2021-03-01 09:00Informuojame, kad dėl š. m. kovo 1 d. atliktų VĮ Registrų centras informacinių sistemų migravimo darbų ir šiuo metu vykdomų šių sistemų bandomosios eksploatacijos galimi laikini sutrikimai bandant identifikuotis www.epaslaugos.lt portale bei elektroniniu būdu deklaruojant gyvenamąją vietą ar išvykimą iš Lietuvos Respublikos. Portalo naudotojai, pastebėję sistemos veiklos klaidas, apie jas gali informuoti el. p. sutrikimai@epaslaugos.lt Atsiprašome už laikinus nepatogumus.
 
Apdorojama...

Paieška

Apdorojama...
Paieškos sritis:
Apdorojama...
Apdorojama...
Apdorojama...
Apdorojama...
Rodoma: 1 - 10 iš 10
Rikiuoti pagal:
Apdorojama...

Apdorojama...

Registro elektroninė paslauga suteikia galimybę fiziniams asmenims duoti informacinių technologijų priemonėmis sudarytus įgaliojimus juos įregistruojant Įgaliojimų registre. Fizinis asmuo informacini...

Paslaugos teikėjas: Valstybės įmonė Registrų centras

Mokama
Teikiama internetu

Apdorojama...

Atvirų duomenų portalas - tai vieningas prieigos taškas prie visų Lietuvoje atvertų duomenų rinkinių jų vartotojams bei suteikiantis technologines priemones atvirų duomenų tiekėjams turimus duomenis ...

Paslaugos teikėjas: Informacinės visuomenės plėtros komitetas

Nemokama
Teikiama internetu

Apdorojama...

Suteikiama galimybė bendradarbiavimo brandos lygiu piliečiams ir verslui gauti šias elektronines paslaugas: • Konsultacijų teikimas asmens duomenų teisinės apsaugos klausimais; • Paslauga duomenų sub...

Paslaugos teikėjas: Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija

Nemokama
Teikiama internetu

Apdorojama...

Suteikiama galimybė pateikti pranešimą apie prarastą savo ar nepilnamečių vaikų Lietuvos Respublikos piliečio ar užsieniečiui Lietuvos Respublikoje išduotą dokumentą.

Paslaugos teikėjas: Teritorinės policijos įstaigos

Nemokama
Teikiama internetu

Apdorojama...

Asmenų skundų ir prašymų dėl dokumentų gavimo nagrinėjimas – tai fizinių asmenų ir juridinių asmenų prašymų nagrinėjimas, teisės aktų nustatytos informacijos teikimas, archyvo dokumentų išdavimas asm...

Paslaugos teikėjas: Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija

Nemokama
Pateikti

Apdorojama...

Suteikiama galimybė susipažinti su savo asmens duomenimis tvarkomais registruotų duomenų valdytojų ir (arba) su informacija apie šių duomenų tvarkymą, pateikiant prašymą el. būdu.

Paslaugos teikėjas: Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija

Mokama
Teikiama internetu

Apdorojama...

DĖMESIO!  Ši forma yra skirta tik duomenų valdytojams ir duomenų tvarkytojams pranešti apie duomenų saugumo pažeidimą, kuris įvyko jų valdomose ir prižiūrimose sistemose. Asmens duomenų saugumo pažei...

Paslaugos teikėjas: Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija

Nemokama
Pateikti

Apdorojama...

Asmuo turi teisę pateikti Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (toliau – VDAI) skundą dėl duomenų valdytojo veiksmų (neveikimo), kuriais pažeidžiamos Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės ...

Paslaugos teikėjas: Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija

Nemokama
Teikiama internetu

Apdorojama...

Pranešimas apie įmonėje, įstaigoje ar organizacijoje paskirtą Duomenų apsaugos pareigūną (DAP) Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (VDAI) turite pateikti pranešimą apie paskirtą DAP. DĖMESIO! Pr...

Paslaugos teikėjas: Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija

Nemokama
Teikiama internetu

Apdorojama...

Duomenų valdytojai, ketindami perduoti asmens duomenis duomenų gavėjams į trečiąsias valstybes ar tarptautinei organizacijai 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016...

Paslaugos teikėjas: Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija

Nemokama
Teikiama internetu
Rodoma: 1 - 10 iš 10
Rikiuoti pagal:
Apdorojama...