Apdorojama...

Užsakymų sąrašo ir jų vykdymo būsenos duomenų gavimas

Pateikiamas užsakytų pažymų ir jų vykdymo būklių sąrašas. (Užsakytos pažymos yra apie nurodyto mokesčių mokėtojo atsiskaitymą su valstybės ir/ar savivaldybių biudžetais, pinigų fondais)

Kaina: nemokama

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Priklauso grupėms

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams
Viešajam sektoriui

Interaktyvumo lygis 4

Teikėjas

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
            
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. lapkričio 18 d. įsakymas Nr. V-298 ,,Dėl Atsiskaitymo su valstybės ir/ar savivaldybių biudžetais, valstybės pinigų fondais pažymų išdavimo taisyklių ir FR0319, FR0320 ir FR0321 formų patvirtinimo" (Žin., 2003, Nr. 112-5053; 2009, Nr. 77-3218);
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2005 m. rugsėjo 16 d. įsakymas Nr. VA-67 ,,Dėl Mokesčių mokėtojų skolingumo nustatymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 114-4185);
Kiti teisės aktai, reglamentuojantys licencijų išdavimą, dalyvavimą konkursuose ir pan., kai reikalaujama mokesčių administratoriaus pažymos (pateikiamas naudojimui klientinėje dalyje).

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Mokesčių informacijos centras
Tel. nr. 1882 arba tel. nr. 8 700 55 882 (skambinant iš visų pagrindinių telekomunikacijų operatorių tinklų Lietuvoje);
Tel. nr. +370 5 255 3190  (skambinant iš užsienio).
Bendra informacija:
Adresas Vasario 16-osios g. 14, LT-01514, Vilnius
Adresas internete www.vmi.lt
Darbo laikas I, III 8:00-17:00, II, IV 8:00-18:00, V 8:00-15:45. Pietų pertrauka: 12:00-12:45
Įmonės kodas 188659752
Adresas Lietuvoje:
Vilniaus m. sav., Vilnius, Vasario 16-osios g. 14, LT-01514
Tel. +370 5 268 78 00
vmi@vmi.lt