Apdorojama...

Teismo eksperto kvalifikacijos teikimas

Teismo eksperto kvalifikacijos teikimo viešoji paslauga apima asmenų žinių ir įgūdžių, atlikti tam tikros rūšies teismo ekspertizes, įvertinimą. Sprendimus suteikti teismo eksperto kvalifikaciją ir išduoti teismo eksperto kvalifikacijos pažymėjimą priima įstaigos vadovo sudaryta kvalifikacijos komisija.

Kaina: nemokama

Skirta

Gyventojams

Interaktyvumo lygis 2

Teikėjas

Lietuvos teismo ekspertizės centras
Teismo eksperto kvalifikacijos teikimo viešoji paslauga apima asmenų kvalifikacinio pasirengimo patikrinimą ir kvalifikacijos suteikimo fakto patvirtinimą. Sprendimus suteikti teismo eksperto kvalifikaciją ir išduoti teismo eksperto kvalifikacijos pažymėjimą priima kvalifikacijos komisija. Teismo eksperto kvalifikacijos siekiantis asmuo turi atitikti Lietuvos Respublikos teismo ekspertizės įstatymo 5 straipsnyje nustatytus reikalavimus ir išlaikyti kvalifikacijos egzaminą. Kvalifikacijos egzaminą išlaikiusiam asmeniui išduodamas teismo eksperto kvalifikacijos pažymėjimas. Asmuo su teismo eksperto pažymėjimu turi kreiptis į Teisingumo ministrą dėl įrašymo į Lietuvos teismo ekspertų sąrašą.
1.Lietuvos Respublikos teismo ekspertizės įstatymas (Žin., 2002, Nr.112-4969, 2002-10-22 Nr. IX-1161).
2.Teismo ekspertų rengimo ir kvalifikacijos teikimo Lietuvos teismo ekspertizės centre nuostatai (LTEC-BP-11, 3.0 leidimas) (patvirtinti 2009-05-08 LTEC direktorės įsakymu Nr.B-44).
3. Rekomendacijos teismo ekspertizės įstaigoms suteikiant teismo eksperto kvalifikaciją asmenims, nedirbantiems teismo ekspertizės įstaigoje (patvirtintos 2003 09-17 teismo ekspertų veiklos koordinavimo tarybos nutarimu).
4.Teisinių žinių programa asmenims, siekiantiems tapti teismo ekspertais (patvirtinta LR teisingumo ministro 2003-04-18 įsakymu Nr.112).
5. 39 specialiosios atitinkamos teismo ekspertizės rūšies teismo ekspertų kvalifikacinio pasirengimo programos, patvirtintos LTEC direktoriaus.
6. Lietuvos Respublikos teismo ekspertų sąrašo sudarymo ir tvarkymo tvarka (patvirtinta LR teisingumo ministro 2003-04-18 įsakymu Nr. 111 2008-07-14 įsakymo Nr. 1R-283 redakcija).

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Konsultacijas ir informaciją teikia:
Daiva Latvytė
Vyriausioji specialistė
Telefonas +370 5 2638540   
El.paštas: info@ltec.lt

Bendra informacija:
AdresasLvovo g. 19 A, LT-09313 Vilnius
Adresas internetehttp://www.ltec.lt
Darbo laikasI-IV 8.00-17.00 V 8.00-15.45 Pietų pertrauka 12.00-12.45
Įmonės kodas111952632
Adresas Lietuvoje:
Vilniaus m. sav., Vilnius, Lvovo g. 19A
8 5 263 8540, el. p.: info@ltec.lt