2018-07-01 12:10Svarbi žinia visiems mobiliojo elektroninio parašo vartotojams.
Svarbi žinia visiems mobiliojo elektroninio parašo vartotojams.
Iki šių metų liepos 1 d. visi mobiliojo elektroninio parašo vartotojai turi pasikeisti SIM korteles.
Šis veiksmas yra būtinas didinant mobiliojo elektroninio parašo saugumo lygį ir vykdant ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktus (Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB, ir Ryšių reguliavimo tarnybos sprendimą).
Vartotojai, norintys ir toliau naudotis m. parašo paslauga, turi kreiptis į savo mobiliojo ryšio operatorius ir sudaryti naujas m. parašo sutartis. Visi Lietuvoje veikiantys mobiliojo ryšio operatoriai m. parašo paslaugai reikalingas SIM korteles į naujus saugumo reikalavimus atitinkančias korteles keičia nemokamai.
Anksčiau išduoti m. parašo sertifikatai galios iki 2018 m. liepos 1 d. Iki šios dienos SIM kortelių nepasikeitusiems vartotojams m. parašo sutartys, vadovaujantis ES reglamentu ir RRT sprendimu, bus nutrauktos.
Apdorojama...

Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimas

Paslauga leidžia atlikti su teritorijų planavimo dokumenų rengimu susijusių prašymų teikimą, atsakymų ir duomenų gavimą.

Suteikimo trukmė: Paslaugų suteikimo trukmė reglamentuota Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=331439

Kaina: nemokama

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams
Viešajam sektoriui

Interaktyvumo lygis 4

Teikėjas

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos
Paslauga leidžia atlikti teritorijų planavimo dokumentų rengimo veiksmus. Paslaugos gavėjui sudaroma galimybė pateikti šiuos prašymus / gauti prašomų rezultatų atsakymus:
• prašymas išduoti planavimo sąlygas / planavimo salygų gavimas;
• prašymas suderinti TPD sprendinius / suderintų TPD sprendinių dokumento gavimas;
• prašymas patikrinti TPD / patikrinto TPD dokumento gavimas;
• prašymas patvirtinti TPD / patvirtinto TPD dokumento gavimas;
• prašymas įregistruoti TPD / įregistruoto TPD dokumento gavimas.
Apie paslaugos suteikimo rezultatus naudotojai perspėjami žinutėmis el. paštu bei portale ( www.tpdris.lt) matomi patvirtinti/atmesti prašymai.
Taip pat sudaryta galimybė teikti pasiūlymus rengiamiems teritorijų planavimo dokumentams.

Paslaugoms gauti būtina atlikti tapatybės nustatymą. Vieną kartą jį atlikus per el. paslaugų portalą kitus prisijungimus bus galima atlikti naudojant sugeneruotą naudotojo vardą ir įvestą slaptažodį.
Juridinių asmenų atstovai turi užpildyti atstovavimo juridiniam asmeniui prašymą.
Patvirtintą teritorijų planavimo dokumentą galima perduoti registravimui Lietuvos Respublikos Teritorijų Planavimo Registre nuotoliniu būdu.
Naudotojo vadovas:  http://www.tpdris.lt/web/guest/pagalba

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Inga Bivainytė Jurgita Augustinavičienė
Informacinių sistemų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Informacinių sistemų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė
Tel. +370 5 203 1284 Tel. +370 5 272 8324
i.bivainyte@vtpsi.lt j.augustinaviciene@vtpsi.lt
Bendra informacija:
Adresas A. Vienuolio g. 8, LT-01104, Vilnius
Adresas internete www.vtpsi.lt
Darbo laikas I - IV 8:00-17:00, V 8:00-15:45. Pietų pertrauka: 12:00-12:45
Įmonės kodas 288600210

Adresas Lietuvoje:
Vilniaus m. sav., Vilnius, A. Vienuolio g. 8, LT-01104
Interneto svetainė:
Laura Nalivaikienė                      Marius Gecevičius
Viršininkė Informacinių sistemų valdymo skyriaus l. e. vedėjo pareigas
Tel. +370 52 72 2748                   Tel. +370 5 271 3023
info@vtpsi.lt m.gecevicius@vtpsi.lt