Elektroniniai valdžios vartai
Apdorojama...
Apdorojama...
Apdorojama...

Leidimo įrengti išorinę reklamą ar keisti spalvinį ar grafinį jos vaizdą savivaldybės teritorijoje išdavimas, galiojimo panaikinimas

Paslauga suteikiama asmenims norintiems skleisti išorinę reklamą. Leidimas įrengti išorinę reklamą (toliau – leidimas) suteikia teisę Kauno miesto savivaldybės teritorijoje leidimo turėtojui leidimo galiojimo laikotarpiu leidime nurodytoje vietoje įrengti specialią išorinės reklamos pateikimo priemonę ir ant jos skleisti reklamą arba skleisti reklamą ant pritaikytos išorinės reklamos pateikimo priemonės. Reklaminės veiklos subjektas (ar jo įgaliotas asmuo) norėdamas gauti leidimą Kauno miesto savivaldybės administracijos Klientų aptarnavimo ir informavimo skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyriui prašymą ir dokumentus gali pateikti per atstumą, elektroninėmis priemonėmis, elektroninėmis priemonėmis per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą ar tiesiogiai. Dėmesio! Elektroniniu būdu pateikti prašymai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu (t. y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašu arba specialia USB laikmena ir pan.). Leidimas išduodamas per Licencijų informacinę sistemą (LIS). Leidimo popierinis dokumentas nerengiamas.

Duomenys apie suderintus išorinės reklamos projektus skelbiami viešai Reklamos registre. Duomenys apie leidimus skelbiami viešai Licencijų informacinėje sistemoje (LIS).

Išdavus leidimą, ne vėliau nei per 3 darbo dienas pareiškėjas apie tai informuojamas prašyme nurodytu būdu ir nurodytais adresais.

Apdorojama...

Norėdami pasitikrinti jau užsakytos paslaugos būseną - prisijunkite.

Gyvenimo įvykiai

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Interaktyvumo lygis3

Paslaugos rūšis:
Apdorojama...

Teikimo lygmuo:
Apdorojama...

PASA00071

Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą:Leidimo įrengti išorinę reklamą ar keisti spalvinį ar grafinį jos vaizdą savivaldybės teritorijoje išdavimas, galiojimo panaikinimas

Paslauga suteikiama asmenims norintiems skleisti išorinę reklamą. Leidimas įrengti išorinę reklamą (toliau – leidimas) suteikia teisę Kauno miesto savivaldybės teritorijoje leidimo turėtojui leidimo galiojimo laikotarpiu leidime nurodytoje vietoje įrengti specialią išorinės reklamos pateikimo priemonę ir ant jos skleisti reklamą arba skleisti reklamą ant pritaikytos išorinės reklamos pateikimo priemonės. Reklaminės veiklos subjektas (ar jo įgaliotas asmuo) norėdamas gauti leidimą Kauno miesto savivaldybės administracijos Klientų aptarnavimo ir informavimo skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyriui prašymą ir dokumentus gali pateikti per atstumą, elektroninėmis priemonėmis, elektroninėmis priemonėmis per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą ar tiesiogiai. Dėmesio! Elektroniniu būdu pateikti prašymai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu (t. y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašu arba specialia USB laikmena ir pan.). Leidimas išduodamas per Licencijų informacinę sistemą (LIS). Leidimo popierinis dokumentas nerengiamas.

Duomenys apie suderintus išorinės reklamos projektus skelbiami viešai Reklamos registre. Duomenys apie leidimus skelbiami viešai Licencijų informacinėje sistemoje (LIS).

Išdavus leidimą, ne vėliau nei per 3 darbo dienas pareiškėjas apie tai informuojamas prašyme nurodytu būdu ir nurodytais adresais.

Išduotas leidimas įrengti išorinę reklamą, įspėta apie leidimo galiojimo sustabdymą, panaikintas leidimo galiojimas arba atsisakyta išduoti leidimą.
Paslaugos inicijavimas
 1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Kauno meisto savivaldybės elektroninių paslaugų sistemos per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus arba tiesogiai per Elektroninius valdžios vartus.
Prašymo nagrinėjimas
 1. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę pranešimo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu).
Paslaugos rezultato suteikimas
 1. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja paraišką ir priima sprendimą arba išduoti licenciją, arba atmeta paraišką, arba informuoja paslaugos gavėją dėl paraiškos papildymo.
Paslaugos inicijavimo forma
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. Pateikiami šie dokumentai:
 2. nustatytos formos PARAIŠKA;
 3. dokumentai, patvirtinantys žemės, statinių, įrenginių ar kitų objektų, ant kurių įrengiama išorinė reklama, nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdančio asmens (toliau – savininkas) sutikimą, išskyrus atvejus, kai pareiškėjas pats yra šių objektų savininkas. Kai išorinė reklama įrengiama ant bendrojo naudojimo objektų, – butų ir kitų patalpų savininkų daugumos sutikimas, jeigu butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos įstatuose ar jungtinės veiklos sutartyje nenumatyta kitaip;
 4. išorinės reklamos įrengimo projektas;
 5. jei išorinę reklamą numatoma įrengti ant stulpų, lynų ar kitokių konstrukcijų, esančių virš gatvių, – šiuos objektus eksploatuojančių subjektų raštiškas sutikimas;
 6. jei išorinę reklamą numatoma įrengti žaliojoje juostoje, esančioje tarp šaligatvio ir važiuojamosios dalies, centrinėje skiriamojoje žaliojoje juostoje (t. y. žaliojoje juostoje, esančioje tarp skirtingų judėjimo krypčių važiuojamųjų dalių) ir sankryžų žaliosiose salose, žieduose –Savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyriaus kraštovaizdžio specialisto raštiškas suderinimas;
 7. jei išorinę reklamą numatoma įrengti kultūros paveldo objektuose, jų teritorijose bei apsaugos zonose, – Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinio padalinio raštiškas suderinimas;
 8. jei išorinę reklamą numatoma įrengti saugomose teritorijose, – saugomų teritorijų direkcijos arba regiono aplinkos apsaugos departamento, kai saugomoje teritorijoje nėra įsteigtos saugomų teritorijų direkcijos, raštiškas suderinimas. Prie paraiškos pridedami dokumentai teikiami elektroninėmis priemonėmis arba pateikiamos tų dokumentų skaitmeninės kopijos laikmenose.
Informacija ir dokumentai, kuriuos gauna paslaugos teikėjas

  Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

  NENURODYTA-PASISRūta JankauskienėLicencijų, leidimų ir paslaugų skyriaus vyriausioji specialistė
  tel.+37037200384
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISSonata Šėlienė,Licencijų, leidimų ir paslaugų skyriaus vedėja
  tel.+37037425802
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISVioleta ProkopienėLicencijų, leidimų ir paslaugų skyriaus vyriausioji specialistė
  tel.+37037425657
  [email protected]
  Bendra informacija:
  Adresas Laisvės al. 96, LT-44251
  Adresas internetewww.kaunas.lt
  Darbo laikasI - IV 8:00-17:00, V 8:00-15:45. Pietų pertrauka: 12:00-12:45
  Įmonės kodas188764867
  Adresas:
  LIETUVOS RESPUBLIKA, Kauno miesto sav., Kaunas, Laisvės al. 96, LT-44251
  Interneto svetainė:
  Tel.:+370637422608
  Veiksmas:Paslaugos kaina nurodyta kainoraštyje
  Paslaugos suteikimo kaina:0 EUR
  Trukmė:20 darbo dienų