Elektroniniai valdžios vartai
Apdorojama...
Apdorojama...
Apdorojama...

Leidimo atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimas, galiojimo pratęsimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimas arba pranešimo apie baigtus vykdyti avarinius darbus priėmimas

Leidimai išduodami rangovams, statytojams, turintiems kvalifikaciją, kurios reikia numatytiems darbams atlikti. Žemės kasimo darbai, likviduojant avarijas požeminėse komunikacijose, gali būti vykdomi be pritarimo, tačiau apie tai pranešama seniūnijai, kurioje yra likviduojama požeminių komunikacijų avarija. Rangovas, statytojas ar jo įgaliotas atstovas dėl leidimo žemės darbams vykdyti išdavimo pateikia Savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir aplinkos skyriui nustatytos formos paraišką. Paraiška kartu su reikalingais dokumentais pateikiama asmenų aptarnavimo padaliniui, atvykus tiesiogiai į įstaigą (Vasario 16 – osios g. 62, Šiauliai, Savivaldybės priimamasis, 3 langelis), atsiuntus paštu ar elektroniniu būdu (el. p.: [email protected], https://lilis.siauliai.lt).

Leidimas pateikiamas el. paštu ar elektroniniu būdu.

Apdorojama...

Norėdami pasitikrinti jau užsakytos paslaugos būseną - prisijunkite.

Gyvenimo įvykiai

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Interaktyvumo lygis4

Paslaugos rūšis:
Apdorojama...

Teikimo lygmuo:
Apdorojama...

PASA00022

Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą:Leidimo atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimas, galiojimo pratęsimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimas arba pranešimo apie baigtus vykdyti avarinius darbus priėmimas

Leidimai išduodami rangovams, statytojams, turintiems kvalifikaciją, kurios reikia numatytiems darbams atlikti. Žemės kasimo darbai, likviduojant avarijas požeminėse komunikacijose, gali būti vykdomi be pritarimo, tačiau apie tai pranešama seniūnijai, kurioje yra likviduojama požeminių komunikacijų avarija. Rangovas, statytojas ar jo įgaliotas atstovas dėl leidimo žemės darbams vykdyti išdavimo pateikia Savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir aplinkos skyriui nustatytos formos paraišką. Paraiška kartu su reikalingais dokumentais pateikiama asmenų aptarnavimo padaliniui, atvykus tiesiogiai į įstaigą (Vasario 16 – osios g. 62, Šiauliai, Savivaldybės priimamasis, 3 langelis), atsiuntus paštu ar elektroniniu būdu (el. p.: [email protected], https://lilis.siauliai.lt).

Leidimas pateikiamas el. paštu ar elektroniniu būdu.

Išduotas leidimas kasinėti ir aptverti, pratęstas leidimo galiojimas, išduotas dublikatas, papildymas, patikslinimas, sustabdytas galiojimas, panaikintas galiojimo sustabdymas, panaikintas galiojimas, išduotas pranešimas apie baigtus vykdyti ar avarinius kasinėjimo darbus.
Paslaugos inicijavimas
 1. Paslaugos teikimo elektroniniu būdu schema (paslaugos teikimo aprašymo priedas Nr.
Prašymo nagrinėjimas
  Paslaugos rezultato suteikimas
  1. .

