Apdorojama...

Leidimo verstis mažmenine ar didmenine prekyba dujomis patikslinimas, papildymas, panaikinimas, leidimo dublikato išdavimas

Leidimai verstis mažmenine ar didmenine prekyba dujomis yra papildomi, kai norima į leidimą įrašyti: 1. naujus dujų pavadinimus ir kodus; 2. naujus dujų prekybos vietų adresus. Šiuo atveju...

Suteikimo trukmė: 15 Darbo dienos

Kaina: 300.0 LTL

Užsakyti

Galimi paslaugos teikimo sutrikimai dėl Gyventojų registro sąsajos neveikimo

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Teikėjas

Kauno rajono savivaldybės administracija
Kauno rajono savivaldybės administracija
Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą: Leidimo verstis mažmenine ar didmenine prekyba dujomis patikslinimas, papildymas, panaikinimas, leidimo dublikato išdavimas
Leidimai verstis mažmenine ar didmenine prekyba dujomis yra papildomi, kai norima į leidimą įrašyti: 1. naujus dujų pavadinimus ir kodus; 2. naujus dujų prekybos vietų adresus. Šiuo atveju leidimo turėtojas pateikia prašymą ir dokumentus, įrodančius technologinius pajėgumus: a) deklaraciją apie dujų sandėliavimo ir prekybos vietas. Deklaracijoje nurodomi jų adresai, rezervuarų skaičius ar įregistruoti slėginiai įrenginiai (rezervuarai) Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre, terminalų (sandėlių), rezervuarų priklausomybė (nuosavi ar naudojami sutarties pagrindu). Tuo atveju, kai neturima terminalų (sandėlių, rezervuarų) ir didmeninę prekybą dujomis planuojama vykdyti pristatant jas tiesiogiai dujų pirkėjams - šių dokumentų pateikti nereikia; b) prekybos vietų, sandėlių, rezervuarų teisinės registracijos dokumentų ar sutarčių (sutarčių išrašų), kurių pagrindu pareiškėjas naudojasi dujų prekybos vietomis, sandėliais ir rezervuarais (kai prekybos vietos, sandėliai ir rezervuarai nepriklauso pareiškėjui nuosavybės teise), pareiškėjo patvirtintas kopijas ar jų išrašus; c) pareiškėjo avarinės tarnybos nuostatus arba sutarties su kitu ūkio subjektu, nustatyta tvarka turinčiu teisę atlikti avarijų (sutrikimų) lokalizavimo ir likvidavimo darbus, pareiškėjo patvirtintą kopiją ar jos išrašą; d) turimų svarstyklių dujų balionams sverti patikros liudijimo pareiškėjo patvirtintą kopiją arba sutarties su kitu ūkio subjektu dėl tokios paslaugos atlikimo pareiškėjo patvirtintą kopiją ar jos išrašą; e) pažymą apie turimą technologinę įrangą, prietaisus ir kitas priemones, kurių reikia dujų balionus galutiniam vartotojui (dujų pirkėjui) pristatyti ir prijungti prie jo dujinių įrenginių, arba sutarties su kitu ūkio subjektu, nustatyta tvarka turinčiu teisę teikti dujų balionų pristatymo ir prijungimo paslaugą, pareiškėjo patvirtintą kopiją ar jos išrašą; f) pažymą apie darbuotojus (nurodyti darbuotojų skaičių, jų kvalifikaciją ir kokias funkcijas jie vykdys). 3. papildomus dujų terminalų, sandėlių, rezervuarų adresus. Šiuo atveju leidimo turėtojas pateikia prašymą ir dokumentus, įrodančius technologinius pajėgumus: a) deklaraciją apie dujų sandėliavimo, maišymo ir prekybos vietas. Deklaracijoje nurodomi jų adresai, rezervuarų skaičius ar įregistruoti slėginiai įrenginiai (rezervuarai) Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre, terminalų (sandėlių), rezervuarų priklausomybė (nuosavi ar naudojami sutarties pagrindu). Tuo atveju, kai neturima terminalų (sandėlių, rezervuarų) ir didmeninę prekybą dujomis planuojama vykdyti pristatant jas tiesiogiai dujų pirkėjams - šių dokumentų pateikti nereikia; b) terminalų (sandėlių), rezervuarų teisinės registracijos dokumentų ar sutarčių (sutarčių išrašų), kurių pagrindu pareiškėjas naudojasi dujų terminalais (sandėliais), rezervuarais (kai terminalai (sandėliai), rezervuarai nepriklauso pareiškėjui nuosavybės teise), pareiškėjo patvirtintas kopijas ar jų išrašus. Tuo atveju, kai neturima terminalų (sandėlių, rezervuarų) ir didmeninę prekybą dujomis planuojama vykdyti pristatant jas tiesiogiai dujų pirkėjams - šių dokumentų pateikti nereikia; c) pažymą apie darbuotojus (nurodyti darbuotojų skaičių, jų kvalifikaciją ir kokias funkcijas jie vykdys); d) pareiškėjo avarinės tarnybos nuostatus arba sutarties su ūkio subjektu, nustatyta tvarka turinčiu teisę atlikti avarijų (sutrikimų) lokalizavimo ir likvidavimo darbus, kopiją ar jos išrašą. Leidimai verstis mažmenine ar didmenine prekyba dujomis yra patikslinami, kai: 1. juridinis asmuo (įmonė) pakeičia leidime nurodytą buveinę, teisinę formą ar pavadinimą; 2. teisės aktų nustatyta tvarka suteikiamas naujas įmonės kodas; 3. leidimo turėtojas prašo išbraukti iš leidimo įrašytus dujų terminalų, sandėlių ir rezervuarų adresus arba keičiasi prekybos dujomis vietos, terminalo, sandėlio adresas; 4. teisės aktų nustatyta tvarka suteikiamas naujas pavadinimas gyvenamosioms vietovėms, gatvėms, pastatams, statiniams (kai keičiasi rekvizitai, tiesiogiai nepriklausantys nuo ūkio subjekto, turinčio leidimą); 5. pasikeičia fizinio asmens, turinčio leidimą, duomenys (vardas, pavardė ir adresas). Paslauga teikiama antru interaktyvumo lygiu. Pareiškėjas gali parsisiųsti prašymo formą, ją užpildyti ir pristatyti į instituciją, paštu ar per pasiuntinį.

