Apdorojama...

Galimybė teikti dokumentus Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai elektroniniu būdu

Galimybė elektroniniu būtu pateikti Ryšių reguliavimo tarnybai dokumentus.

Kaina: nemokama

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Interaktyvumo lygis 4

Teikėjas

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba
Aprašymas: Galimybė fiziniams asmenims ir ūkio subjektams, sudariusiems RRT elektroninių dokumentų teikimo sutartį, teikti Ryšių Reguliavimo Tarnybai vykdomos elektroninių ryšių, pašto veiklos, radijo dažnių, numeracijos ir kitus prašymus, ataskaitas. Pilnas teikiamų dokumentų sąrašas yra pateikiamas tarnybos tinklalapyje www.rrt.lt.
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą: Dokumentų teikimo Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2004 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. 1V-292 (Žin., 2004, Nr. 141-5171; 2005, Nr. 73-2675).

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Informacinių technologijų skyriaus vedėjas Aivaras Braziulis 8-5-2105635.
Bendra informacija:
Darbo laikas I - IV 8:00-17:00, V 8:00-15:45. Pietų pertrauka: 12:00-12:45
Įmonės kodas 121442211
Adresas Lietuvoje:
Vilniaus m. sav., Vilnius, Mortos g. 14
Interneto svetainė:
Mindaugas Taučkėla
IT skyriaus vedėjas
Tel. +370 5 210 5687
rrt@rrt.lt