Apdorojama...

Leidimų verstis mažmenine ar didmenine prekyba dujomis pakeitimas (patikslinimas ir (ar) leidime įrašytų duomenų papildymas)

Leidimai verstis mažmenine ar didmenine prekyba dujomis yra papildomi, kai norima į leidimą įrašyti: 1. naujus dujų pavadinimus ir kodus; 2. naujus dujų prekybos vietų adresus. Šiuo atveju...

Suteikimo trukmė: 30 Kalendorinės dienos

Kaina: 112.0 EUR

Užsakyti

Galimi paslaugos teikimo sutrikimai dėl Gyventojų registro sąsajos neveikimo

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Teikėjas

Druskininkų savivaldybės administracija
Druskininkų savivaldybės administracija
Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą: Leidimų verstis mažmenine ar didmenine prekyba dujomis pakeitimas (patikslinimas ir (ar) leidime įrašytų duomenų papildymas)
Paslauga teikiama asmenims, turintiems Druskininkų savivaldybės administracijos išduotą leidimą verstis didmenine ar mažmenine prekyba dujomis ar nefasuotais naftos produktais. Leidimas turi būti keičiamas (papildomas ar patikslinamas) jeigu keičiasi leidime nurodyti duomenys. Pareiškėjas dokumentus leidimui pakeisti (papildyti ir (ar) patikslinti) pateikia paštu, per kurjerį, elektroninėmis priemonėmis, tiesiogiai leidimą išduodančiai institucijai arba per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą. Pateikti pareiškėjo arba leidimo turėtojo dokumentus gali pareiškėjo arba leidimo turėtojo atstovas, teisės aktų nustatyta tvarka turintis teisę jam atstovauti ir pateikęs įgaliojimą ir asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus.

Šios rūšies leidimas suteikia teisę verstis mažmenine prekyba dujomis atitinkamoje savivaldybėje, leidime nurodytoje (-ose) konkrečioje (-iose) prekybos vietoje (-ose). Leidimas išduodamas neterminuotam laikui.

1. Prisijungti prie elektroninių valdžios vartų;
2. paieškos laukelyje suvesti reikalingą paslaugą, spausti ant jos;
3. prisijungti per banką;
4. kiekviename žingsnyje sekti nurodymus, užpildyti reikiamus laukus;
5. užsakyti paslaugą.

Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.44235B485568/MMAOyUQqXf
Leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 2 d. įsakymu Nr. 1-19
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5EB14CFD3BEA/cNxXzyWRgK

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Mindaugas Jaskelevičius
Ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas
tel. +37031352242
mindaugas.j@druskininkai.lt
 
 
Bendra informacija:
AdresasVilniaus al. 18, LT-66119, Druskininkai
Adresas internetehttp://www.druskininkai.lt
Įmonės kodas188776264
Adresas Lietuvoje:
Druskininkų sav., Druskininkai, Vilniaus al. 18, LT-66119
Interneto svetainė:
Tel. 8 313 55 355 Faks. 8 313 55 376, el. p.: info@druskininkai.lt