2018-07-01 12:10Svarbi žinia visiems mobiliojo elektroninio parašo vartotojams.
Svarbi žinia visiems mobiliojo elektroninio parašo vartotojams.
Iki šių metų liepos 1 d. visi mobiliojo elektroninio parašo vartotojai turi pasikeisti SIM korteles.
Šis veiksmas yra būtinas didinant mobiliojo elektroninio parašo saugumo lygį ir vykdant ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktus (Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB, ir Ryšių reguliavimo tarnybos sprendimą).
Vartotojai, norintys ir toliau naudotis m. parašo paslauga, turi kreiptis į savo mobiliojo ryšio operatorius ir sudaryti naujas m. parašo sutartis. Visi Lietuvoje veikiantys mobiliojo ryšio operatoriai m. parašo paslaugai reikalingas SIM korteles į naujus saugumo reikalavimus atitinkančias korteles keičia nemokamai.
Anksčiau išduoti m. parašo sertifikatai galios iki 2018 m. liepos 1 d. Iki šios dienos SIM kortelių nepasikeitusiems vartotojams m. parašo sutartys, vadovaujantis ES reglamentu ir RRT sprendimu, bus nutrauktos.
Apdorojama...

Galimybė teikti dokumentus Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai elektroniniu būdu

Galimybė elektroniniu būtu pateikti Ryšių reguliavimo tarnybai dokumentus.

Kaina: nemokama

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Interaktyvumo lygis 4

Teikėjas

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba
Aprašymas: Galimybė fiziniams asmenims ir ūkio subjektams, sudariusiems RRT elektroninių dokumentų teikimo sutartį, teikti Ryšių Reguliavimo Tarnybai vykdomos elektroninių ryšių, pašto veiklos, radijo dažnių, numeracijos ir kitus prašymus, ataskaitas. Pilnas teikiamų dokumentų sąrašas yra pateikiamas tarnybos tinklalapyje www.rrt.lt.
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą: Dokumentų teikimo Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2004 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. 1V-292 (Žin., 2004, Nr. 141-5171; 2005, Nr. 73-2675).

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Informacinių technologijų skyriaus vedėjas Aivaras Braziulis 8-5-2105635.
Bendra informacija:
Darbo laikas I - IV 8:00-17:00, V 8:00-15:45. Pietų pertrauka: 12:00-12:45
Įmonės kodas 121442211
Adresas Lietuvoje:
Vilniaus m. sav., Vilnius, Mortos g. 14
Interneto svetainė:
Mindaugas Taučkėla
IT skyriaus vedėjas
Tel. +370 5 210 5687
rrt@rrt.lt