2018-02-13 00:00 Ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) informuoja, kad UAB „Skaitmeninio sertifikavimo centras“ (SSC) išduoti kvalifikuoti elektroninių parašų sertifikatai nebegalios nuo 2018 m. gegužės 11 d.
Atkreipiame asmenų, turinčių SSC išduotus kvalifikuotus elektroninių parašų sertifikatus, dėmesį, kad nuo 2018 m. gegužės 11 d. jie nebegalės šių sertifikatų naudoti kvalifikuotiems elektroniniams parašams kurti. Esant poreikiui pasirašinėti elektroninius dokumentus kvalifikuotu elektroniniu parašu, šie asmenys turėtų kreiptis į kitus paslaugų teikėjus, turinčius teisę išduoti kvalifikuotus elektroninių parašų sertifikatus. Asmenys pirmiausia turėtų įvertinti, kokią elektroninio parašo priemonę norėtų naudoti (lustinę kortelę, USB kriptografinį raktą ar mobilųjį elektroninį parašą), ir tada kreiptis į atitinkamus paslaugų teikėjus.
Platesnė informacija pateikiama RRT puslapyje http://www.rrt.lt/lt/pranesimai-spaudai/rrt-pratese-termina-b916.html.
Apdorojama...

Ūkio subjektų registravimas pašarų veiklai

Ūkio subjektų, užsiimančių pirmine pašarų gamyba, pašarinių žaliavų gamyba ir/ar tiekimu, pašarų importu, eksportu, gabenimu, laikymu, pašarų priedų, premiksų gamyba ir/ar tiekimu, kombinuotųjų pašarų gamyba ir/ar tiekimu, pašarų gamyba savo reikmėms, nenaudojant priedų ir/ar premiksų, nurodytų 2005 m. sausio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento Nr. 183/2005 IV priede, registravimas.

Kaina: nemokama

Gyvenimo įvykiai

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Interaktyvumo lygis 1

Teikėjas

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
Ūkio subjektai, kurie užsiima pirmine pašarų gamyba (augalininkyste, gyvulininkyste), gamina ir (ar) tiekia į apyvartą pašarines žaliavas, pašarų priedus, premiksus, gamina ir (ar) tiekia ar gamina išskirtinai savo reikmėms kombinuotuosius pašarus nenaudojant pašarų priedų, premiksų, nurodytų 2005 m. sausio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 183/2005 IV priede, taip pat importuoja, eksportuoja, gabena bei laiko pašarus, registruojami ir įtraukiami į Įregistruotų pašarų ūkio subjektų sąrašą (toliau – sąrašas). Ūkio subjektai įregistruoti ir įtraukti į sąrašą, turi atitikti Reglamento Nr. 183/2005 nustatytus pirminės gamybos, geros gyvūnų šėrimo praktikos reikalavimus, taip pat įrangos, personalo, produkcijos, kokybės kontrolės, sandėliavimo, gabenimo, apskaitos, pašarų saugos ir atsekamumo, skundų nagrinėjimo, produkcijos apyvartos nutraukimo bei produkcijos atšaukimo reikalavimus.
Prašymą įregistravimui gauti galima pateikti Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai (toliau - VMVT), siųsti paštu, faksu, ar elektroniniu paštu. Ūkio subjektai, užsiimantys pirmine pašarų gamyba, prašymą gali pateikti pagal gyvenamąją vietą seniūnijoje.
VMVT gautas prašymas patikrinamas, suteikiamas įregistravimo numeris ūkio subjekto vykdomai veiklai ir pranešimas dėl įregistravimo išsiunčiamas paštu.

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

   
Bendra informacija:
Adresas Siesikų g. 19, LT-07170, Vilnius
Adresas internete www.vmvt.lt
Darbo laikas I - IV 8:00-17:00, V 8:00-15:45. Pietų pertrauka: 12:00-12:45
Įmonės kodas 188601279
Adresas Lietuvoje:
Vilniaus m. sav., Vilnius, Siesikų g. 19
Internetinė svetainė:
Tel. +370 5 240 4361
Faks. +370 5 240 4362
vvt@vet.lt