Apdorojama...

VMI elektroninių paslaugų portalas

Galimybė naudotis Valstybinės mokesčių inspekcijos teikiamomis elektroninėmis paslaugomis: prisijungti prie Mano VMI, Elektroninio deklaravimo sistemos (EDS), Akcizų informacinės sistemos (AIS), Elektroninių prašymų priėmimo sistemos (EPRIS), sistemos, skirtos įregistruoti / išregistruoti apmokestinamuosius asmenis specialios telekomunikacijų, radijo ir televizijos transliavimo ir / arba elektroniniu būdu teikiamų paslaugų apmokestinimo schemos (MOSS) dalyviais.

Kaina: nemokama

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Priklauso grupėms

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams
Viešajam sektoriui

Interaktyvumo lygis 5

Teikėjas

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
   
Mokesčių administravimo įstatymas, konkrečių mokesčių įstatymai, kiti teises aktai VMI prie FM teises aktai.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 31 d. nutarimu Nr. 2115 patvirtinta Elektroninės valdžios koncepcija;
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 25d. nutarimu Nr. 1468 patvirtintas Elektroninės valdžios koncepcijos įgyvendinimo priemonių planas;
Lietuvos Respublikos Seimo 2004 m. balandžio 13 d. priimtas Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas IX-2112 (Žin., 2004, Nr. 63-2243);
Valstybinės mokesčių inspekcijos Elektroninio deklaravimo sistemos nuostatai, patvirtinti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2006 m. vasario 15 d. įsakymu Nr. V-65 (Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 7 d. registracijos numeris IS-91N);
Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2003, Nr. 15-597);
Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymas (2004 m. balandžio 15 d. Nr.IX-2135);
Lietuvos Respublikos 2000 m. liepos 11 d. elektroninio parašo įstatymas Nr. VIII-1822 (Žin., 2000, Nr.: 61- 1827);
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 22 d. nutarimas Nr. 1625 „Dėl informacijos technologijų saugos valstybinės strategijos ir jos įgyvendinimo plano patvirtinimo“;
Lietuvos archyvų departa­mento 2006 m. sausio 11 d. įsakymas Nr. V-12 ,,Dėl Elektroninių dokumentų valdymo taisyklių patvirtinimo“, Žin., 2006, Nr.7-268)
Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas Nr. I-1115 (Žin., 2004, Nr.:57-1982);
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas  VIII-1234 (Žin., 1999, Nr.: 60-1945).

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Konsultacijos mokesčių klausimais telefonu 1882

Skambinantiems iš užsienio telefonu +370 5 255 3190
Mokesčių mokėtojų aptarnavimas
Elektroniniai paklausimai 
Priimamojo darbo valandos: 
I, III 8.00-17.00 val.; II,IV 8.00-18.00 val.; V 8.00-15.45 val. 

Bendra informacija:
Adresas Vasario 16-osios g. 14, LT-01514, Vilnius
Adresas internete www.vmi.lt
Darbo laikas I, III 8:00-17:00, II, IV 8:00-18:00, V 8:00-15:45. Pietų pertrauka: 12:00-12:45
Įmonės kodas 188659752
Adresas Lietuvoje:
Vilniaus m. sav., Vilnius, Vasario 16-osios g. 14, LT-01514
Tel. +370 5 268 78 00
vmi@vmi.lt