2023-03-21 00:00Informuojame, kad š. m. kovo 24 d. nuo 20.00 val. vakaro iki kovo 25 d. 08.00 val. ryto dėl suplanuotų sistemos atnaujinimo darbų, laikinai nebus galima pasinaudoti Elektroninių valdžios vartų portalo teikiamomis elektroninėmis, tapatybės nustatymo, apmokėjimo ir duomenų perdavimo paslaugomis. Atsiprašome už nepatogumus.
 
Apdorojama...

Leidimo įrengti išorinę reklamą ar keisti spalvinį ar grafinį jos vaizdą savivaldybės teritorijoje išdavimas, galiojimo panaikinimas

Suteikimo trukmė: 20 Darbo dienos (Paslaugos kaina nurodyta kainoraštyje)

Kaina: EUR (Paslaugos kaina nurodyta kainoraštyje)

Užsakyti

Galimi paslaugos teikimo sutrikimai dėl Gyventojų registro sąsajos neveikimo

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite
Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą: Leidimo įrengti išorinę reklamą ar keisti spalvinį ar grafinį jos vaizdą savivaldybės teritorijoje išdavimas, galiojimo panaikinimas


Paslauga suteikiama asmenims norintiems skleisti išorinę reklamą. Leidimas įrengti išorinę reklamą (toliau – leidimas) suteikia teisę Kauno miesto savivaldybės teritorijoje leidimo turėtojui leidimo galiojimo laikotarpiu leidime nurodytoje vietoje įrengti specialią išorinės reklamos pateikimo priemonę ir ant jos skleisti reklamą arba skleisti reklamą ant pritaikytos išorinės reklamos pateikimo priemonės. Reklaminės veiklos subjektas (ar jo įgaliotas asmuo) norėdamas gauti leidimą Kauno miesto savivaldybės administracijos Klientų aptarnavimo ir informavimo skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyriui prašymą ir dokumentus gali pateikti per atstumą, elektroninėmis priemonėmis, elektroninėmis priemonėmis per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą ar tiesiogiai. Dėmesio! Elektroniniu būdu pateikti prašymai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu (t. y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašu arba specialia USB laikmena ir pan.). Leidimas išduodamas per Licencijų informacinę sistemą (LIS). Leidimo popierinis dokumentas nerengiamas.Duomenys apie suderintus išorinės reklamos projektus skelbiami viešai Reklamos registre. Duomenys apie leidimus skelbiami viešai Licencijų informacinėje sistemoje (LIS).Išdavus leidimą, ne vėliau nei per 3 darbo dienas pareiškėjas apie tai informuojamas prašyme nurodytu būdu ir nurodytais adresais.

Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Kauno meisto savivaldybės elektroninių paslaugų sistemos per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus arba tiesogiai per Elektroninius valdžios vartus. 2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę pranešimo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu). 3. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja paraišką ir priima sprendimą arba išduoti licenciją, arba atmeta paraišką, arba informuoja paslaugos gavėją dėl paraiškos papildymo.

Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymas
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.15211/asr
Lietuvos Respublikos reklamos įstatymas
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.106104/asr
Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.103713/asr
Išorinės reklamos įrengimo taisyklės
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.454357/asr
Reklamos kultūros paveldo objektuose, jų teritorijose ir apsaugos zonose įrengimo taisyklės
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.254390/asr
Kauno miesto išorinės vaizdinės reklamos specialusis planas, patvirtintas Kauno miesto savivaldybės tarybos 2006 m. gegužės 18 d. sprendimu Nr. T-206
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/SAV.503402/asr
Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatai, patvirtinti Kauno miesto savivaldybės tarybos 2008 m. vasario 7 d. sprendimu Nr. T-45
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/SAV.503429/asr
Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. Spalio 10 d. įsakymas Nr. A-3355 „Dėl tipinio dydžio ir turinio išorinės reklamos įrengimo projektų ir šios reklamos įrengimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/df4acb20eb2c11e99681cd81dcdca52c
Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. Vasario 27 d. sprendimas Nr. T-53 „Dėl sutikimų įrengti naujus išorinės reklamos įrenginius išdavimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/bca330d01c6b11e88e8fef3b3f51dc2f/asr

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Karolina Sakalauskienė
Licencijų, leidimų ir paslaugų skyriaus vyriausioji specialistė
tel. +37037200384
[email protected]
 
 
Sonata Šėlienė,
Licencijų, leidimų ir paslaugų skyriaus vedėja
tel. +37037425802
[email protected]
 
 
Violeta Prokopienė
Licencijų, leidimų ir paslaugų skyriaus vyriausioji specialistė
tel. +37037425657
[email protected]
 
 
Bendra informacija:
Adresas Laisvės al. 96, LT-44251
Adresas internetewww.kaunas.lt
Darbo laikasI - IV 8:00-17:00, V 8:00-15:45. Pietų pertrauka: 12:00-12:45
Įmonės kodas188764867
Adresas Lietuvoje:
Kauno miesto sav., Kaunas, Laisvės al. 96, LT-44251
Interneto svetainė:
Tel. +370 37 42 26 08
Faks. +370 37 42 54 52
[email protected]
Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama
Trukmė: 20 Darbo dienos
Komentaras: Paslaugos kaina nurodyta kainoraštyje
Mokėjimo būdas Mokėjimas atliekamas po paslaugos užsakymo portale www.epaslaugos.lt