Apdorojama...

Informacijos apie Lietuvos centrinio valstybės archyvo veiklą ir saugomus dokumentus teikimas

Informacijos teikimas asmenims apie Lietuvos centrinio valstybės archyvo saugomus dokumentus, archyvo teikiamas administracines ir viešąsias paslaugas, dokumentų paiešką.

Kaina: nemokama

Priklauso grupėms

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Interaktyvumo lygis 2

Teikėjas

Lietuvos centrinis valstybės archyvas
Asmuo tiesiogiai, paštu, elektroniniu būdu, telefonu gali prašyti pateikti informaciją apie archyve saugomus dokumentus, archyvo teikiamas paslaugas, dokumentų paiešką.
Į asmenų prašymus atsakoma tokiu būdu, kokiu buvo pateiktas prašymas, jei asmuo nėra išreiškęs pageidavimo atsakymą gauti kitu būdu. Žmogus, kreipdamasis į archyvą, turi pateikti: - institucijos, įstaigos ar įmonės, apie kurios saugomus dokumentus norima gauti informaciją, pavadinimą; - asmens pareigas ir laikotarpį (jei reikalingi su darbo santykiais susiję dokumentai).
Jei kreipiamasi raštu, be minėtosios informacijos, prašyme turi būti nurodytas asmens vardas(-ai), pavardė(-ės), gyvenamoji vieta (jeigu kreipiasi fizinis asmuo) arba pavadinimas, kodas, buveinės adresas (jeigu kreipiasi juridinis asmuo). Prašymas turi būti pasirašytas.
- Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975);
- Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas (Žin., 2000, Nr. 10-236; 2005, Nr. 139-5008);
- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 94-3779).

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Administracinės paslaugos teikėjas: Bendrųjų reikalų skyriaus vyresnioji raštininkė Rima Sokolovienė, tel. (8 5) 247 7830, el. p. lcva@archyvai.lt. Administracinės paslaugos vadovas: Bendrųjų reikalų skyriaus vedėja Jolanta Raguotienė, tel. (8 5) 247 7811, el. p. lcva@archyvai.lt.
Bendra informacija:
AdresasO.Milašiaus g. 21, 10102 Vilnius
Adresas internetehttp://new.archyvai.lt/lt/lcva.html
Darbo laikasI-IV 8-17 val., V 8-15.45 val. (pietų pertrauka 12-12.45 val.)
Įmonės kodas190764187
Adresas Lietuvoje:
Vilniaus m. sav., Vilnius, O. Milašiaus g. 21
Interneto svetainė:
(8 5) 247 7836, el. p.: lcva@archyvai.lt