Apdorojama...

Metrikacijos paslaugų informacinė sistema (MEPIS)

Užsakoma elektroninė paslauga įregistruoti civilinės būklės akto įrašą, išduoti civilinės būklės akto įrašo kopiją, nuorašą, išrašą, pažymą.

Kaina: Paslaugų kaina nurodytos prie kiekvienos paslaugos aprašymo.

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Skirta

Gyventojams

Interaktyvumo lygis 3

Teikėjas

Valstybės įmonė Registrų centras
 • Lietuvos Respublikos Konstitucija (Žin., 1992, Nr. 33-1014);
 • Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas;
 • Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (Žin., 2000, Nr. 74-2262; 2003, Nr. 17-704);
 • Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas (Žin., 2002, Nr. 36-1340);
 • Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2008, Nr. 22-804);
 • Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymas (Žin., 2010, Nr. 144-7361);
 • Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas (Žin., 1995, Nr. 107-2389; 2004, Nr. 57-1982);
 • Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290);
 • Lietuvos Respublikos gyventojų registro įstatymas (Žin., 1992, Nr. 5-78; 1999, Nr. 28-793);
 • Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas (Žin., 2000, Nr. 10-236; 2005, Nr. 139-5008);
 • Lietuvos Respublikos žmogaus mirties nustatymo ir kritinių būklių įstatymas (Žin., 1997, 30-712; 2002, 43-1601);
 • Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas (Žin., 2000, Nr. 52-1484);
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo" (Žin., 2007, Nr. 94-3779);
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 ,,Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo" (Žin., 2000, Nr. 108-3463).
 • Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016-12-28 įsakymas Nr. 1R-334 „Dėl civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo" (TAR, 2016, Nr. 29705)
 • Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016-12-28 įsakymas Nr. 1R-333 „Dėl asmens vardo ir pavardės keitimo taisyklių patvirtinimo" (TAR, 2016, Nr. 29704)
 • Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymas (TAR, 2015, Nr. 19697)
 • Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2003 m. birželio 26 d. nutarimas Nr. N-2(87) ,,Dėl moterų pavardžių darymo" (Žin., 2003, Nr. 65-3009).

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Civilinės metrikacijos įstaigos kontaktai: https://mepis.registrucentras.lt/.
Bendra informacija:
AdresasV. Kudirkos g. 18
Adresas internetehttp://www.registrucentras.lt
Darbo laikasI-IV: 7:30-16:30 val., V: 7:30-15:30 val.
Įmonės kodas124110246
Adresas Lietuvoje:
Vilniaus m. sav., Vilnius, Vinco Kudirkos g. 18, LT-03105
Vilniaus m. sav., Vilnius, Vinco Kudirkos g. 18-3
Interneto svetainė:
(8 5) 2688 262, el. p.: info@registrucentras.lt