Ši paslauga suteikia galimybę gauti leidimo verstis mažmenine ar didmenine prekyba dujomis patikslinimą, papildymą, panaikinimą arba leidimo dublikatą.

1. Pateikiamas prašymas Savivaldybės administracijai;
2. Atsakingas asmuo priima ir užregistruoja dokumentus;
3.Tikrinami gauti dokumentai, esant reikalui kreipiamasi į kontroliuojančias institucijas;
4. Parengiamas direktoriaus įsakymas;
5. Atsakingas asmuo informuoja asmenį apie priimtą sprendimą.

1. Lietuvos Respublikos 2012 vasario 2 d. energetikos ministro įsakymas Nr. 1-19 "Dėl leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisyklių patvirtinimo".
2. Lietuvos Respublikos 2000 gruodžio 15 d. Vyriausybės nutarimas "Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo".

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Rasa Čižauskienė
Vyr. specialistė
tel. 8 37 305541
rasa.cizauskiene@krs.lt
 
 
Bendra informacija:
AdresasSavanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas
Adresas internetehttp://www.krs.lt
Darbo laikasI-IV 8:00-17:00 V 8:00-15:45
Įmonės kodas188756386
Adresas Lietuvoje:
Kauno miesto sav., Kaunas, Savanorių pr. 371, LT-49386
Kauno rajono sav., Neveronių sen., Neveronys, Kertupio g. 18, LT-54486
Adresas užsienyje:
-
Interneto svetainė:
Tel. (8 37) 30 55 03 Faks.: (8 37) 31 37 97, el. p.: info@krs.lt