2018-07-01 12:10Svarbi žinia visiems mobiliojo elektroninio parašo vartotojams.
Svarbi žinia visiems mobiliojo elektroninio parašo vartotojams.
Iki šių metų liepos 1 d. visi mobiliojo elektroninio parašo vartotojai turi pasikeisti SIM korteles.
Šis veiksmas yra būtinas didinant mobiliojo elektroninio parašo saugumo lygį ir vykdant ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktus (Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB, ir Ryšių reguliavimo tarnybos sprendimą).
Vartotojai, norintys ir toliau naudotis m. parašo paslauga, turi kreiptis į savo mobiliojo ryšio operatorius ir sudaryti naujas m. parašo sutartis. Visi Lietuvoje veikiantys mobiliojo ryšio operatoriai m. parašo paslaugai reikalingas SIM korteles į naujus saugumo reikalavimus atitinkančias korteles keičia nemokamai.
Anksčiau išduoti m. parašo sertifikatai galios iki 2018 m. liepos 1 d. Iki šios dienos SIM kortelių nepasikeitusiems vartotojams m. parašo sutartys, vadovaujantis ES reglamentu ir RRT sprendimu, bus nutrauktos.
Apdorojama...

Valstybinės geologijos informacinės sistemos duomenų teikimas

Paslaugų gavėjai gali gauti geologinius duomenis apie Lietuvos žemės gelmes, kaupiamus Valstybinėje geologijos informacinėje sistemoje. Duomenų ir informacijos teikimo formos: išrašai, ataskaitos, žemėlapiai.

Kaina: nemokama

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams
Viešajam sektoriui

Interaktyvumo lygis 4

Teikėjas

Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos
Paslaugų gavėjams teikiami duomenys apie:
  • potencialius geologinės aplinkos taršos židinius,
  • geotopus (geologinio paveldo objektus),
  • žemės gelmių išteklių plotus,
  • geologinius reiškinius ir procesus,
  • tiriamuosius gręžinius ir kt.
Paslaugos gavėjai gali formuoti duomenų išrašus, ataskaitas atlikti duomenų paiešką ir informacijos peržiūrą žemėlapyje, atlikti paiešką Geologijos fonde saugomų dokumentų kataloguose.
Jeigu dėl kokių nors priežasčių teikiamos informacijos nepakanka arba reikalinga apibendrinta, individualius poreikius atitinkanti informacija, arba informaciją reikia pateikti specialiais formatais, paslaugos gavėjai gali pateikti prašymą paruošti informaciją pagal individualų užsakymą. Toks informacijos pateikimas yra mokamas, paslaugos kaina skaičiuojama atsižvelgiant į informacijos paruošimo sąnaudas.
Lietuvos geologijos tarnyboje prie Aplinkos ministerijos saugomos geologinės informacijos teikimo ir naudojimo tvarkos aprašas (Žin., 2007-12-08 Nr.129-5253)

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Liudmila Ramanauskienė
Informacijos valdymo skyriaus Geologijos fondo poskyrio vedėja
Tel. +370 5 23 31535
liudmila.ramanauskiene@lgt.lt
Bendra informacija:
Adresas S. Konarskio 35, LT-03123, Vilnius
Adresas internetewww.lgt.lt
Darbo laikasI - IV 8:00-17:00, V 8:00-15:45. Pietų pertrauka: 12:00-12:45
Įmonės kodas188710780
Adresas Lietuvoje:
Vilniaus m. sav., Vilnius, S. Konarskio g. 35
Interneto svetainė:
Rina Aleknienė
Informacijos valdymo skyriaus vedėja
Tel. +370 5 23 32267
rina.alekniene@lgt.lt