Apdorojama...

Paieška

Apdorojama...
Paieškos sritis:
Apdorojama...
Apdorojama...
Apdorojama...
Apdorojama...
Rodoma: 1 - 10 iš 202
Rikiuoti pagal:
Apdorojama...

Apdorojama...

Prašymai gali būti pateikiami žodžiu (telefonu ar tiesiogiai atvykus į archyvą), raštu (tiesiogiai atvykus į archyvą, atsiuntus paštu ar per pasiuntinį), elektroniniu paštu, elektroniniu būdu per Int...

Paslaugos teikėjas: Lietuvos valstybės naujasis archyvas

Nemokama
Teikiama internetu

Apdorojama...

Prašymai gali būti pateikiami raštu (tiesiogiai atvykus į archyvą, atsiuntus paštu ar per pasiuntinį), elektroniniu paštu, elektroniniu būdu per Integralią administracinių paslaugų sistemą (IAPS) ar ...

Paslaugos teikėjas: Lietuvos valstybės naujasis archyvas

Mokama
Teikiama internetu

Apdorojama...

Administracinė procedūra – viešojo administravimo subjekto atliekami privalomi veiksmai nagrinėjant asmens skundą ar pranešimą apie viešojo administravimo subjekto veiksmais, neveikimu ar administrac...

Paslaugos teikėjas: Lietuvos valstybės naujasis archyvas

Nemokama
Teikiama internetu

Apdorojama...

Vilniaus regioninio valstybės archyvo saugomų Nacionalinio dokumentų fondo dokumentų ir jų kopijų teikimas asmenims susipažinti Archyvo skaityklose.

Paslaugos teikėjas: Vilniaus regioninis valstybės archyvas

Nemokama
Informacija

Apdorojama...

Informacijos apie archyvo veiklą ir saugomus dokumentus teikimo paslauga leidžia paslaugų gavėjams gauti informaciją apie valstybės archyvų, kitų institucijų, įstaigų ir įmonių saugomus dokumentus ir...

Paslaugos teikėjas: Vilniaus regioninis valstybės archyvas

Nemokama
Informacija

Apdorojama...

Teisės aktais nustatytos Telšių apskrities archyvo (toliau – Archyvas) kompetencijai priklausančiais klausimais apie turimos informacijos teikimas asmenims tiesiogiai (atvykus) ar ryšio priemonėmis –...

Paslaugos teikėjas: Telšių apskrities archyvas

Nemokama
Informacija

Apdorojama...

Asmuo tiesiogiai, paštu, elektroniniu būdu, telefonu gali prašyti pateikti informaciją apie archyve saugomus dokumentus.

Paslaugos teikėjas: Kauno regioninis valstybės archyvas

Nemokama
Informacija

Apdorojama...

Informacijos teikimas asmenims apie Lietuvos centrinio valstybės archyvo saugomus dokumentus, archyvo teikiamas administracines ir viešąsias paslaugas, dokumentų paiešką.

Paslaugos teikėjas: Lietuvos centrinis valstybės archyvas

Nemokama
Parsisiųsti

Apdorojama...

Pažymų, patvirtinančių tam tikrus juridinius faktus, patvirtintų dokumentų kopijų išdavimas.

Paslaugos teikėjas: Lietuvos ypatingasis archyvas

Nemokama
Informacija

Apdorojama...

Išduodamos pažymos, dokumentų kopijos, patvirtinančios juridinius faktus, teikiama informacija apie saugomus dokumentus.

Paslaugos teikėjas: Tauragės apskrities archyvas

Nemokama
Informacija
Rodoma: 1 - 10 iš 202
Rikiuoti pagal:
Apdorojama...