Apdorojama...

Metrikacijos paslaugų informacinė sistema (MEPIS)

Užsakoma elektroninė paslauga įregistruoti civilinės būklės akto įrašą, išduoti civilinės būklės akto įrašo įregistravimo liudijimą, pakartotinį liudijimą, civilinės būklės akto įrašo išrašą, pažymą.

Kaina: Paslaugų kaina nurodytos prie kiekvienos paslaugos aprašymo.

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną,prisijunkite

Skirta

Gyventojams

Interaktyvumo lygis 3

Teikėjas

VĮ Registrų centras
Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (Žin., 2000, Nr. 74-2262);
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975);
Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymas (Žin., 2000, Nr. 61-1827);
Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 (Žin., 2007, Nr. 94-3779);
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2006 m. gegužės 19 d. įsakymas Nr. 1R-160 „Dėl Civilinės metrikacijos taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 65-2415; 2008, Nr. 88-3541);
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2009-08-17 įsakymas Nr. 1R-267 ,,Dėl teisingumo ministro 2006 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. 1R-160 ,,Dėl Civilinės metrikacijos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin, 2009, Nr. 100-4190);
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2009-12-24 įsakymas Nr. 1R-411 ,,Dėl teisingumo ministro 2006 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. 1R-160 ,,Dėl Civilinės metrikacijos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2009, Nr. 156-7044);
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2011-03-21 įsakymas Nr. 1R-78 ,,Dėl teisingumo ministro 2006 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. 1R-160 ,,Dėl Civilinės metrikacijos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2011, Nr. 35-1676);
Metrikacijos paslaugų informacinės sistemos nuostatai, patvirtinti Gyventojų registro tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. rugpjūčio 9 d. įsakymu Nr. (29)4R-32 (Žin., 2010, Nr. 97-5073) ir kitais teisės aktais.

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Civilinės metrikacijos įstaigos kontaktai: https://mepis.registrucentras.lt/.
Bendra informacija:
AdresasV. Kudirkos g. 18
Adresas internetehttp://www.registrucentras.lt
Darbo laikasI-IV: 7:30-16:30 val., V: 7:30-15:30 val.
Įmonės kodas124110246
Adresas Lietuvoje:
Vilniaus m. sav., Vilnius, Vinco Kudirkos g. 18
(8 5) 2688 262, el. p.: info@registrucentras.lt