2018-07-01 12:10Svarbi žinia visiems mobiliojo elektroninio parašo vartotojams.
Svarbi žinia visiems mobiliojo elektroninio parašo vartotojams.
Iki šių metų liepos 1 d. visi mobiliojo elektroninio parašo vartotojai turi pasikeisti SIM korteles.
Šis veiksmas yra būtinas didinant mobiliojo elektroninio parašo saugumo lygį ir vykdant ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktus (Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB, ir Ryšių reguliavimo tarnybos sprendimą).
Vartotojai, norintys ir toliau naudotis m. parašo paslauga, turi kreiptis į savo mobiliojo ryšio operatorius ir sudaryti naujas m. parašo sutartis. Visi Lietuvoje veikiantys mobiliojo ryšio operatoriai m. parašo paslaugai reikalingas SIM korteles į naujus saugumo reikalavimus atitinkančias korteles keičia nemokamai.
Anksčiau išduoti m. parašo sertifikatai galios iki 2018 m. liepos 1 d. Iki šios dienos SIM kortelių nepasikeitusiems vartotojams m. parašo sutartys, vadovaujantis ES reglamentu ir RRT sprendimu, bus nutrauktos.
Apdorojama...

Požeminio vandens naudojimo, monitoringo duomenų kaupimas

Savivaldybių ir ūkio subjektų požeminio vandens monitoringo programų derinimas, ataskaitų teikimas. Požeminio vandens, išgaunamo karjeruose ir vykdant nusausinimą, teikimas. Sūrymų duomenų teikimas.

Kaina: nemokama

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams
Viešajam sektoriui

Interaktyvumo lygis 4

Teikėjas

Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos
Paslaugų gavėjai gali teikti šiuos duomenis ir dokumentus:
  • Požeminio vandens, išsiurbto dėl civilinės statybos ar priežiūros darbų, išteklių naudojimo duomenis;
  • Požeminio vandens, išsiurbto iš karjerų ir šachtų, išteklių naudojimo duomenis;
  • Sūrymų gavybos ir tiesioginio išleidimo į požeminius vandenis metines statistines ataskaitas (1-NF);
  • Savivaldybių ir ūkio subjektų monitoringo programų ir planų duomenis;
  • Požeminio vandens monitoringo tarpines ataskaitas;
  • Požeminio vandens monitoringo galutines ataskaitas.
Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatai (Žin., 2009, Nr. 113-4831);
Bendrieji savivaldybių aplinkos monitoringo nuostatai (Žin., 2004, Nr. 130-4680; 2007, Nr. 76-3035);
Valstybinės požeminio vandens informacinės sistemos duomenų tvarkymo taisyklės (Žin., 2013, Nr. 110-5482)

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Jurga Arustienė
Hidrogeologijos skyriaus Požeminio vandens monitoringo poskyrio vedėja
Tel. +370 5 23 35605
jurga.arustiene@lgt.lt
Bendra informacija:
Adresas S. Konarskio 35, LT-03123, Vilnius
Adresas internetewww.lgt.lt
Darbo laikasI - IV 8:00-17:00, V 8:00-15:45. Pietų pertrauka: 12:00-12:45
Įmonės kodas188710780
Adresas Lietuvoje:
Vilniaus m. sav., Vilnius, S. Konarskio g. 35
Interneto svetainė:
Rina Aleknienė
Informacijos valdymo skyriaus vedėja
Tel. +370 5 23 32267
rina.alekniene@lgt.lt