2018-07-01 12:10Svarbi žinia visiems mobiliojo elektroninio parašo vartotojams.
Svarbi žinia visiems mobiliojo elektroninio parašo vartotojams.
Iki šių metų liepos 1 d. visi mobiliojo elektroninio parašo vartotojai turi pasikeisti SIM korteles.
Šis veiksmas yra būtinas didinant mobiliojo elektroninio parašo saugumo lygį ir vykdant ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktus (Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB, ir Ryšių reguliavimo tarnybos sprendimą).
Vartotojai, norintys ir toliau naudotis m. parašo paslauga, turi kreiptis į savo mobiliojo ryšio operatorius ir sudaryti naujas m. parašo sutartis. Visi Lietuvoje veikiantys mobiliojo ryšio operatoriai m. parašo paslaugai reikalingas SIM korteles į naujus saugumo reikalavimus atitinkančias korteles keičia nemokamai.
Anksčiau išduoti m. parašo sertifikatai galios iki 2018 m. liepos 1 d. Iki šios dienos SIM kortelių nepasikeitusiems vartotojams m. parašo sutartys, vadovaujantis ES reglamentu ir RRT sprendimu, bus nutrauktos.
Apdorojama...

Įgaliojimo sudarymas ir registravimas Įgaliojimų registre

Fizinis asmuo informacinių technologijų priemonėmis gali sudaryti šiuos įgaliojimus:
1. korespondencijai gauti;
2. darbo užmokesčiui ir kitoms su darbo santykiais susijusioms išmokoms gauti;
3. pensijai (pensijoms) gauti;
4. pašalpai gauti;
5. stipendijai gauti;
6. viešosioms ir administracinėms paslaugoms gauti.
Šie įgaliojimai duodami juos įregistruojant Įgaliojimų registre.

Suteikimo trukmė: Informacinių technologijų priemonėmis sudarytas įgaliojimas registre įregistruojamas jo pateikimo registrui (sudarymo) momentu, išskyrus atvejus, kai nėra gautas atlyginimas už įgaliojimo įregistravimą.

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Skirta

Gyventojams

Interaktyvumo lygis 4

Teikėjas

Valstybės įmonė Registrų centras
Fizinis asmuo informacinių technologijų priemonėmis gali sudaryti šiuos Civilinio kodekso 2.139 straipsnio 2 dalyje nurodytus įgaliojimus:
1. korespondencijai (konkrečiai – siunčiamiems pinigams ir pašto siuntiniams) gauti;
2. darbo užmokesčiui ir kitoms su darbo santykiais susijusioms išmokoms gauti;
3. pensijai (pensijoms) gauti;
4. pašalpai (pašalpoms) gauti;
5. stipendijai (stipendijoms) gauti;
6. viešosioms ir administracinėms paslaugoms gauti.
Informacinių technologijų priemonėmis sudaromi įgaliojimai duodami juos įregistruojant Įgaliojimų registre.
Naudojantis šia paslauga sudarytas įgaliojimas gali būti duodamas asmeniui, registruotam Lietuvos Respublikos gyventojų registre ir turinčiam galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
Visi duomenys registro tvarkytojui turi būti pateikti lietuvių kalba.
Atlyginimą už įgaliojimo įregistravimą duomenų teikėjas gali sumokėti vienu iš šių būdų: pasirinkęs tiesioginį mokėjimą per elektroninę bankininkystę arba pavedimu.
Įgaliotojas, norėdamas panaikinti informacinių technologijų priemonėmis sudarytą įgaliojimą, elektroninėje paslaugoje užpildo pareiškimą dėl įgaliojimo panaikinimo ir jį pateikia registrui.
Įgaliotinis, norėdamas atsisakyti jam duoto įgaliojimo, elektroninėje paslaugoje užpildo pareiškimą dėl įgaliojimo atsisakymo ir jį pateikia registrui. Minėtų pareiškimų pagrindu įgaliojimas išregistruojamas.

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

tel. (8 5) 268 8262, „Omnitel“ ir „Bitė“ klientams - 1637
Bendra informacija:
AdresasV. Kudirkos g. 18
Adresas internetehttp://www.registrucentras.lt
Darbo laikasI-IV: 7:30-16:30 val., V: 7:30-15:30 val.
Įmonės kodas124110246
Adresas Lietuvoje:
Vilniaus m. sav., Vilnius, Vinco Kudirkos g. 18, LT-03105
Vilniaus m. sav., Vilnius, Vinco Kudirkos g. 18-3
Interneto svetainė:
(8 5) 2688 262, el. p.: info@registrucentras.lt