Elektroniniai valdžios vartai
Apdorojama...
2024-07-10 00:00Nuo 2025 m. sausio 1 d., neturint galiojančios medicininės pažymos, negalios ir vairuotojo pažymėjimas.
Savo medicininės pažymos galiojimą galite pasitikrinti čia: Vairuotojų portalas
-
Apdorojama...
Apdorojama...

Pažymos gyvenamosios patalpos savininkui (bendraturčiui), patvirtinančios jam nuosavybės teise priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis, išdavimas

Pažyma išduodama patalpos savininkui, norinčiam gauti pažymą su informacija apie jam nuosavybės teise priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis. Jeigu patalpos savininkai yra keli, tai prašymą užtenka pateikti vienam iš patalpos savininkų.

Prašymą galima pateikti asmeniui ar įgaliotam asmeniui tiesiogiai atvykus į savivaldybės administracijos atitinkamą seniūniją, kurios teritorijoje yra jam nuosavybės teise priklausanti gyvenamoji patalpa, atsiuntus prašymą paštu ar elektroniniu būdu atitinkamos seniūnijos oficialiu elektroninio pašto adresu arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų www.epaslaugos.lt.

Parengta pažyma arba raštas su atsisakymu išduoti pažymą išduodama asmeniui tiesiogiai atvykus į seniūniją, registruotu laišku, elektroniniu paštu arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų www.epaslaugos.lt.

Dėmesio!

Užsakant šią elektroninę paslaugą, reikės pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, t. y. naudojantis asmens tapatybės kortele, mobiliuoju parašu arba USB laikmena.

Apdorojama...

Norėdami pasitikrinti jau užsakytos paslaugos būseną - prisijunkite.

Gyvenimo įvykiai

Skirta

Gyventojams

Paslaugos brandos lygis3

Paslaugos rūšis:
Apdorojama...

Teikimo lygmuo:
Apdorojama...

PASA00035

Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą:Pažymos gyvenamosios patalpos savininkui (bendraturčiui), patvirtinančios jam nuosavybės teise priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis, išdavimas

Pažyma išduodama patalpos savininkui, norinčiam gauti pažymą su informacija apie jam nuosavybės teise priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis. Jeigu patalpos savininkai yra keli, tai prašymą užtenka pateikti vienam iš patalpos savininkų.

Prašymą galima pateikti asmeniui ar įgaliotam asmeniui tiesiogiai atvykus į savivaldybės administracijos atitinkamą seniūniją, kurios teritorijoje yra jam nuosavybės teise priklausanti gyvenamoji patalpa, atsiuntus prašymą paštu ar elektroniniu būdu atitinkamos seniūnijos oficialiu elektroninio pašto adresu arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų www.epaslaugos.lt.

Parengta pažyma arba raštas su atsisakymu išduoti pažymą išduodama asmeniui tiesiogiai atvykus į seniūniją, registruotu laišku, elektroniniu paštu arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų www.epaslaugos.lt.

Dėmesio!

Užsakant šią elektroninę paslaugą, reikės pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, t. y. naudojantis asmens tapatybės kortele, mobiliuoju parašu arba USB laikmena.

Rezultatas:
Išduota pažyma gyvenamosios patalpos savininkui (bendraturčiui), patvirtinanti apie jam nuosavybės teise priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis, arba motyvuotas atsakymas dėl atsisakymo išduoti pažymą.
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo tvarka:
Paslaugos inicijavimas
 1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Elektroniniuose valdžios vartuose numatytus būdus.
Prašymo nagrinėjimas
 1. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu).
 2. Paslaugos vykdytojas, turintis įgaliojimus naudotis gyvenamosios vietos deklaravimo programinėmis priemonėmis (GVDIS), peržiūri asmens užpildytą prašymą, patikrina nuosavybės ar kitokio teisėto valdymo, naudojimo ar disponavimo teisę į gyvenamąją patalpą, prisijungia prie GVDIS ir užsako reikalingą pažymą.
Paslaugos rezultato suteikimas
 1. Paslaugos gavėjui pažyma arba raštas su atsisakymu išduoti pažymą pateikiama prašyme nurodytu pasirinktu būdu: atvykus į seniūniją, registruotu laišku, el. paštu arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).
Paslaugos inicijavimo forma
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. Asmeniui atvykus į seniūniją arba siunčiant prašymą paštu:
 2. Prašymą.
 3. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (arba įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją)
 4. Jei prašymą teikia įgaliotas asmuo, – įgaliojimą (įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją). Asmeniui teikiant prašymą elektroniniu būdu:
 5. Elektroninį prašymą (kuris turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu).
 6. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (skaitmeninę kopiją, - skenuotą, fotografuotą, pan.). Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento pateikti nereikia, jei prašymas teikiamas per Elektroninius valdžios vartus (www.epaslaugos.lt).
 7. Jei prašymą teikia įgaliotas asmuo, – įstatymų nustatyta tvarka patvirtinto įgaliojimo skaitmeninę kopiją (skenuotą, fotografuotą, pan.) arba įgaliojimas turi būti suteiktas per Elektroninius valdžios vartus (www.epaslaugos.lt).
Informacija ir dokumentai, kuriuos gauna paslaugos teikėjas

  Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

  NENURODYTA-PASISPakruojo seniūnijaseniūno pavaduotojas
  tel.+37042152494
  mob. tel.+37061855946
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISŽeimelio seniūnijaseniūno pavaduotojas
  tel.+37042145092
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISGuostagalio seniūnija seniūno pavaduotojas
  tel.+37042148130
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISLinkuvos seniūnija seniūno pavaduotojas
  tel.+37042164235
  mob. tel.+37067482344
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISVioleta PažemeckienėKlovainių seniūnijos seniūno pavaduotoja
  tel.+37042144417
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISLygumų seniūnijaSeniūno pavaduotojas
  tel.+37042143641
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISRozalimo seniūnija seniūno pavaduotojas
  tel.+37042143268
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISPašvitinio seniūnijaseniūno pavaduotojas
  tel.+37042149660
  [email protected]
  Bendra informacija:
  Adresas Kęstučio g. 4, LT- 83152, Pakruojis
  Adresas internetewww.pakruojis.lt
  Darbo laikasI - IV 8:00-17:00, V 8:00-15:45. Pietų pertrauka: 12:00-12:45
  Įmonės kodas288733050
  Adresas:
  LIETUVOS RESPUBLIKA, Pakruojo rajono sav., Pakruojo sen., Pakruojis, Kęstučio g. 4, LT-83152
  Interneto svetainė:
  Tel.:+37042169090
  Veiksmas:
  Paslaugos suteikimo kaina:0 EUR
  Trukmė:3 darbo dienos