Apdorojama...

Paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraiškos priėmimas

Paraiškos gauti: 1) paramai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones; 2) paramai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones; 3) tiesiogines išmokas už žemės ūkio naudmenų plotus; 4) susietąją paramą už mėsinius galvijus ir (arba) mėsines avis, pienines karves, pieninių veislių bulius, pienines ožkas; 5) papildomas nacionalines tiesiogines išmokas už ėriavedes užpildymas bei pateikimas.

Kaina: nemokama

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Interaktyvumo lygis 4

Teikėjas

Valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras
Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje (toliau – PPIS) paslaugos gavėjas gali elektroniniu būdu pateikti paraišką Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NMA):
– paramai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklas: „Ekstensyvus pievų tvarkymas ganant gyvulius“, „Specifinių pievų tvarkymas“, „Ekstensyvus šlapynių tvarkymas“, „Nykstančios meldinių nendrinukių populiacijos buveinių saugojimas natūraliose ir pusiau natūraliose pievose“, „Nykstančios meldinių nendrinukių populiacijos buveinių saugojimas šlapynėse“, „Medingųjų augalų juostos ar laukai ariamojoje žemėje“, „Vandens telkinių apsauga nuo taršos ir dirvos erozijos ariamojoje žemėje“, „Melioracijos griovių šlaitų priežiūra“, „Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“, „Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema“, „Dirvožemio apsauga“, priemonės „Ekologinis ūkininkavimas“ veiklas: „Parama ekologiniam ūkininkavimui“, „Parama perėjimui prie ekologinio ūkininkavimo“, priemonės „Su Natura 2000 ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“ veiklas: „Parama Natura 2000 žemės ūkio paskirties žemėje“, „Parama Natura 2000 miškuose“, priemonės „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ veiklas:
– paramai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones: „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“, „Išmokos ūkininkams vietovėse, kuriose yra kliūčių, išskyrus kalnuotas vietoves“, „ Natura 2000 išmokos ir su direktyva 2000/60/EB susijusios išmokos“, „ Natura 2000 išmokos“, „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“, „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“, „Miškų aplinkosaugos išmokos“, gauti;
– tiesioginėms išmokoms už žemės ūkio naudmenų plotus gauti;
– susietajai paramai už mėsinius galvijus ir (arba) mėsines avis, pienines karves, pieninių veislių bulius, pienines ožkas gauti;
– papildomoms nacionalinėms tiesioginėms išmokoms už ėriavedes gauti.
Paslaugos gavėjas turi būti įregistravęs valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre.

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Raminta Vitkauskienė
Geografinių informacinių sistemų skyriaus vadovė
tel. (8 5)  266 0635
el. paštas raminta.vitkauskiene@vic.lt
Bendra informacija:
Adresas Vinco Kudirkos g. 18-1, Vilnius
Adresas internete http://www.vic.lt/
Darbo laikas pirmadieniais – ketvirtadieniais 8.00 - 12.00 12.45 - 17.00 Penktadieniais 8.00 - 12.00 12.45 - 15.45
Įmonės kodas 210086220
Adresas Lietuvoje:
Vilniaus m. sav., Vilnius, Vinco Kudirkos g. 18-1, LT-03105
Adresas užsienyje:
nera
Interneto svetainė:
8 5 266 0620, el. p.: info@vic.lt