2018-07-01 12:10Svarbi žinia visiems mobiliojo elektroninio parašo vartotojams.
Svarbi žinia visiems mobiliojo elektroninio parašo vartotojams.
Iki šių metų liepos 1 d. visi mobiliojo elektroninio parašo vartotojai turi pasikeisti SIM korteles.
Šis veiksmas yra būtinas didinant mobiliojo elektroninio parašo saugumo lygį ir vykdant ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktus (Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB, ir Ryšių reguliavimo tarnybos sprendimą).
Vartotojai, norintys ir toliau naudotis m. parašo paslauga, turi kreiptis į savo mobiliojo ryšio operatorius ir sudaryti naujas m. parašo sutartis. Visi Lietuvoje veikiantys mobiliojo ryšio operatoriai m. parašo paslaugai reikalingas SIM korteles į naujus saugumo reikalavimus atitinkančias korteles keičia nemokamai.
Anksčiau išduoti m. parašo sertifikatai galios iki 2018 m. liepos 1 d. Iki šios dienos SIM kortelių nepasikeitusiems vartotojams m. parašo sutartys, vadovaujantis ES reglamentu ir RRT sprendimu, bus nutrauktos.
Apdorojama...

Lietuvos darbo biržos elektroninės paslaugos gyventojams

Asmuo įregistruojamas darbo biržoje (per 5 dienas turi pateikti registracijai privalomus dokumentus). Sudaromas preliminarus įsidarbinimo planas, peržiūrimos išduotos rekomendacijos įsidarbinti, pranešama apie paruoštą pažymą, pateikiamas atsakymas į paklausimą.

Kaina: nemokama

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Gyvenimo įvykiai

Skirta

Gyventojams

Interaktyvumo lygis 4

Teikėjas

Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Naudodamiesi interneto portalu ieškantys darbo asmenys elektroniniu būdu gali:
• sukurti ir redaguoti savo CV;
• nusiųsti savo sukurtą CV darbdaviui;
• tvarkyti darbdaviams išsiųstus prašymus ir gautus darbo pasiūlymus;
• išsaugoti darbo pasiūlymus, kuriuos nori peržiūrėti vėliau;
• išsaugoti darbo pasiūlymų paieškos parametrus;
• užsisakyti el. pašto žinutes apie dominančius darbo pasiūlymus;
• užpildyti supaprastintą išankstinės registracijos darbo biržoje formą ir pasirinkti atvykimo į darbo biržą laiką;
• sudaryti preliminarų individualų užimtumo veiklos planą;
• peržiūrėti darbo biržos išduotas rekomendacijas įsidarbinti bei siūlomo darbo pasiūlymą;
• peržiūrėti darbo biržos suteiktų paslaugų suvestinę;
• tiesiogiai bendrauti su priskirtu darbo biržos specialistu, užduoti klausimus ir gauti atsakymus;
• pakeisti ir suderinti apsilankymo darbo biržoje laiką;
• užsisakyti darbo biržos išduodamas pažymas.
Lietuvos Respublikos nedarbo socialinio draudimo įstatymas;
Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymas.

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Regina Dainelienė, tel. (8 5) 2360 779; Martynas Storasta, Mindaugas Strempickas tel. (8 5) 2360 780; E. paštas: info@ldb.lt.
Bendra informacija:
Adresas Geležinio Vilko g. 3A, LT-03131, Vilnius
Adresas internete www.ldb.lt
Įmonės kodas 190766619
Adresas Lietuvoje:
Vilniaus m. sav., Vilnius, Geležinio Vilko g. 3A
Interneto svetainė:
Tel. (8 5) 236 0793, faks.: (8 5) 236 0788, (8 5) 236 0794, el. p.: info@ldb.lt, eures@ldb.lt