinio paveldo sertifikato, tautodailininko ar tradicinių amatų meistro pažymėjimo kopiją;
   8. asmuo, organizuojantis batutų, pripučiamų ir kitų nesudėtingų atrakcionų, laisvalaikio pramogoms skirtų priemonių (elektromobilių, riedučių, dviračių, paspirtukų ir pan.) nuomos, vandens pramogų priemonių nuomos ir kitą veiklą, kuriai netaikomos Variklinės pavaros pramoginių įrenginių priežiūros taisyklių nuostatos, kai paslaugoms teikti reikalingas mažesnis nei 120 kv. m teritorijos plotas, papildomai pateikia: - paslaugos teikimo vietos įrengimo schemą (parengtą ant „Google Maps“ ar topografinio žemėlapio PDF ar JPG formatu); - įsigaliojusį veiklos civilinės atsakomybės draudimo polisą, galiojantį ne trumpiau negu Leidimas (draudimo polisas turi galioti visą įrenginių buvimo laiką);
   9. įgaliojimą (jeigu prašymą teikia juridinio asmens įgaliotas asmuo).
   Informacija ir dokumentai, kuriuos gauna paslaugos teikėjas

    Administracinė paslauga yra galutinė. Nuo vietinės rinkliavos mokėjimo atleidžiami, tačiau Leidimą gauti privalo norintys prekiauti asmenys – tautinio paveldo produktų kūrėjai, kurių gaminiai sertifikuoti ir pripažinti tautinio paveldo produktais pagal Tautinio paveldo produktų įstatymą, ir visų kūrybinių sąjungų nariai, prekiaujantys tik savais produktais, gaminiais ir kūriniais viešosiose prekybos vietose, nustatytose ir patvirtintose Savivaldybės vykdomosios institucijos (tik pateikus atitinkamą sertifikatą ir (ar) pažymėjimą); Vietinės rinkliavos 50 proc. lengvata taikoma asmenims, deklaravusiems gyvenamąją vietą Šiaulių miesto savivaldy-bėje ir prekiaujantiems tik rankdarbiais, savais gaminiais ir (ar) kūriniais šiems fiziniams asmenims, jei jie pateikia neį-galiojo pažymėjimą ar kitą dokumentą (arba dokumento ko-piją): - neįgaliems asmenims; - nepilnamečiams nuo 16 iki 18 metų amžiaus; - auginantiems ir (ar) globojantiems tris ir daugiau vaikų arba vieną neįgalų vaiką.

    1. Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Šiaulių miesto viešosiose vietose išdavimą nuostatai, patvirtinti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 6 d. sprendimu Nr. T-288 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Šiaulių miesto viešosiose vietose išdavimą nuostatų tvirtinimo“;
    2. Leidimų prekiauti (teikti paslaugas) Šiaulių miesto viešosiose vietose išdavimo ir panaikinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. A-1102 „Dėl Leidimų prekiauti (teikti paslaugas) Šiaulių miesto viešosiose vietose išdavimo ir panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
    3. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. A-917 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės viešųjų teritorijų prekybos ir paslaugų teikimo vietų sąrašų patvirtinimo“. ;
    4. Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas;
    5. Prekybos ir paslaugų teikimo Šiaulių miesto viešosiose vietose taisyklės, patvirtintos 2019 m. liepos 4 d. sprendimu Nr. T-284 „Dėl Prekybos ir paslaugų teikimo Šiaulių miesto viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo“ ;
    6. Pritarimo prekybos (paslaugų teikimo) kioskų, paviljonų ir lauko kavinių įrengimo projektams tvarkos aprašas, patvirtintas Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. A-530 „Dėl Pritarimo prekybos (paslaugų teikimo) kioskų (paviljonų) įrengimo projektams tvarkos aprašo patvirtinimo“;
    7. Konkurso gauti leidimą teikti laisvalaikio pramogų paslaugas viešosiose vietose nuostatų, patvirtintų Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. rugpjūčio 17 d. įsakymo Nr. A-1442 „Dėl Konkurso gauti leidimą teikti laisvalaikio pramogų paslaugas viešosiose vietose nuostatų patvirtinimo“;

    Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

    NENURODYTA-PASISLeta RinkevičienėEkonomikos ir investicijų skyriaus vyr. specialistė
    tel.+37041383431
    [email protected]
    NENURODYTA-PASISVaida VirbalienėEkonomikos ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė
    tel.+37041596235
    [email protected]
    Bendra informacija:
    Adresas Vasario 16-osios 62, LT-76295, Šiauliai
    Adresas internete www.siauliai.lt
    Darbo laikas I - IV 8:00-17:00, V 8:00-15:45. Pietų pertrauka: 12:00-12:45
    Įmonės kodas 188771865
    Adresas:
    LIETUVOS RESPUBLIKA, Šiaulių miesto sav., Šiauliai, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295
    Interneto svetainė:
    Tel.:+37041509490
    Veiksmas:Paslaugos rezultato išdavimas
    Paslaugos suteikimo kaina:3 EUR
    Trukmė:5 darbo dienos