Apdorojama...

Charakteristikos dėl leidimo laikyti ginklą išdavimas

Suteikimo trukmė: 10 Darbo dienos

Kaina: Tikslinama

Užsakyti

Galimi paslaugos teikimo sutrikimai dėl Gyventojų registro sąsajos neveikimo

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Teikėjas

Šakių rajono savivaldybės administracija
Šakių rajono savivaldybės administracija
Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą: Charakteristikos dėl leidimo laikyti ginklą išdavimas
Paslauga teikiama asmenims, norintiems gauti charakteristiką dėl leidimo laikyti ginklą. Charakteristiką išduoda Savivaldybės administracijos seniūnai savo seniūnijos teritorijoje deklaravusiems gyvenamąją vietą fiziniams asmenims, kurie šiuo metu nedirba samdomo darbo arba kurie šiuo metu yra individualios įmonės savininkai, vykdantys individualią veiklą arba turi verslo liudijimą ir nedirba samdomo darbo. Prašymą galima pateikti tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administracijos seniūniją, registruotu laišku arba prisijungus prie Elektroninės valdžios vartų (www.epaslaugos.lt). Parengtą pažymą su charakteristika paslaugos gavėjas atsiima prašyme nurodytu būdu: atvykęs į seniūniją, registruotu laišku arba prisijungęs prie Elektroninės valdžios vartų (www.epaslaugos.lt). Dėmesio! Elektroniniu būdu pateiktas prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu (t.y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašų ar specialia, tam skirta, USB laikmena ir pan.).

El. paslaugos žingsniai:
1. Paslaugos gavėjas prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus.
2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu).
3. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą išduoti charakteristiką arba atmeta charakteristikos išdavimo prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.
4. Paslaugos gavėjas atsiima charakteristiką (arba sprendimą neišduoti charakteristikos) prašyme nurodytu būdu: atvykęs į seniūniją, registruotu laišku arba prisijungęs prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.389CB90C666D/TDZbidKMTn
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugo ministro 1998 m. gruodžio 17 d. įsakymas Nr. 751 „Dėl Asmenų, norinčių įsigyti civilinį ginklą, schematizuotos psichiatrinės apžiūros ir psichikos būklės įvertinimo metodikos patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.61C2E41484F0/SBTcgbZJBv

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Aušra Štrimaitienė
Žvirgždaičių sen. sekretorė
tel. +37034541220
[email protected]
 
 
Donata Gabševičienė
Gelgaudiškio sen. kasininkė
tel. +37034555138
 
 
 
Dalia Lopetienė
Šakių sen. sekretorė
tel. +37034551997
[email protected]
 
 
Ingrida Bendikienė
Plokščių sen. sekretorė
tel. +37034542828
[email protected]
 
 
Edita Karaliūtė
Gelgaudiškio sen. sekretorė
tel. +37034555138
[email protected]
 
 
Asta Rimavičienė
Kidulių sen. sekretorė
tel. +37034562260
 
 
 
Anelė Mockaitienė
Kriūkų sen. sekretorė
tel. +37034542419
[email protected]
 
 
Asta Rimavičienė
Kidulių sen. sekretorė
tel. +37034562260
[email protected]
 
 
Rasa Staugaitienė
Kudirkos Naumiesčio sen. sekretorė
tel. +37034557346
[email protected]
 
 
Lina Varnauskienė
Lukšių sen. sekretorė
tel. +37034544268
[email protected]
 
 
Vida Janušaitienė
Slavikų sen. sekretorė
tel. +37034543267
[email protected]
 
 
Lena Povilaitienė
Sudargo sen. sekretorė
tel. +37034543343
[email protected]
 
 
Jurgita Didžiulienė
Barzdų sen. sekretorė
tel. +37034548231
[email protected]
 
 
Valentina Liepuonienė
Griškabūdžio sen. sekretorė
tel. +37034541253
[email protected]
 
 
Gražina Patašienė
Lekėčių sen. sekretorė
tel. +37034560602
[email protected]
 
 
Jūratė Navickienė
Sintautų sen.
tel. +37034545049
[email protected]
 
 
Bendra informacija:
Šakių rajono savivaldybės administracija
Adresas Lietuvoje:
Šakių rajono sav., Šakių sen., Šakiai, Bažnyčios g. 4, LT-71120
Interneto svetainė: