2018-07-01 12:10Svarbi žinia visiems mobiliojo elektroninio parašo vartotojams.
Svarbi žinia visiems mobiliojo elektroninio parašo vartotojams.
Iki šių metų liepos 1 d. visi mobiliojo elektroninio parašo vartotojai turi pasikeisti SIM korteles.
Šis veiksmas yra būtinas didinant mobiliojo elektroninio parašo saugumo lygį ir vykdant ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktus (Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB, ir Ryšių reguliavimo tarnybos sprendimą).
Vartotojai, norintys ir toliau naudotis m. parašo paslauga, turi kreiptis į savo mobiliojo ryšio operatorius ir sudaryti naujas m. parašo sutartis. Visi Lietuvoje veikiantys mobiliojo ryšio operatoriai m. parašo paslaugai reikalingas SIM korteles į naujus saugumo reikalavimus atitinkančias korteles keičia nemokamai.
Anksčiau išduoti m. parašo sertifikatai galios iki 2018 m. liepos 1 d. Iki šios dienos SIM kortelių nepasikeitusiems vartotojams m. parašo sutartys, vadovaujantis ES reglamentu ir RRT sprendimu, bus nutrauktos.
Apdorojama...

Sodros elektroninė gyventojų aptarnavimo sistema – EGAS

EGAS sistemoje asmenys gali rengti ir teikti elektroninius prašymus (tam tikri prašymai turi būti pasirašomi kvalifikuotu elektroniniu parašu) skirti išmoką arba gauti pažymą, gauti informaciją apie priskaičiuotas ir mokamas išmokas, sumokėtus mokesčius, draudiminius laikotarpius, draudžiamąsias pajamas, sužinoti apie prognozuojamą pensiją bei kitą informaciją iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinės sistemos, leisti kitiems asmenims peržiūrėti apie jo asmenį tvarkomą informaciją.

Kaina: nemokama

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Skirta

Gyventojams

Interaktyvumo lygis 4

Teikėjas

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Paslaugos teikimo rezultatai:
Priimtas (tam tikrais atvejais – atmestas) elektroninis prašymas skirti išmoką, pašalpą, pensiją, kompensaciją, nutraukti valstybinio savanoriškojo socialinio draudimo sutartį, pakeisti mokėjimo būdą, išduoti pažymą ir pan.;
įvairaus pobūdžio informacijos apie asmenį gavimas elektroniniu būdu;
informacijos gavimas apie tai, ar asmuo gali apsidrausti valstybiniu savanorišku socialiniu draudimu ir apie įmokos dydį elektroniniu būdu;
informacijos, susijusios su asmeniu, peržiūros teisės suteikimas tretiesiems asmenims elektroniniu būdu.

Ne vėliau kaip per aštuonias darbo valandas (arba vieną darbo dieną) nuo elektroninio prašymo pateikimo naudotojas informuojamas apie pateikto prašymo priėmimą/atmetimą arba jo nagrinėjimo būseną.
Paslaugos trukmė priklauso nuo prašymo rūšies. Prašymai turi būti išnagrinėti ir sprendimas dėl paslaugos teikimo priimtas per 20 darbo dienų nuo jų gavimo Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigoje, jeigu specialūs teisės aktai nenustato kitokių prašymų nagrinėjimo terminų.
Elektroniniai prašymai gali būti teikiami 7 dienas per savaitę, 24 valandas per parą.

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Visa „Sodros“ informacija - telefonu 1883.
Skambinantiems iš užsienio - +3705 250  0883.
Bendra informacija:
Adresas Konstitucijos pr. 12, LT-09308 Vilnius
Adresas internete http://www.sodra.lt
Darbo laikas I-IV 8:00 – 17:00 V 8:00 – 15:45
Įmonės kodas 191630223
Adresas Lietuvoje:
Vilniaus m. sav., Vilnius, Konstitucijos pr. 12-101
Vilniaus m. sav., Vilnius, Konstitucijos pr. 12
1883, el. p.: info@sodra.lt