Apdorojama...

Paieška

Apdorojama...
Paieškos sritis:
Apdorojama...
Apdorojama...
Apdorojama...
Apdorojama...
Rodoma: 1 - 10 iš 450
Rikiuoti pagal:
Apdorojama...

Apdorojama...

Asmenys konsultuojami Vilniaus regioninio valstybės archyvo (toliau - Archyvas) kompetencijos klausimais žodžiu (telefonu, tiesiogiai atvykus į Archyvą, institucijose, įstaigose ir įmonėse), raštu (a...

Paslaugos teikėjas: Vilniaus regioninis valstybės archyvas

Nemokama
Informacija

Apdorojama...

Informacijos apie archyvo veiklą ir saugomus dokumentus teikimo paslauga leidžia paslaugų gavėjams gauti informaciją apie valstybės archyvų, kitų institucijų, įstaigų ir įmonių saugomus dokumentus ir...

Paslaugos teikėjas: Vilniaus regioninis valstybės archyvas

Nemokama
Informacija

Apdorojama...

Edukacinių ir kultūrinių renginių organizavimo paslauga leidžia paslaugų gavėjams susipažinti su Vilniaus regioninio valstybės archyvo veikla, funkcijomis, saugomais dokumentais, rengiamomis parodomi...

Paslaugos teikėjas: Vilniaus regioninis valstybės archyvas

Nemokama
Informacija

Apdorojama...

Administracinės procedūra – viešojo administravimo subjekto (Vilniaus regioninio valstybės archyvo) atliekami privalomi veiksmai nagrinėjant asmens skundą ar pranešimą apie Vilniaus regioninio valsty...

Paslaugos teikėjas: Vilniaus regioninis valstybės archyvas

Nemokama
Informacija

Apdorojama...

Vilniaus regioninio valstybės archyvo saugomų Nacionalinio dokumentų fondo dokumentų ir jų kopijų teikimas asmenims susipažinti Archyvo skaityklose.

Paslaugos teikėjas: Vilniaus regioninis valstybės archyvas

Nemokama
Informacija

Apdorojama...

Dokumentų, patvirtinančių tam tikrus juridinius faktus, išdavimo paslauga leidžia paslaugų gavėjams gauti pažymas, dokumentų kopijas, patvirtinančias su darbo santykiais susijusius faktus, asmens šei...

Paslaugos teikėjas: Vilniaus regioninis valstybės archyvas

Nemokama
Informacija

Apdorojama...

Asmuo tiesiogiai, paštu, elektroniniu būdu, telefonu gali prašyti pateikti informaciją apie archyve saugomus dokumentus.

Paslaugos teikėjas: Kauno regioninis valstybės archyvas

Nemokama
Informacija

Apdorojama...

Prašymai informaciją apie archyve saugomus dokumentus pateikiami  tiesiogiai, telefonu, faksimiliniu ryšiu, įprastu ar elektroniniu paštu: siaul.aa@archyvai.lt. Informacija pateikiama tokiu būdu, kok...

Paslaugos teikėjas: Šiaulių regioninis valstybės archyvas

Nemokama
Informacija

Apdorojama...

Asmeniui turima informacija apie Archyve saugomus dokumentus teikiama telefonu, elektroniniu paštu ir tiesiogiai. Archyvo adresas ir darbo laikas bei ryšio adresai skelbiami interneto svetainėje www....

Paslaugos teikėjas: Klaipėdos regioninis valstybės archyvas

Nemokama
Informacija

Apdorojama...

Prašymai išduoti juridinius faktus patvirtinančius dokumentus pateikiami raštu Šiaulių apskrities archyve, faksimiliniu ryšiu, įprastu ar elektroniniu paštu:siaul.aa@archyvai.lt. Pateikti prašymai tu...

Paslaugos teikėjas: Šiaulių regioninis valstybės archyvas

Nemokama
Informacija
Rodoma: 1 - 10 iš 450
Rikiuoti pagal:
Apdorojama...