Apdorojama...

Valstybinės geologijos informacinės sistemos duomenų teikimas

Paslaugų gavėjai gali gauti geologinius duomenis apie Lietuvos žemės gelmes, kaupiamus Valstybinėje geologijos informacinėje sistemoje. Duomenų ir informacijos teikimo formos: išrašai, ataskaitos, žemėlapiai.

Kaina: nemokama

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams
Viešajam sektoriui

Interaktyvumo lygis 4

Teikėjas

Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos
Paslaugų gavėjams teikiami duomenys apie:
  • potencialius geologinės aplinkos taršos židinius,
  • geotopus (geologinio paveldo objektus),
  • žemės gelmių išteklių plotus,
  • geologinius reiškinius ir procesus,
  • tiriamuosius gręžinius ir kt.
Paslaugos gavėjai gali formuoti duomenų išrašus, ataskaitas atlikti duomenų paiešką ir informacijos peržiūrą žemėlapyje, atlikti paiešką Geologijos fonde saugomų dokumentų kataloguose.
Jeigu dėl kokių nors priežasčių teikiamos informacijos nepakanka arba reikalinga apibendrinta, individualius poreikius atitinkanti informacija, arba informaciją reikia pateikti specialiais formatais, paslaugos gavėjai gali pateikti prašymą paruošti informaciją pagal individualų užsakymą. Toks informacijos pateikimas yra mokamas, paslaugos kaina skaičiuojama atsižvelgiant į informacijos paruošimo sąnaudas.
Lietuvos geologijos tarnyboje prie Aplinkos ministerijos saugomos geologinės informacijos teikimo ir naudojimo tvarkos aprašas (Žin., 2007-12-08 Nr.129-5253)

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Liudmila Ramanauskienė
Informacijos valdymo skyriaus Geologijos fondo poskyrio vedėja
Tel. +370 5 23 31535
liudmila.ramanauskiene@lgt.lt
Bendra informacija:
Adresas S. Konarskio 35, LT-03123, Vilnius
Adresas internetewww.lgt.lt
Darbo laikasI - IV 8:00-17:00, V 8:00-15:45. Pietų pertrauka: 12:00-12:45
Įmonės kodas188710780
Adresas Lietuvoje:
Vilniaus m. sav., Vilnius, S. Konarskio g. 35
Interneto svetainė:
Rina Aleknienė
Informacijos valdymo skyriaus vedėja
Tel. +370 5 23 32267
rina.alekniene@lgt.lt