2021-01-26 17:00Informuojame, kad nuo vasario 26 d. 15.30 val. iki kovo 1 d. 08.00 val. dėl VĮ Registrų centras suplanuotų vykdyti informacinių sistemų migravimo darbų nebus galima portale elektroniniu būdu deklaruoti gyvenamąją vietą ar išvykimą iš Lietuvos Respublikos bei užsisakyti kitas, www.epaslaugos.lt portale sukonstruotas ir teikiamas, elektronines viešąsias paslaugas. Elektroninių paslaugų, kurių teikimas minėtų laikotarpiu portale bus stabdomas, mygtukas "Užsakyti" bus neaktyvus. Atsiprašome už laikinus nepatogumus.
 
Apdorojama...

Išvados dėl nekilnojamojo ar kitokio turto pirkimo, įkeitimo, pardavimo, dovanojimo išdavimas

Suteikimo trukmė: 14 Darbo dienos

Kaina: Tikslinama

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Skirta

Gyventojams

Interaktyvumo lygis 3

PAS3552

Teikėjas

Palangos miesto savivaldybės administracija
Paslauga teikiama asmenims, auginantiems nepilnamečius vaikus, sudarant sandorius dėl nekilnojamojo ar kitokio turto įkeitimo, pardavimo, dovanojimo. Išduota pažyma teikiama teismui.

Vaiko teisių apsaugos skyrius teikia informaciją rajono apylinkės teismui, tvirtinančiam sandorius dėl nekilnojamojo ar kitokio turto, kuriam būtina valstybinė registracija, įkeitimo, pardavimo arba dovanojimo, ar tokie sandoriai nepažeidžia vaiko teisių (jų nepalieka be gyvenamojo būsto, minimalių gyvenimo lėšų, globos, rūpybos);

Prašymą suteikti paslaugą galima pateikti tiesiogiai atvykus į savivaldybės administraciją, registruotu laišku arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt);

išvadą dėl nekilnojamojo ar kitokio turto įkeitimo, pardavimo, dovanojimo išduodama asmeniui, tiesiogiai atvykus į savivaldybės administraciją, registruotu laišku arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt);

El. paslaugos teikimo žingsniai:
1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninės valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroninės valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus;
2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu);
3. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą, patikrina SPIS programos informaciją ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą , arba atmeta prašymą,arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo;
4. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu būdu: atvykęs į savivaldybės administraciją, registruotu laišku arba prisijungęs prie Elektorninės valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas, patvirtintas 2002 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. IX-743
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.2E7C18F61454/dDFjAjhFxA
Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, patvirtintas 2000 m. liepos 18 d. sprendimu Nr. VIII-1864
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8A39C83848CB/SUOnAwcORt
Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas, patvirtintas 1996 m. kovo 14 d. sprendimu Nr. I-1234
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C8205E261830/TAIS_279424
Lietuvos Respublikos notariato įstatymas, patvirtintas 1992 m. rugsėjo 15 d. sprendimu Nr. I-2882
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.BE3136A78E80/MlwQjAzqIi

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Vaiko teisių apsaugos skyrius
Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėjas
tel. +37046048732
vaiko.teises@palanga.lt
 
 
Bendra informacija:
AdresasVytauto g. 73, Palanga
Adresas internetehttp://www.palanga.lt
Įmonės kodas125196077
Adresas Lietuvoje:
Palangos miesto sav., Palanga, Vytauto g. 73, LT-00134
Palangos miesto sav., Palanga, Vytauto g. 112, LT-00153
Interneto svetainė:
8 460 48 705, 8 460 40 217, el. p.: administracija@palanga.lt