Apdorojama...

Klientų išankstinės registracijos internetu ir dokumentų apsikeitimo su asmens sveikatos priežiūros įstaigų informacinėmis sistemomis sukūrimas ir įdiegimas

Vykdomo projekto tikslas - sukurti ir įdiegti išankstinės registracijos internetu posistemę bei perkelti į el. terpę NDNT klientų medicininę dokumentaciją iš asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbingumo, neįgalumo lygio, specialiųjų poreikių, profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymui.

Kaina: Nemokama

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Priklauso grupėms

Skirta

Gyventojams

Interaktyvumo lygis 3

Teikėjas

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Išankstinės klientų registracijos internetu informacinės sistemos posistemės įdiegimas suteiks galimybę klientams užsiregistruoti jiems patogiu laiku, jie galės planuoti savo atvykimo į NDNT laiką. Tai leis NDNT žymiai efektyviau planuoti ir vykdyti klientų aptarnavimą, tinkamai valdyti klientų srautus, pagerės įstaigos darbo kokybė. Abipusio ryšio tarp NDNT ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų informacinės sistemos sukūrimas leis asmens sveikatos priežiūros įstaigų personalui perduoti į NDNT medicininę informaciją, reikalingą paciento darbingumo/neįgalumo lygiui įvertinti.

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tel. 8 5 2 333320, faksas 8 5 2332469 Vilniaus dokumentų registravimo skyrius info@ndnt.lt.
Bendra informacija:
Adresas Vilnius, Švitrigailos 11E
Adresas internete http://www.ndnt.lt
Darbo laikas 7 val. 30 min. iki 16 val. 30 min.
Įmonės kodas 300121001
Adresas Lietuvoje:
Vilniaus m. sav., Vilnius, Švitrigailos g. 11E
(8 5 ) 233 33 20, el. p.: info@ndnt.lt