Apdorojama...

Geležinkelių transporto valstybinės priežiūros informacinė sistema

Informacinė sistema skirta fiziniams ir juridiniams asmenims elektroninėje erdvėje gauti Valstybinės geležinkelio inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos teikiamas viešąsias ir administracines paslaugas, susijusias su geležinkelių transporto valstybine priežiūra.

Kaina: -

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną,prisijunkite

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Interaktyvumo lygis 4

Teikėjas

Valstybinė geležinkelio inspekcija prie Susisiekimo ministerijos

Elektroninės paslaugos leisiančios:

1. Elektroninėje erdvėje laikyti pageidaujamą egzaminą ir gauti elektroninius pažymėjimus;

2. Automatizuoti geležinkelių riedmenų registravimą;

3. Patogia forma gauti reikalingą informaciją apie geležinkelių infrastruktūros objektus;

4. Elektroninėje erdvėje formuoti ir teikti prašymus licencijai, atestatui, sertifikatui, įgaliojimui ar leidimui gauti;

5. Elektroniniu būdu informuoti apie geležinkelių transporto eismo įvykį ir stebėti geležinkelių transporto eismo įvykio tyrimo būseną;

6. Elektroniniu būdų pateikti prašymą geležinkelių transporto eismo saugos valdymo sistemų pripažinimui tinkamomis;

7. Elektroninėje erdvėje formuoti tikslines užklausas, gauti statistinę ir personalizuotą informaciją;

8. Pateikti įmonėms, įmonių elektronines korteles.

1. Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodeksas (Žin., 2004, Nr. 72-2489; 2006, Nr. 72-2672; 2011, Nr. 121-5703; 2011, Nr. 121-5704);

2. Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto eismo saugos įstatymas (Žin., 2004, Nr. 4-27; 2010, Nr. 12-557; 2011, Nr. 52-2508; 2011, Nr. 52-2509);

3. Keleivių, bagažo ir krovinių vežimo geležinkelių transportu licencijavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 783 (Žin., 2003, Nr. 59-2677; 2006, Nr. 136-5173; 2009, Nr. 131-5688; 2011, Nr. 110-5175);

4. Pavojingų krovinių vežimo automobilių, geležinkelių, vidaus vandenų transportu saugos specialistų mokymo ir egzaminavimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. 3-274 (Žin., 2002, Nr. 58-2369; 2005, Nr. 142-5153; 2009, Nr. 127-5514, 2010, Nr.31-1476);

5. Geležinkelių įmonių (vežėjų) ir geležinkelių infrastruktūros valdytojų saugos sertifikavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2003 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. 3-37 (Žin., 2003, Nr. 13-520; 2005, Nr. 58-2036; 2006, Nr. 107-4074; 2007, Nr. .98-3987; 2009, Nr. 106-4439; 2011, Nr. 97-4597; 2011, Nr. 121-5730; 2011, Nr. 123-5845);

6. Įmonių, atliekančių geležinkelių riedmenų techninę priežiūrą ir remontą, atestavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2004 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 3-398 (Žin., 2004, Nr. 122-4476; 2006, Nr. 137-5249; 2011, Nr.102-4813);

7. Leidimų pradėti naudoti Lietuvos Respublikoje transeuropinės geležinkelių sistemos struktūrinius posistemius ir geležinkelio riedmenis išdavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 3-507 (Žin., 2007, Nr. 1-39; 2009, Nr. 72-2949; 2009, Nr. 106-4442; 2010, Nr.101-5216; 2010; Nr. 155-7894; 2011, Nr.74-3577; 2011, Nr.160-7606);

8. Techninio geležinkelių naudojimo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1996 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. 297 (Žin., 1996, Nr. 98-2251; 1997, Nr. 33-840; 1998, Nr.113-3169; 2009; Nr.51-2037; 2009, Nr.84-3544.; 2010, Nr.60-2977; 2011, Nr.83-4062);

9. Transeuropinės geležinkelių sistemos sąveikos reikalavimų nustatymo ir taikymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2004 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 3-586 (Žin., 2005, Nr. 6-165; 2006, Nr.81-3232; 2007, Nr.118-4839; 2010, Nr.97-5070; 2010, Nr.155-7895; 2011, Nr.157-7447);

10. Mokymo pajėgumų teikimo geležinkelio įmonėms (vežėjams) taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. 3-237 (Žin., 2006, Nr. 70-2603);

11. Leidimų mokymo įstaigoms mokyti asmenis, susijusius su pavojingų krovinių vežimu automobilių, geležinkelių ir vidaus vandenų transportu, išdavimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr. 3-547 (Žin., 2002, Nr. 114-5105; 2009, Nr.138-6087; 2010; Nr.31-1469);

12. Mokytojų, mokančių asmenis, susijusius su pavojingų krovinių vežimu automobilių, geležinkelių ir vidaus vandenų transportu, atestavimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2003 m. sausio 21 d. įsakymu Nr. 3-32 (Žin., 2003, Nr. 10-384; 2004, Nr.179-6645; 2009, Nr.120-5158; 2010, Nr.31-1466);

13. Pavojingų krovinių vežimo saugos specialisto skyrimo visose įmonėse, kurių veikla susijusi su pavojingų krovinių vežimu, tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 3-343 (Žin., 2002, Nr. 70-2949; 2005, Nr.142-5151);

14. Specialieji pavojingų krovinių vežimo 1520 milimetrų pločio vėžės geležinkeliais Lietuvos Respublikos teritorijoje saugos užtikrinimo reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2005 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. 3-547 (Žin., 2005, Nr. 147-5376; 2008, Nr.70-2691; 2010, Nr.64-3161);

15. Traukos riedmenų ridos nuo atlikto remonto iki kito remonto normos ir remonto periodiškumas bei riedmenų techninės priežiūros ir remonto sistema, patvirtinta Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. 3-122 (Žin., 2008, Nr. 48-1796);

16. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. liepos 17 d. įsakymas Nr. 3-297 „Dėl reikalavimų geležinkelių transporto eismo saugos valdymo sistemoms patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 81-3231; 2010, Nr.60-2978; 2010; Nr.85-4496; 2010, Nr.136-6968; 2011, Nr.100-4725; 2011, Nr.121-5731; 2011, Nr.123-5846);

17. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. birželio 2 d. įsakymas Nr. 3-237 „Dėl įgaliojimų suteikimo Valstybinei geležinkelio inspekcijai prie Susisiekimo ministerijos“.

Valstybinė geležinkelio inspekcija prie Susisiekimo ministerijos

Tel. (8 5) 243 0362

el.p. vgi@vgi.lt 

www.vgi.lt

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

-
Bendra informacija:
Adresas Geležinio Vilko g. 18A, LT-08104, Vilnius
Adresas internetewww.vgi.lt
Darbo laikasI - IV 8:00-17:00, V 8:00-15:45. Pietų pertrauka: 12:00-12:45
Įmonės kodas188683714
Adresas Lietuvoje:
Vilniaus m. sav., Vilnius, Geležinio Vilko g. 18A
Adresas užsienyje:
-
Skaistė Dirgėlienė
Administracinių paslaugų skyriaus vyriausioji specialistė
Tel. +370 5 243 0362
Faks. +370 5 243 03 61
vgi@vgi.lt