  Paslaugos teikimo proceso schema

  Paslaugos inicijavimo forma
  Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
  1. Statybą leidžiantį dokumentą arba besiribojančių sklypų (teritorijų) savininkų ar valdytojų raštiškus sutikimus, kai tai yra privaloma pagal STR 1.07.001:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“;
  2. Suderintą su suinteresuotomis institucijomis žemės darbų vykdymo planą-schemą arba žemės darbų keliuose schemą – kai nereikalingas statinio projektas. Schemoje turi būti pažymėti esami ir projektuojami inžineriniai tinklai, nurodytos žemės kasimo vietos (zonos), jų aptvėrimas, apylankų ir kelio ženklų išdėstymas, kai numatoma kasti eismui skirtose vietose;
  3. Nustatyta tvarka suderintą ir patvirtintą objekto statybos (rekonstrukcijos, remonto) projektą;
  4. Rangovo (įmonės) ir darbų vadovo kvalifikacijos (galiojančių) atestatų kopijas;
  5. Perkasamų arba užimamų dangų (sklypų) savininkų, valdytojų (gyvenamųjų namų bendrijų, privačių valdų, įmonių, įstaigų ir pan.) suderinimą (sutikimą) vykdyti darbus;
  6. Sutartį dėl gatvių (teritorijų, kurios darbų vykdymo laikotarpiu bus naudojamos), valymo darbų atlikimo, kai planuojamas grunto išvežimas iš statybos objekto.
  7. Kultūros vertybių apsaugos departamento suderinimą (nustatytas sąlygas), jei statinio, inžinerinių tinklų ir kt. apsaugos zonoje yra archeologinio paveldo ar kitų kultūros paveldo objektų;
  8. Grunto išvežimo ir (ar) sandėliavimo vietos parinkimo suderinimą (raštiškas Savivaldybės administracijos padalinio, atsakingo už žemės kasimo darbų kontrolę pritarimas, sutikimas, arba suderinimo įrašas paraiškoje, jei gruntas bus sandėliuojamas valstybinėje žemėje, arba raštiškas žemės savininko sutikimas, sutartis dėl žemės sklypo panaudos ar pan.);
  9. Jei paraišką pateikusi įmonė neturi kvalifikacijos dangų atstatymo darbams, sutartį su įmone, turinčia kvalifikaciją dangų atstatymo darbams ir tos įmonės kvalifikacijos atestatą.
  Informacija ir dokumentai, kuriuos gauna paslaugos teikėjas

   Paslauga galutinė. Atkreipti dėmesį: būtina pateikti ištrauką (planą, schema) iš projekto kurioje būtų projekto derinimai su visomis suinteresuotomis institucijomis.

   Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

   NENURODYTA-PASISEdmundas ŠegždaMiesto ūkio ir aplinkos skyriaus Infrastruktūros poskyrio vyr. specialistas
   tel.+37041596321
   [email protected]
   Bendra informacija:
   Adresas Vasario 16-osios 62, LT-76295, Šiauliai
   Adresas internete www.siauliai.lt
   Darbo laikas I - IV 8:00-17:00, V 8:00-15:45. Pietų pertrauka: 12:00-12:45
   Įmonės kodas 188771865
   Adresas:
   LIETUVOS RESPUBLIKA, Šiaulių miesto sav., Šiauliai, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295
   Interneto svetainė:
   Tel.:+37041509490
   Veiksmas:Viešojo naudojimo teritorijų atitvėrimas aikštėse, skveruose, žaliuosiuose plotuose, miško parkuose, vandens telkinių pakrantėse, daugiabučių namų kiemuose, atitvertas zonas naudojant sandėliavimo, krovimo, mechaninių priemonių pastatymo ir
   Paslaugos suteikimo kaina:4 EUR
   Trukmė:4 darbo dienos
   Veiksmas:gatvių važiuojamosios dalies perkasimas – 18€; visiškas gatvės uždarymas, kai nevykdomi kasinėjimo darbai – 18€;
   Paslaugos suteikimo kaina:18 EUR
   Trukmė:4 darbo dienos
   Veiksmas:šaligatvio perkasimas – 12€; daugiabučių namų kiemų dangų perkasimas* – 12€; gatvių važiuojamosios dalies dalinis atitvėrimas arba eismo apribojimas – 12€;
   Paslaugos suteikimo kaina:12 EUR
   Trukmė:4 darbo dienos
   Veiksmas:žaliųjų plotų perkasimas – 10€; visiškas šaligatvio uždarymas, kai nevykdomi kasinėjimo darbai – 10€;
   Paslaugos suteikimo kaina:10 EUR
   Trukmė:4 darbo dienos
   Veiksmas:šaligatvio atitvėrimas arba pėsčiųjų eismo apribojimas šaligatviais – 6€;
   Paslaugos suteikimo kaina:6 EUR
   Trukmė:4 darbo dienos