2018-02-13 00:00 Ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) informuoja, kad UAB „Skaitmeninio sertifikavimo centras“ (SSC) išduoti kvalifikuoti elektroninių parašų sertifikatai nebegalios nuo 2018 m. gegužės 11 d.
Atkreipiame asmenų, turinčių SSC išduotus kvalifikuotus elektroninių parašų sertifikatus, dėmesį, kad nuo 2018 m. gegužės 11 d. jie nebegalės šių sertifikatų naudoti kvalifikuotiems elektroniniams parašams kurti. Esant poreikiui pasirašinėti elektroninius dokumentus kvalifikuotu elektroniniu parašu, šie asmenys turėtų kreiptis į kitus paslaugų teikėjus, turinčius teisę išduoti kvalifikuotus elektroninių parašų sertifikatus. Asmenys pirmiausia turėtų įvertinti, kokią elektroninio parašo priemonę norėtų naudoti (lustinę kortelę, USB kriptografinį raktą ar mobilųjį elektroninį parašą), ir tada kreiptis į atitinkamus paslaugų teikėjus.
Platesnė informacija pateikiama RRT puslapyje http://www.rrt.lt/lt/pranesimai-spaudai/rrt-pratese-termina-b916.html.
Apdorojama...

Užsakymų sąrašo ir jų vykdymo būsenos duomenų gavimas

Pateikiamas užsakytų pažymų ir jų vykdymo būklių sąrašas. (Užsakytos pažymos yra apie nurodyto mokesčių mokėtojo atsiskaitymą su valstybės ir/ar savivaldybių biudžetais, pinigų fondais)

Kaina: nemokama

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną,prisijunkite

Priklauso grupėms

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams
Viešajam sektoriui

Interaktyvumo lygis 4

Teikėjas

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
            
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. lapkričio 18 d. įsakymas Nr. V-298 ,,Dėl Atsiskaitymo su valstybės ir/ar savivaldybių biudžetais, valstybės pinigų fondais pažymų išdavimo taisyklių ir FR0319, FR0320 ir FR0321 formų patvirtinimo" (Žin., 2003, Nr. 112-5053; 2009, Nr. 77-3218);
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2005 m. rugsėjo 16 d. įsakymas Nr. VA-67 ,,Dėl Mokesčių mokėtojų skolingumo nustatymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 114-4185);
Kiti teisės aktai, reglamentuojantys licencijų išdavimą, dalyvavimą konkursuose ir pan., kai reikalaujama mokesčių administratoriaus pažymos (pateikiamas naudojimui klientinėje dalyje).

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Mokesčių informacijos centras
Tel. nr. 1882 arba tel. nr. 8 700 55 882 (skambinant iš visų pagrindinių telekomunikacijų operatorių tinklų Lietuvoje);
Tel. nr. +370 5 255 3190  (skambinant iš užsienio).
Bendra informacija:
Adresas Vasario 16-osios g. 14, LT-01514, Vilnius
Adresas internete www.vmi.lt
Darbo laikas I, III 8:00-17:00, II, IV 8:00-18:00, V 8:00-15:45. Pietų pertrauka: 12:00-12:45
Įmonės kodas 188659752
Adresas Lietuvoje:
Vilniaus m. sav., Vilnius, Vasario 16-osios g. 15
Vilniaus m. sav., Vilnius, Vasario 16-osios g. 14
Tel. +370 5 268 78 00
vmi@vmi.lt