Apdorojama...

Licencijos ar licencijos kopijos verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais išdavimas, dublikato išdavimas, duomenų atnaujinimas, pratęsimas ar panaikinimas

Akmenės rajono savivaldybės administracija (toliau – Administracija) turi teisę išduoti Licenciją verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, suteikiančią teisę vežti keleivius autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, kai maršrutas prasideda ir baigiasi Licenciją išdavusios savivaldybės teritorijoje, ir ją panaikinti. Licencijos išduodamos 10 metų. Pratęsiant Licencijos galiojimą, išduodama nauja Licencija. Vežėjo, turinčio nurodytą Licenciją, keleiviams vežti naudojamai kelių transporto priemonei išduodama Licenciją atitinkanti Licencijos kopija. Licencijos kopijos išduodamos iki Licencijos galiojimo laiko pabaigos.
 

Suteikimo trukmė: 30 k.d. -  Licencijos verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais išdavimas, galiojimo pratęsimas.
5 d.d. - Licencijos verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais įrašytų duomenų pakeitimas.

Kaina: 68 EUR -  Licencijos verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais išdavimas, galiojimo pratęsimas.
10 EUR - Licencijos verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais įrašytų duomenų pakeitimas.

Bendra informacija:

Jurbarko rajono ep.jurbarkas.lt, Klaipėdos miesto gyventojams.klaipeda.lt ir Vilniaus miesto www.vilnius.lt/epaslaugos savivaldybės elektronines paslaugas teikia savo interneto svetainėse.

Dėmesio!
Užsakant šią elektroninę paslaugą, reikės pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, t. y. naudojantis asmens tapatybės kortele, mobiliuoju parašu arba USB laikmena.

Užsakyti

Galimi paslaugos teikimo sutrikimai dėl Gyventojų registro sąsajos neveikimo

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Interaktyvumo lygis 4

Teikėjas

Akmenės rajono savivaldybės administracija
Akmenės rajono savivaldybės administracija
Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą: Licencijos ar licencijos kopijos verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais išdavimas, dublikato išdavimas, duomenų atnaujinimas, pratęsimas ar panaikinimas

Akmenės rajono savivaldybės administracija (toliau – Administracija) turi teisę išduoti Licenciją verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, suteikiančią teisę vežti keleivius autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, kai maršrutas prasideda ir baigiasi Licenciją išdavusios savivaldybės teritorijoje, ir ją panaikinti. Licencijos išduodamos 10 metų. Pratęsiant Licencijos galiojimą, išduodama nauja Licencija. Vežėjo, turinčio nurodytą Licenciją, keleiviams vežti naudojamai kelių transporto priemonei išduodama Licenciją atitinkanti Licencijos kopija. Licencijos kopijos išduodamos iki Licencijos galiojimo laiko pabaigos.
2. Licencija (Licencijos kopija) neišduodamos, kai:
2.1. pateikiami nustatytų reikalavimų neatitinkantys ar neteisingai užpildyti dokumentai;
2.2. dokumentuose pateikti klaidingi duomenys ir vežėjas šių trūkumų nepašalina per 3 darbo dienas nuo Administracijos reikalavimo pašalinti šiuos trūkumus gavimo;
2.3. vežėjas neatitinka teisės aktuose nurodytų reikalavimų;
2.4. sustabdytas bent vienos Licencijos kopijos galiojimas.
3. Keičiant duomenis Licencijose ir Licencijų kopijose (pavyzdžiui, pasikeitus fizinio asmens vardui (-ams), pavardei (-ėms), gyvenamajai vietai arba juridinio asmens pavadinimui, teisinei formai, buveinei ir kita), Licencijos ir Licencijų kopijos pakeičiamos.
4. Praradus Licenciją ar Licencijos kopiją, išduodamas Licencijos ar Licencijos kopijos dublikatas.
5. Licencijos galiojimas sustabdomas, jeigu vežėjas:
5.1. nepranešė apie vežėjo valdymo centro adreso pakeitimą;
5.2. nepranešė apie transporto vadybininko pakeitimą, atleidimą iš darbo, mirtį ar pripažinimą neveiksniu;
5.3. negrąžino Licencijos pasikeitus joje įrašytiems duomenims.
6. Licencijos kopijų galiojimas sustabdomas, kai yra pažeidimų, nurodytų Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 IV priede, ar kai kartojasi kiti pažeidimai arba jeigu vežėjas nustatyta tvarka negrąžino Licencijos kopijos pasikeitus joje įrašytiems duomenims.
7. Licencija yra panaikinama, kai:
7.1. vežėjas pateikia prašymą panaikinti Licencijos galiojimą;
7.2. likviduojamas ir reorganizuojamas vežėjas baigia veiklą kaip juridinis asmuo;
7.3. vežėjas bankrutuoja;
7.4. vežėjas, kuris buvo įspėtas apie galimą Licencijos galiojimo panaikinimą ar kuriam buvo sustabdytas Licencijos galiojimas už licencijuojamos veiklos sąlygų pažeidimus, per nustatytą laiką nepašalino nurodytų pažeidimų;
7.5. paaiškėja, kad dokumentuose Licencijai gauti pateikti klaidingi duomenys.
8. Licencijos kopija yra panaikinama, kai:
8.1. vežėjas atsisako naudotis Licencijos kopija;
8.2. paaiškėja, kad Licencijos kopijai gauti pateikti klaidingi duomenys;
8.3. vežėjas per 15 dienų negražina Licencijos kopijos, kurios galiojimas sustabdytas;
8.4. vežėjas per galiojimo sustabdymo terminą nepanaikino priežasčių, dėl kurių sustabdytas Licencijos kopijos galiojimas;
8.5. panaikinama Licencija.
9. Administracija priima sprendimą panaikinti Licencijos (Licencijos kopijos) galiojimo sustabdymą, kai vežėjas pašalina Licencijos (Licencijos kopijos) galiojimo sustabdymo priežastis. 
Paslaugos gavėjas pateikia nustatytos formos prašymą atvykęs į Savivaldybės administraciją, registruotu laišku, arba prisijungęs prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).
Paslaugos teikėjas licenciją įregistruoja IS Vektra registre ir informuoja paslaugos gavėją registruotu laišku ar elektroninėmis priemonėmis.

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Sandra Bartkienė
Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė
+37042559773
[email protected]
Bendra informacija:
Adresas L.Petravičiaus a. 2, LT-85132, Naujoji Akmenė
Adresas internetewww.akmene.lt
Darbo laikasI - IV 8:00-17:00, V 8:00-15:45. Pietų pertrauka: 12:00-12:45
Įmonės kodas188719391
Adresas Lietuvoje:
Akmenės rajono sav., Naujosios Akmenės miesto sen., Naujoji Akmenė, L. Petravičiaus a. 2, LT-85132
Adresas užsienyje:
-
Interneto svetainė:
Tel. +370 425 57 133
Faks. +370 425 56 594
[email protected]