Elektroniniai valdžios vartai
Apdorojama...
Apdorojama...
Apdorojama...

Šilumos tiekimo licencijos išdavimas, keitimas, dublikato išdavimas ar galiojimo panaikinimas

Šilumos tiekimo veiklos licencija – tai leidimas licencijos turėtojui verstis šilumos tiekimo veikla licencijos priede nustatytoje teritorijoje. Licencija išduodama asmeniui, numatomoje licencijuojamos veiklos teritorijoje teisėtais pagrindais valdančiam šilumos tiekimo veiklai vykdyti būtinus šilumos gamybos įrenginius ir (ar) šilumos perdavimo tinklus. Licencija išduodama neribotam laikui.

Apdorojama...

Norėdami pasitikrinti jau užsakytos paslaugos būseną - prisijunkite.

Gyvenimo įvykiai

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Paslaugos brandos lygis3

Paslaugos rūšis:
Apdorojama...

Teikimo lygmuo:
Apdorojama...

PASA00029

Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą:Šilumos tiekimo licencijos išdavimas, keitimas, dublikato išdavimas ar galiojimo panaikinimas

Šilumos tiekimo veiklos licencija – tai leidimas licencijos turėtojui verstis šilumos tiekimo veikla licencijos priede nustatytoje teritorijoje. Licencija išduodama asmeniui, numatomoje licencijuojamos veiklos teritorijoje teisėtais pagrindais valdančiam šilumos tiekimo veiklai vykdyti būtinus šilumos gamybos įrenginius ir (ar) šilumos perdavimo tinklus. Licencija išduodama neribotam laikui.

Rezultatas:
Išduota šilumos tiekimo licencija, pakeista, išduotas licencijos dublikatas, panaikintas licencijos galiojimo sustabdymas ar panaikintas licencijos galiojimas.
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo tvarka:
Paslaugos inicijavimas
 1. Parengta paslaugos teikimo elektroniniu būdu schema: (paslaugos teikimo aprašymo priedas Nr.
Prašymo nagrinėjimas
  Paslaugos rezultato suteikimas
  1. .

  Paslaugos teikimo proceso schema

  Paslaugos inicijavimo forma
  Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
  1. Prašymą;
  2. Asmens – įmonės registravimo pažymėjimo ir įstatų ar kito juos atitinkančio steigimo dokumento kopijos, patvirtintos įmonės antspaudu, jeigu įmonė jį privalo turėti, ir vadovo parašu;
  3. Informacija apie įmonės padalinius, filialus ir valdymo organus;
  4. Įsipareigojimas vykdyti licencijuojamos veiklos sąlygas;
  5. Su veikla šilumos ūkio sektoriuje susijusių asmenų turimų licencijų ir teisės aktuose nustatytų leidimų sąrašas;
  6. Šilumos gamybos įrenginių ir (ar) šilumos perdavimo tinklų nuosavybės teisę ar teisėtą valdymą patvirtinantys dokumentai;
  7. Juridinio asmens pastarųjų 2 metų (jeigu įmonė vykdė veiklą trumpiau negu 2 metus – pastarųjų metų) veiklos audito ataskaita ir balansas (šis reikalavimas netaikomas įmonėms, kurios iki prašymo padavimo veiklos nevykdė);
  8. Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos išduotų atestatų verstis šilumos įrenginių eksploatavimu (priežiūra) kopijas, patvirtintas antspaudu, jeigu asmuo privalo jį turėti;
  9. Dokumentus, patvirtinančius, kad pareiškėjas neturi mokestinės nepriemokos Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui ar savivaldybių biudžetams ir fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija, nėra skolingas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui, ar vykdo įsipareigojimus muitinei;
  10. Duomenis apie pareiškėją, leidžiančius įvertinti jo technologinį, finansinį ir vadybinį pajėgumą;
  11. Dokumentas, patvirtinantis privalomos valstybinės rinkliavos sumokėjimo faktą.
  Informacija ir dokumentai, kuriuos gauna paslaugos teikėjas

   Administracinė paslauga yra galutinė.

   Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

   NENURODYTA-PASISHenrita GiedraitienėMiesto ūkio ir aplinkos skyriaus vyr. specialistė
   tel.841596201
   [email protected]
   Bendra informacija:
   Adresas Vasario 16-osios 62, LT-76295, Šiauliai
   Adresas internete www.siauliai.lt
   Darbo laikas I - IV 8:00-17:00, V 8:00-15:45. Pietų pertrauka: 12:00-12:45
   Įmonės kodas 188771865
   Adresas:
   LIETUVOS RESPUBLIKA, Šiaulių miesto sav., Šiauliai, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295
   Interneto svetainė:
   Tel.:+37041509490
   Veiksmas:už šilumos tiekimo licencijos išdavimą šilumos tiekėjams, tiekiantiems iki 10 GWh –376 Eur. už pakeitimą, patikslinimą ar dublikato išdavimą, tiekiantiems iki 10 GWh –20 Eur.
   Paslaugos suteikimo kaina:376 EUR
   Trukmė:30 darbo dienų