2018-07-01 12:10Svarbi žinia visiems mobiliojo elektroninio parašo vartotojams.
Svarbi žinia visiems mobiliojo elektroninio parašo vartotojams.
Iki šių metų liepos 1 d. visi mobiliojo elektroninio parašo vartotojai turi pasikeisti SIM korteles.
Šis veiksmas yra būtinas didinant mobiliojo elektroninio parašo saugumo lygį ir vykdant ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktus (Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB, ir Ryšių reguliavimo tarnybos sprendimą).
Vartotojai, norintys ir toliau naudotis m. parašo paslauga, turi kreiptis į savo mobiliojo ryšio operatorius ir sudaryti naujas m. parašo sutartis. Visi Lietuvoje veikiantys mobiliojo ryšio operatoriai m. parašo paslaugai reikalingas SIM korteles į naujus saugumo reikalavimus atitinkančias korteles keičia nemokamai.
Anksčiau išduoti m. parašo sertifikatai galios iki 2018 m. liepos 1 d. Iki šios dienos SIM kortelių nepasikeitusiems vartotojams m. parašo sutartys, vadovaujantis ES reglamentu ir RRT sprendimu, bus nutrauktos.
Apdorojama...

Lietuvos centrinio valstybės archyvo saugomų dokumentų, patvirtinančių juridinį faktą, rengimas ir išdavimas

Dokumentų, patvirtinančių turėtą nekilnojamąjį turtą, šeimos sudėtį, pilietybę, gyvenamąją vietą, priverstinį perkėlimą, išvežimą priverstiniams darbams, teistumą, kalinimą, paveldėjimą, išsilavinimą, dalyvavimą partijose ir organizacijose, persekiojimą, žūtį, išdavimas.

Kaina: nemokama

Priklauso grupėms

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Interaktyvumo lygis 2

Teikėjas

Lietuvos centrinis valstybės archyvas
Dėl informacijos besikreipiantis asmuo, priklausomai nuo klausimo (prašymo) pobūdžio, turi pateikti kuo tikslesnę informaciją, būtiną atsakymui parengti:
- prašymą (prašymas turi būti pasirašytas, nurodytas asmens vardas(-ai), pavardė(-ės), gyvenamoji vieta (jeigu kreipiasi fizinis asmuo) arba pavadinimas, kodas, buveinės adresas (jeigu kreipiasi juridinis asmuo), eitos pareigos, turto buvimo, kalinimo, teistumo ar kito įvykio vieta ir datos, duomenys ryšiui palaikyti).
- asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba jo kopiją, jei prašymas siunčiamas paštu;
- atstovavimą patvirtinantį dokumentą ir atstovaujančio asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba jų kopijas, jei prašymas siunčiamas paštu (kai dėl informacijos apie asmenį kreipiasi jo atstovas).
- Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas (Žin., 1995, Nr.107-2389; 2004, Nr.57-1982; 2010, Nr.79-4055),
- Lietuvos centrinio valstybės archyvo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. vasario 17 d. nutarimu Nr.197 (Žin., 2011, Nr.23-1104)
- Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės įstaigų įstatymas (Žin., 2000, Nr.10-236; 2005, Nr.139-5008),
- Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymas (Žin., 1996, Nr.71-1706; 2006, Nr.82-3254),
- Asmenų prašymų ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr.875 (Žin., 2007, Nr.94-3779),
- Valstybės archyvų mokamų paslaugų kainoraštis, patvirtintas Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2011 m. birželio 8 d. įsakymu Nr.ĮV-425, (Žin., 2011, Nr.73-35-27).

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Administracinės paslaugos vadovas: Rašytinių dokumentų skyriaus vedėja Virginija Litvinaitytė, tel. (8 5) 247 7836, el.p. lcva@archyvai.lt.
Bendra informacija:
AdresasO.Milašiaus g. 21, 10102 Vilnius
Adresas internetehttp://new.archyvai.lt/lt/lcva.html
Darbo laikasI-IV 8-17 val., V 8-15.45 val. (pietų pertrauka 12-12.45 val.)
Įmonės kodas190764187
Adresas Lietuvoje:
Vilniaus m. sav., Vilnius, O. Milašiaus g. 21
Interneto svetainė:
(8 5) 247 7836, el. p.: lcva@archyvai.lt