Elektroniniai valdžios vartai
Apdorojama...
Apdorojama...
Apdorojama...

Leidimo vežti keleivius vietinio (miesto ar priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutais išdavimas, galiojimo pratęsimas ir panaikinimas

Paslauga teikiama vežėjui, turinčiam licenciją, suteikiančią teisę vežti keleivius atitinkamoje teritorijoje, sudariusiam su savivaldybės administracija visuomenės aptarnavimo sutartį. Vežėjui išduodama tiek leidimų egzempliorių, kiek transporto priemonių reikia keleiviams vežti leidime ir tvarkaraštyje nurodytomis sąlygomis.

Leidimas panaikinamas, kai:

1. vežėjas atsisako vežti keleivius leidime nurodytu maršrutu. Vežėjas, ketinantis atsisakyti vežti keleivius leidime nurodytu maršrutu, apie tai ne vėliau kaip prieš 3 mėnesius turi raštu pranešti leidimą išdavusiai kompetentingai įstaigai, nurodydamas atsisakymo priežastis. Leidimas panaikinamas praėjus 3 mėnesiams nuo nurodyto pranešimo gavimo datos. Jei tolesnė keleivių vežimo šiuo maršrutu veikla yra netikslinga ir kompetentinga įstaiga nusprendžia panaikinti šį maršrutą, šis terminas sutrumpinamas iki 1 mėnesio arba kito kompetentingos įstaigos ir vežėjo susitarto termino;

2. vežėjas atsisako vežti keleivius pakeistu maršrutu, kaip nurodyta šių taisyklių 16 punkte;

3. kompetentinga įstaiga panaikina maršrutą. Tokiu atveju leidimas panaikinamas praėjus 1 mėnesiui nuo pranešimo apie maršruto panaikinimą išsiuntimo vežėjui registruotu laišku dienos arba per kitą kompetentingos įstaigos ir vežėjo susitartą terminą.

Praradusiam leidimą vežėjui išduodamas naujas leidimas, jam pateikus paaiškinimą apie leidimo praradimo aplinkybes. Už leidimo išdavimą mokama valstybės rinkliava Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

Apdorojama...

Norėdami pasitikrinti jau užsakytos paslaugos būseną - prisijunkite.

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Paslaugos brandos lygis4

Paslaugos rūšis:
Apdorojama...

Teikimo lygmuo:
Apdorojama...

PASA00007

Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą:Leidimo vežti keleivius vietinio (miesto ar priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutais išdavimas, galiojimo pratęsimas ir panaikinimas

Paslauga teikiama vežėjui, turinčiam licenciją, suteikiančią teisę vežti keleivius atitinkamoje teritorijoje, sudariusiam su savivaldybės administracija visuomenės aptarnavimo sutartį. Vežėjui išduodama tiek leidimų egzempliorių, kiek transporto priemonių reikia keleiviams vežti leidime ir tvarkaraštyje nurodytomis sąlygomis.

Leidimas panaikinamas, kai:

1. vežėjas atsisako vežti keleivius leidime nurodytu maršrutu. Vežėjas, ketinantis atsisakyti vežti keleivius leidime nurodytu maršrutu, apie tai ne vėliau kaip prieš 3 mėnesius turi raštu pranešti leidimą išdavusiai kompetentingai įstaigai, nurodydamas atsisakymo priežastis. Leidimas panaikinamas praėjus 3 mėnesiams nuo nurodyto pranešimo gavimo datos. Jei tolesnė keleivių vežimo šiuo maršrutu veikla yra netikslinga ir kompetentinga įstaiga nusprendžia panaikinti šį maršrutą, šis terminas sutrumpinamas iki 1 mėnesio arba kito kompetentingos įstaigos ir vežėjo susitarto termino;

2. vežėjas atsisako vežti keleivius pakeistu maršrutu, kaip nurodyta šių taisyklių 16 punkte;

3. kompetentinga įstaiga panaikina maršrutą. Tokiu atveju leidimas panaikinamas praėjus 1 mėnesiui nuo pranešimo apie maršruto panaikinimą išsiuntimo vežėjui registruotu laišku dienos arba per kitą kompetentingos įstaigos ir vežėjo susitartą terminą.

Praradusiam leidimą vežėjui išduodamas naujas leidimas, jam pateikus paaiškinimą apie leidimo praradimo aplinkybes. Už leidimo išdavimą mokama valstybės rinkliava Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

Rezultatas:
Išduotas leidimas vežti keleivius vietinio (miesto ar priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutais, pratęstas galiojimas, panaikintas galiojimas.
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo tvarka:
Paslaugos inicijavimas
 1. Paslaugos gavėjas dėl leidimo išdavimo kreipiasi į Kauno miesto savivaldybės administracijos Transporto ir eismo organizavimo skyrių
Prašymo nagrinėjimas
 1. Paslaugos vykdytojas priima sprendimą patenkinti prašymą arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.
Paslaugos rezultato suteikimas
 1. Paslaugos gavėjui leidimas išduodamas tiesiogiai atvykus į Kauno miesto savivaldybės administracijos Transporto ir eismo organizavimo skyrių arba išsiunčiamas nurodytu būdu.
Paslaugos inicijavimo forma
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. Juridinis asmuo pateikia apmokėjimo už leidimų (nustatytą valstybės rinkliavos dydį) išdavimą kvito kopiją.
Informacija ir dokumentai, kuriuos gauna paslaugos teikėjas

  Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

  NENURODYTA-PASISAušra JuškauskienėKauno miesto savivaldybės administracijosTransporto ir eismo organizavomo skyriaus vyriausioji specialistė
  tel.+37052595581
  mob. tel.+37061402550
  [email protected]
  Bendra informacija:
  Adresas Laisvės al. 96, LT-44251
  Adresas internetewww.kaunas.lt
  Darbo laikasI - IV 8:00-17:00, V 8:00-15:45. Pietų pertrauka: 12:00-12:45
  Įmonės kodas188764867
  Adresas:
  LIETUVOS RESPUBLIKA, Kauno miesto sav., Kaunas, Laisvės al. 96, LT-44251
  Interneto svetainė:
  Tel.:+370637422608