2018-07-01 12:10Svarbi žinia visiems mobiliojo elektroninio parašo vartotojams.
Svarbi žinia visiems mobiliojo elektroninio parašo vartotojams.
Iki šių metų liepos 1 d. visi mobiliojo elektroninio parašo vartotojai turi pasikeisti SIM korteles.
Šis veiksmas yra būtinas didinant mobiliojo elektroninio parašo saugumo lygį ir vykdant ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktus (Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB, ir Ryšių reguliavimo tarnybos sprendimą).
Vartotojai, norintys ir toliau naudotis m. parašo paslauga, turi kreiptis į savo mobiliojo ryšio operatorius ir sudaryti naujas m. parašo sutartis. Visi Lietuvoje veikiantys mobiliojo ryšio operatoriai m. parašo paslaugai reikalingas SIM korteles į naujus saugumo reikalavimus atitinkančias korteles keičia nemokamai.
Anksčiau išduoti m. parašo sertifikatai galios iki 2018 m. liepos 1 d. Iki šios dienos SIM kortelių nepasikeitusiems vartotojams m. parašo sutartys, vadovaujantis ES reglamentu ir RRT sprendimu, bus nutrauktos.
Apdorojama...

Duomenų valdytojų registracija ir registracijos duomenų keitimas Asmens duomenų valdytojų valstybės registre

Duomenų valdytojai, planuojantys tvarkyti asmens duomenis automatiniu būdu, privalo užsiregistruoti Asmens duomenų valdytojų valstybės registre (toliau - Registras), išskyrus Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme numatytas išimtis. Duomenų valdytojas, norėdamas užsiregistruoti į Registrą, Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai privalo pateikti Pranešimą apie duomenų tvarkymą.

Suteikimo trukmė: 30 kalendorinių dienų

Kaina: nemokama

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Interaktyvumo lygis 4

Teikėjas

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija
Juridiniai asmenys (arba fiziniai asmenys, pvz. kurie vykdo individualią veiklą), planuojantys savo veikloje tvarkyti asmens duomenis automatiniu būdu, privalo užsiregistruoti duomenų valdytojais į Asmens duomenų valdytojų valstybės registrą (toliau - Registras). Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas numato kai kurias išimtis, kai nereikia registruotis duomenų valdytoju (pvz. kai asmens duomenys įmonėje bus tvarkomi vidaus administravimo tikslais, 31 str.). Duomenų valdytojas, norėdamas užsiregistruoti į Registrą, Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai privalo pateikti Pranešimą apie duomenų tvarkymą, atsižvelgiant į tikslą, kuriuo vadovaujantis bus tvarkomi asmens duomenys. Pranešimų formos yra trijų rūšių: dėl vaizdo stebėjimo, dėl tiesioginės rinkodaros, o visais kitais tikslais pildoma bendroji forma.
Jeigu duomenų valdytojas planuoja tvarkyti srauto duomenis, jam papildomai reikia užpildyti srauto duomenų formą.
Jeigu duomenų valdytojas planuoja tvarkyti ypatingus duomenis, jam reikia atlikti Išankstinės patikros procedūrą, kuri išsamiai aprašyta Inspekcijos interneto svetainės www.ada.lt rubrikoje "Paslaugos" - "Išankstinės patikros procedūros vykdymas".

Paslaugos instrukcija

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Virginija Karužienė Daiva Vyčinienė Valdas Šulinskas
Prevencijos skyriaus vyr. specialistė Prevencijos skyriaus vedėja Informacijos ir technologijų skyriaus vyr. specialistas
Tel. +370 5 219 7275 Tel. +370 5 212 1587 Tel. +370 5 219 7265
Faks. +370 5 261 9494 Faks. +370 5 261 9494 Faks. +370 5 261 9494
virginija.karuziene@ada.lt daiva.vyciniene@ada.lt valdas.sulinskas@ada.lt
Bendra informacija:
Adresas A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310, Vilnius
Adresas internetewww.ada.lt
Darbo laikasI, III, IV 8:00-17:00, II 8:00-19:00, V 8:00-15:45. Pietų pertrauka: 12:00-12:45
Įmonės kodas188607912
Adresas Lietuvoje:
Vilniaus m. sav., Vilnius, A. Juozapavičiaus g. 6
Algirdas Kunčinas
Direktorius
Tel. +370 5 27 12804
Faks. +370 5 26 19494
ada@ada.lt