Apdorojama...

Paslauga duomenų subjektui įgyvendinant jo teisę susipažinti su duomenų valdytojų tvarkomais asmens duomenimis

Suteikiama galimybė susipažinti su savo asmens duomenimis tvarkomais registruotų duomenų valdytojų ir (arba) su informacija apie šių duomenų tvarkymą, pateikiant prašymą el. būdu.

Suteikimo trukmė: 30 kalendorinių dienų

Kaina: Valstybės rinkliavos dydžiai:

  • iš vieno duomenų valdytojo – 10.00 Lt (2.90 Eur);
  • iš kiekvieno papildomo – 3.00 Lt (0.87 Eur), bet ne daugiau kaip 500.00 Lt  (144.81 Eur).

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną,prisijunkite

Skirta

Gyventojams

Interaktyvumo lygis 4

Teikėjas

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija
Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija padeda duomenų subjektui įgyvendinti jo teisę susipažinti su savo asmens duomenimis. Duomenų subjekto prašymu Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, surenka iš registruotų duomenų valdytojų duomenų subjekto asmens duomenis ir (arba) informaciją apie jo asmens duomenų tvarkymą ir el. būdu supažindina duomenų subjektą su surinktais asmens duomenimis ir (arba) informacija.
1. Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1182 (Žin., 2001, Nr. 83-2890; 2008, Nr. 136-5319)
2. Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2008, Nr. 22-804)
3. Duomenų valdytojų atsakymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai dėl duomenų subjekto teisės susipažinti su savo asmens duomenimis įgyvendinimo pateikimo tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2008 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 1T-64 (1.12) (Žin., 2008, Nr. 125-4790)
4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 ,,Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“
5. Asmens tapatybės patvirtinimo elektroninėje erdvėje tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2011 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 1T-33 (1.12)

Paslaugos administratorių kontaktai

Virginija Karužienė Daiva Vyčinienė Kornelija Prakapavičienė
Prevencijos skyriaus vyr. specialistė Prevencijos skyriaus vedėja Informacijos ir technologijų skyriaus vyr. specialistė
Tel. +370 5 219 7275 Tel. +370 5 212 1587 Tel. +370 5 219 7265
Faks. +370 5 261 9494 Faks. +370 5 261 9494 Faks. +370 5 261 9494
virginija.karuziene@ada.lt daiva.vyciniene@ada.lt kornelija.prakapaviciene@ada.lt

Paslaugos teikėjo kontaktai

Algirdas Kunčinas
Direktorius
Tel. +370 5 27 12804
Faks. +370 5 26 19494
ada@ada.lt   
Bendra informacija:
Adresas A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310, Vilnius
Adresas internetewww.ada.lt
Darbo laikasI, III, IV 8:00-17:00, II 8:00-19:00, V 8:00-15:45. Pietų pertrauka: 12:00-12:45
Įmonės kodas188607912
Adresas Lietuvoje:
Vilniaus m. sav., Vilnius, A. Juozapavičiaus g. 6