2018-07-01 12:10Svarbi žinia visiems mobiliojo elektroninio parašo vartotojams.
Svarbi žinia visiems mobiliojo elektroninio parašo vartotojams.
Iki šių metų liepos 1 d. visi mobiliojo elektroninio parašo vartotojai turi pasikeisti SIM korteles.
Šis veiksmas yra būtinas didinant mobiliojo elektroninio parašo saugumo lygį ir vykdant ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktus (Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB, ir Ryšių reguliavimo tarnybos sprendimą).
Vartotojai, norintys ir toliau naudotis m. parašo paslauga, turi kreiptis į savo mobiliojo ryšio operatorius ir sudaryti naujas m. parašo sutartis. Visi Lietuvoje veikiantys mobiliojo ryšio operatoriai m. parašo paslaugai reikalingas SIM korteles į naujus saugumo reikalavimus atitinkančias korteles keičia nemokamai.
Anksčiau išduoti m. parašo sertifikatai galios iki 2018 m. liepos 1 d. Iki šios dienos SIM kortelių nepasikeitusiems vartotojams m. parašo sutartys, vadovaujantis ES reglamentu ir RRT sprendimu, bus nutrauktos.
Apdorojama...

Klientų išankstinės registracijos internetu ir dokumentų apsikeitimo su asmens sveikatos priežiūros įstaigų informacinėmis sistemomis sukūrimas ir įdiegimas

Vykdomo projekto tikslas - sukurti ir įdiegti išankstinės registracijos internetu posistemę bei perkelti į el. terpę NDNT klientų medicininę dokumentaciją iš asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbingumo, neįgalumo lygio, specialiųjų poreikių, profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymui.

Kaina: Nemokama

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Priklauso grupėms

Skirta

Gyventojams

Interaktyvumo lygis 3

Teikėjas

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Išankstinės klientų registracijos internetu informacinės sistemos posistemės įdiegimas suteiks galimybę klientams užsiregistruoti jiems patogiu laiku, jie galės planuoti savo atvykimo į NDNT laiką. Tai leis NDNT žymiai efektyviau planuoti ir vykdyti klientų aptarnavimą, tinkamai valdyti klientų srautus, pagerės įstaigos darbo kokybė. Abipusio ryšio tarp NDNT ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų informacinės sistemos sukūrimas leis asmens sveikatos priežiūros įstaigų personalui perduoti į NDNT medicininę informaciją, reikalingą paciento darbingumo/neįgalumo lygiui įvertinti.

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tel. 8 5 2 333320, faksas 8 5 2332469 Vilniaus dokumentų registravimo skyrius info@ndnt.lt.
Bendra informacija:
Adresas Vilnius, Švitrigailos 11E
Adresas internete http://www.ndnt.lt
Darbo laikas 7 val. 30 min. iki 16 val. 30 min.
Įmonės kodas 300121001
Adresas Lietuvoje:
Vilniaus m. sav., Vilnius, Švitrigailos g. 11E
(8 5 ) 233 33 20, el. p.: info@ndnt.lt