Apdorojama...

Minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikui skyrimas, pratęsimas, pakeitimas ar panaikinimas

Suteikimo trukmė: 15 Darbo dienos

Kaina: Tikslinama

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Interaktyvumo lygis 3

PAS2958

Teikėjas

Šiaulių rajono savivaldybės administracija

Vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės skiriamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo 10 straipsnyje nustatyta tvarka. Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonę vaikui skiria Savivaldybės administracijos direktorius.


Vaiko minimalios priežiūros priemonė – vaikui taikomas įpareigojimas, kurį vykdant vaikui teikiama švietimo pagalba, socialinės, sveikatos priežiūros ir kitos paslaugos neatitraukiant vaiko nuo jo atstovų pagal įstatymą arba kiek įmanoma mažiau jį atitraukiant nuo jo atstovų pagal įstatymą.


Vaiko vidutinės priežiūros priemonė – priemonė, kurią vykdant vaikas yra ugdomas, prižiūrimas, jam teikiama švietimo pagalba ir kitos paslaugos vaikų socializacijos centre.


Vaiko vidutinės priežiūros priemonė – priemonė, kurią vykdant vaikas yra ugdomas, prižiūrimas, jam teikiama švietimo pagalba ir kitos paslaugos vaikų socializacijos centre.

Klausimas dėl koordinuotų paslaugų teikimo svarstomas Vaiko gerovės komisijoje. Komisija įvertina koordinuotai teikiamų paslaugų poreikį vaikui bei jo įstatyminiams atstovams. Komisija siūlo konkrečią švietimo pagalbos, socialines ar sveikatos priežiūros paslaugas teikiančią instituciją, įstaigą ar organizaciją teikiamų paslaugų teikimo koordinavimui (toliau – koordinuojanti institucija). Komisija siūlo institucijas, įstaigas ar organizacijas, kurios bendradarbiaudamos tarpusavyje, teiks paslaugas (toliau – teikėjai). Savivaldybės administracijos direktorius priima sprendimą dėl koordinuotai teikiamų paslaugų, nustato koordinuojančią instituciją, teikėjus bei paslaugų teikimo trukmę. Koordinuojančios institucijos vadovas paskiria specialistą atlikti koordinuotai teikiamų paslaugų teikimo atvejo vadybininko funkcijas (toliau – atvejo vadybininkas). Atvejo vadybininkas organizuoja bendrą susitikimą, kuriame dalyvauja vaikas, jo įstatyminiai atstovai, teikėjai, parengia paslaugų teikimo planą, prižiūri jo vykdymą, informuoja tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorių apie paslaugų veiksmingumą.

El. paslaugos teikimo žingsniai visais atvejais:
1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus.
2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu).
3. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą patenkinti prašymą, atmeta prašymą arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.
4. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu būdu: atvykęs į Savivaldybės administraciją arba prisijungęs prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.90D8CF4E3E9F
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D0CD0966D67F/KOvWuQDrjs
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas ,,Dėl prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6565D97B9AA2/JSMqazjaWO
Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. balandžio 6 d. įsakymas Nr. A-442 ,,Dėl Asmenų aptarnavimo ,,vieno langelio“ principu ir informacijos teikimo Šiaulių rajono savivaldybės administracijoje taisyklių patvirtinimo“
http://195.182.89.44/aktai/Default.aspx?Id=3&DocId=24683

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Jolanta Šiuparienė
Vyriausioji specialistė
tel. +37041501521
jolanta.siupariene@siauliuraj.lt
 
 
Bendra informacija:
Adresas Vilniaus g. 263, LT-76337, Šiauliai
Adresas internetewww.siauliuraj.lt
Darbo laikasI - IV 8:00-17:00, V 8:00-15:45. Pietų pertrauka: 12:00-12:45
Adresas Lietuvoje:
Šiaulių r. sav., Kuršėnų miesto sen., Kuršėnai, J. Basanavičiaus g. 5, LT-81156
Šiaulių m. sav., Šiauliai, Vilniaus g. 263
Interneto svetainė:
Gipoldas Karklelis
Administracijos direktorius
Tel. +370 41 59 66 55
Faks. +370 41 52 38 86
prim@siauliuraj.lt
Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama
Trukmė: 15 Darbo dienos
Komentaras: Per 15 darbo dienų nuo prašymo pateikimo dienos.