2018-07-01 12:10Svarbi žinia visiems mobiliojo elektroninio parašo vartotojams.
Svarbi žinia visiems mobiliojo elektroninio parašo vartotojams.
Iki šių metų liepos 1 d. visi mobiliojo elektroninio parašo vartotojai turi pasikeisti SIM korteles.
Šis veiksmas yra būtinas didinant mobiliojo elektroninio parašo saugumo lygį ir vykdant ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktus (Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB, ir Ryšių reguliavimo tarnybos sprendimą).
Vartotojai, norintys ir toliau naudotis m. parašo paslauga, turi kreiptis į savo mobiliojo ryšio operatorius ir sudaryti naujas m. parašo sutartis. Visi Lietuvoje veikiantys mobiliojo ryšio operatoriai m. parašo paslaugai reikalingas SIM korteles į naujus saugumo reikalavimus atitinkančias korteles keičia nemokamai.
Anksčiau išduoti m. parašo sertifikatai galios iki 2018 m. liepos 1 d. Iki šios dienos SIM kortelių nepasikeitusiems vartotojams m. parašo sutartys, vadovaujantis ES reglamentu ir RRT sprendimu, bus nutrauktos.
Apdorojama...

Ūkio subjektų registravimas pašarų veiklai

Ūkio subjektų, užsiimančių pirmine pašarų gamyba, pašarinių žaliavų gamyba ir/ar tiekimu, pašarų importu, eksportu, gabenimu, laikymu, pašarų priedų, premiksų gamyba ir/ar tiekimu, kombinuotųjų pašarų gamyba ir/ar tiekimu, pašarų gamyba savo reikmėms, nenaudojant priedų ir/ar premiksų, nurodytų 2005 m. sausio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento Nr. 183/2005 IV priede, registravimas.

Kaina: nemokama

Gyvenimo įvykiai

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Interaktyvumo lygis 1

Teikėjas

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
Ūkio subjektai, kurie užsiima pirmine pašarų gamyba (augalininkyste, gyvulininkyste), gamina ir (ar) tiekia į apyvartą pašarines žaliavas, pašarų priedus, premiksus, gamina ir (ar) tiekia ar gamina išskirtinai savo reikmėms kombinuotuosius pašarus nenaudojant pašarų priedų, premiksų, nurodytų 2005 m. sausio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 183/2005 IV priede, taip pat importuoja, eksportuoja, gabena bei laiko pašarus, registruojami ir įtraukiami į Įregistruotų pašarų ūkio subjektų sąrašą (toliau – sąrašas). Ūkio subjektai įregistruoti ir įtraukti į sąrašą, turi atitikti Reglamento Nr. 183/2005 nustatytus pirminės gamybos, geros gyvūnų šėrimo praktikos reikalavimus, taip pat įrangos, personalo, produkcijos, kokybės kontrolės, sandėliavimo, gabenimo, apskaitos, pašarų saugos ir atsekamumo, skundų nagrinėjimo, produkcijos apyvartos nutraukimo bei produkcijos atšaukimo reikalavimus.
Prašymą įregistravimui gauti galima pateikti Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai (toliau - VMVT), siųsti paštu, faksu, ar elektroniniu paštu. Ūkio subjektai, užsiimantys pirmine pašarų gamyba, prašymą gali pateikti pagal gyvenamąją vietą seniūnijoje.
VMVT gautas prašymas patikrinamas, suteikiamas įregistravimo numeris ūkio subjekto vykdomai veiklai ir pranešimas dėl įregistravimo išsiunčiamas paštu.

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

   
Bendra informacija:
Adresas Siesikų g. 19, LT-07170, Vilnius
Adresas internete www.vmvt.lt
Darbo laikas I - IV 8:00-17:00, V 8:00-15:45. Pietų pertrauka: 12:00-12:45
Įmonės kodas 188601279
Adresas Lietuvoje:
Vilniaus m. sav., Vilnius, Siesikų g. 19, LT-07170
Interneto svetainė:
Tel. +370 5 240 4361
Faks. +370 5 240 4362
info@vmvt.lt