Apdorojama...

Leidimo įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje išdavimas

Suteikimo trukmė: 20 Darbo dienos

Kaina: 0.0 EUR

Bendra informacija:

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Teikėjas

Kauno miesto savivaldybės administracija
Paslauga suteikiama asmenims norintiems skleisti išorinę reklamą.
Leidimas įrengti išorinę reklamą (toliau – leidimas) suteikia teisę Kauno miesto savivaldybės teritorijoje leidimo turėtojui leidimo galiojimo laikotarpiu leidime nurodytoje vietoje įrengti specialią išorinės reklamos pateikimo priemonę ir ant jos skleisti reklamą arba skleisti reklamą ant pritaikytos išorinės reklamos pateikimo priemonės.
Reklaminės veiklos subjektas (ar jo įgaliotas asmuo) norėdamas gauti leidimą Kauno miesto savivaldybės administracijos Klientų aptarnavimo skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyriui prašymą ir dokumentus gali pateikti per atstumą, elektroninėmis priemonėmis, elektroninėmis priemonėmis per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą ar tiesiogiai.
Dėmesio! Elektroniniu būdu pateikti prašymai turi būti pasirašyti kvalifikuotų elektroniniu parašu (t.y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašų arba specialia USB laikmena ir pan.).
Leidimas galibūti išduodamas atvykus į instituciją, siunčiamas registruotu paštu ar elektroniniu būdu.

1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus;
2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu).;
3. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo;
4. Paslaugos gavėjui leidimas įrengti išorinę reklamą išduodamas tiesiogiai atvykus į savivaldybės administraciją, siunčiamas registruotu paštu ar elektroniniu būdu.

Lietuvos Respublikos reklamos įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.303FC0152D04/fIZduWTrQn
Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. liepos 30 d. įsakymas Nr. 4-670 „Dėl išorinės reklamos įrengimo taisyklių patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2000 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. 405 „Dėl išorinės reklamos įrengimo tipinių taisyklių patvirtinimo“ ir jį keitusių įsakymų pripažinimo netekusiais galios“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.227E5D9EC4AC/XaeouhKVEx
Kauno miesto savivaldybės tarybos 2006 m. gegužės 18 d. sprendimas Nr. T-206 "Dėl Kauno miesto išorinės vaizdinės reklamos specialiojo plano patvirtinimo"
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/SAV.503402/GMfcsYZdBm
Kauno miesto savivaldybės tarybos 2008 m. vasario 7 d. sprendimas Nr. T-45 "Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatų patvirtinimo"
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/SAV.503429/ywCgkmFZqv
Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.0B0253BB424C
Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.41CD8BF53D8D
Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 13 d. įsakymas Nr. ĮV-138 „Dėl Reklamos kultūros paveldo objektuose, jų teritorijose ir apsaugos zonose įrengimo taisyklių patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8A6EA726F4C3

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Sonata Šėlienė, Klientų aptarnavimo skyrius
Licencijų ir leidimų poskyrio vedėja
tel. +37037425802
sonata.seliene@kaunas.lt
 
 
Danutė Vyšniauskienė, Klientų aptarnavimo skyrius
Licencijų ir leidimų poskyrio vyr. specialistė
tel. +37037200384
danute.vysniauskiene@kaunas.lt
 
 
Bendra informacija:
Adresas Laisvės al. 96, LT-44251
Adresas internetewww.kaunas.lt
Darbo laikasI - IV 8:00-17:00, V 8:00-15:45. Pietų pertrauka: 12:00-12:45
Įmonės kodas188764867
Adresas Lietuvoje:
Kauno m. sav., Kaunas, Laisvės al. 96
Interneto svetainė:
Tel. +370 37 42 26 08
Faks. +370 37 42 54 52
info@kaunas.lt