Elektroniniai valdžios vartai
Apdorojama...
Apdorojama...
Apdorojama...

Pažymos gyvenamosios patalpos savininkui (bendraturčiui), patvirtinančios jam nuosavybės teise priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis, išdavimas

Apdorojama...

Norėdami pasitikrinti jau užsakytos paslaugos būseną - prisijunkite.

Gyvenimo įvykiai

Skirta

Gyventojams

Paslaugos brandos lygis3

Paslaugos rūšis:
Apdorojama...

Teikimo lygmuo:
Apdorojama...

PAS2976

Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą:Pažymos gyvenamosios patalpos savininkui (bendraturčiui), patvirtinančios jam nuosavybės teise priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis, išdavimas
Pažyma išduodama patalpos savininkui, norinčiam gauti pažymą su informacija apie jam nuosavybės teise priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis. Prašymą suteikti paslaugą galima pateikti tiesiogiai atvykus į seniūniją, registruotu laišku arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt). Parengta pažyma arba raštas su atsisakymu išduoti pažymą, išduodama asmeniui tiesiogiai atvykus į seniūniją, registruotu laišku arba prisijungus prie Elektroninės valdžios vartų (www.epaslaugos.lt). Pastaba: Jeigu patalpos savininkai yra keli, tai prašymą užtenka pateikti vienam iš patalpų savininkų. Dėmesio! Elektroniniu būdu pateiktas prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu (t.y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašų arba specialia USB laikmena ir pan.).
Rezultatas:
Išduota pažyma gyvenamosios patalpos savininkui (bendraturčiui), patvirtinanti apie jam nuosavybės teise priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis, arba motyvuotas atsakymas dėl atsisakymo išduoti pažymą.
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo tvarka:
Paslaugos inicijavimas
 1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus.
Prašymo nagrinėjimas
 1. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą.
 2. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą patenkinti prašymą arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.
Paslaugos rezultato suteikimas
 1. Paslaugos gavėjui pažyma išduodama atvykus į seniūniją, registruotu laišku arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).
Paslaugos inicijavimo forma
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. 10.1 Duomenys apie informaciją ir dokumentus, kuriuos turi pateikti asmuo, siekiantis gauti paslaugą Asmeniui atvykus į seniūniją arba teikiant prašymą registruotu laišku:
 2. Prašymą.
 3. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (jeigu prašymas pateikiamas registruotu laišku – jo kopiją). 2.
 4. jei kreipiasi Lietuvos Respublikos piliečiai – Lietuvos Respublikos piliečio pasą, asmens tapatybės kortelę arba pasą; 2.
 5. jei kreipiasi Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių piliečiai, Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nustatyta tvarka įgiję teisę gyventi Lietuvos Respublikoje – Europos Bendrijų valstybės narės piliečio leidimą gyventi (gyventi nuolat) arba galiojantį Europos Sąjungos valstybės piliečio ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės piliečio pasą arba asmens tapatybės kortelę ir dokumentą, patvirtinantį, kad asmuo įgijo teisę gyventi (gyventi nuolat) Lietuvos Respublikoje; 2.
 6. jei kreipiasi kitų užsienio valstybių piliečiai bei asmenys be pilietybės – leidimą laikinai (nuolat) gyventi Lietuvos Respublikoje, Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Bendrijoje, Europos Bendrijų valstybės narės piliečio leidimą gyventi (gyventi nuolat), Europos Sąjungos valstybės narės piliečio šeimos nario leidimą gyventi (gyventi nuolat) Lietuvos Respublikoje.
 7. Dokumentus, patvirtinančius nuosavybės ar kitokio teisėto valdymo, naudojimo ar disponavimo teisę į gyvenamąją patalpą, arba įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintus nuorašus (kopijas).
 8. Jei kreipiasi įgaliotas asmuo – įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Asmeniui teikiant prašymą per Elektroninius valdžios vartus (www.epaslaugos.lt):
 9. Elektroninį prašymą.
 10. Jei kreipiasi įgaliotas asmuo – įstatymų nustatyta tvarka patvirtinto įgaliojimo skaitmeninę kopiją (skenuotą, fotografuotą, pan.) arba įgaliojimas turi būti suteiktas per Elektroninius valdžios vartus (www.epaslaugos.lt).
Informacija ir dokumentai, kuriuos gauna paslaugos teikėjas

  Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

  NENURODYTA-PASISLina VarnauskienėLukšių seniūnijos specialistė
  tel.+37034544268
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISŽivilė SprindžiūnaitėLekėčių seniūnijos specialistė
  tel.+37034560602
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISKristina JuodišiūtėBarzdų seniūnijos specialistė
  tel.+37034548231
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISRasa StaugaitienėKudirkos Naumiesčio seniūnijos specialistė
  tel.+37034557346
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISValentina LiepuonienėGriškabūdžio seniūnijos specialistė
  tel.+37034541308
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISEdita KaraliūtėGelgaudiškio seniūnijos specialistė
  tel.+37034555138
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISAnelė MockaitienėKriūkų seniūnijos specialistė
  tel.+37034542419
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISIngrida BendikienėPlokščių seniūnijos specialistė
  tel.+37034542828
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISDalia LopetienėŠakių seniūnijos specialistė
  tel.+37034551977
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISVioleta PompelŽvirgždaičių seniūnijos specialistė
  tel.+37034541220
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISLena PovilaitienėSudargo seniūnijos specialistė
  tel.+37034543343
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISJūratė NavickienėSintautų seniūnijos specialistė
  tel.+37034545049
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISBirutė MačienėSlavikų seniūnijos specialistė
  tel.+37034543267
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISAsta RimavičienėKidulių seniūnijos specialistė
  tel.+37034562260
  [email protected]
  Bendra informacija:
  Šakių rajono savivaldybės administracija
  Adresas:
  LIETUVOS RESPUBLIKA, Šakių rajono sav., Šakių sen., Šakiai, Bažnyčios g. 4, LT-71120
  LIETUVOS RESPUBLIKA, Šakių rajono sav., Šakių sen., Šakiai, Bažnyčios g. 4, LT-71115
  Interneto svetainė:
  Veiksmas:
  Paslaugos suteikimo kaina:0 EUR
  Trukmė:1 darbo diena