2018-07-01 12:10Svarbi žinia visiems mobiliojo elektroninio parašo vartotojams.
Svarbi žinia visiems mobiliojo elektroninio parašo vartotojams.
Iki šių metų liepos 1 d. visi mobiliojo elektroninio parašo vartotojai turi pasikeisti SIM korteles.
Šis veiksmas yra būtinas didinant mobiliojo elektroninio parašo saugumo lygį ir vykdant ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktus (Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB, ir Ryšių reguliavimo tarnybos sprendimą).
Vartotojai, norintys ir toliau naudotis m. parašo paslauga, turi kreiptis į savo mobiliojo ryšio operatorius ir sudaryti naujas m. parašo sutartis. Visi Lietuvoje veikiantys mobiliojo ryšio operatoriai m. parašo paslaugai reikalingas SIM korteles į naujus saugumo reikalavimus atitinkančias korteles keičia nemokamai.
Anksčiau išduoti m. parašo sertifikatai galios iki 2018 m. liepos 1 d. Iki šios dienos SIM kortelių nepasikeitusiems vartotojams m. parašo sutartys, vadovaujantis ES reglamentu ir RRT sprendimu, bus nutrauktos.
Apdorojama...

Pranešimų policijai apie teisės pažeidimus teikimas. Prašymų dėl licencijų, leidimų ir kitų dokumentų, susijusių su ginklais, pirotechnikos priemonėmis ar asmens ir turto sauga, teikimas. Išrašų, pažymų apie asmens padarytus administracinės teisės pažeidimus teikimas. Skundo dėl administracinio teisės pažeidimo bylose priimto sprendimo pateikimas.

Policija registruoja elektroniniu būdu gautus pranešimus apie teisės pažeidimus, vykdo pranešimų nagrinėjimą.
Policija priima elektroniniu būdu gautus prašymus dėl licencijų, leidimų ir kitų dokumentų susijusių su ginklais, asmens ir turto sauga bei pirotechnikos priemonėmis, vykdo šių prašymų nagrinėjimą.
Policija teikia išrašus, pažymas apie asmens padarytus administracinės teisės pažeidimus.
Policija priima elektroniniu būdu gautus skundus dėl  bet kurios institucijos ar įstaigos  priimto sprendimo administracinio  teisės pažeidimo  byloje ir  perduoda į Administracinių teisės pažeidimų  registrą.

Suteikimo trukmė: 20 d.d.

Kaina: nemokama

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Interaktyvumo lygis 3

Teikėjas

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Policija registruoja elektroniniu būdu gautus pranešimus apie teisės pažeidimus (nusikaltimus, administracinės teisės pažeidimus ir kt.), vykdo pranešimų nagrinėjimą, teikia informaciją apie pranešimo nagrinėjimo eigą bei rezultatus.
Policija priima elektroniniu būdu gautus prašymus dėl licencijų, leidimų ir kitų dokumentų, susijusių su ginklais, asmens ir turto sauga bei pirotechnikos priemonėmis, vykdo gautų prašymų registraciją ir nagrinėjimą, informuoją asmenį apie priimtus sprendimus dėl licencijos, leidimo ar kito dokumento išdavimo (atsisakymo išduoti)
Policija priima asmens prašymus dėl išrašų, pažymų apie asmens padarytus administracinės teisės pažeidimus išdavimo, teikia informaciją apie asmens padarytus administracinės teisės pažeidimus, teikia išrašus, pažymas apie asmens padarytus administracinės teisės pažeidimus
Policijos veiklos įstatymas
Administracinių teisės pažeidimų kodeksas
Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymas
Civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos kontrolės įstatymas
Asmens ir turto saugos įstatymas

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

 
Už išrašo, pažymos apie asmens padarytus administracinius nusižengimus teikimą ir elektroniniu būdu gauto skundo dėl priimto sprendimo administracinio nusižengimo byloje).
 
Už išrašo, pažymos apie asmens padarytus administracinius nusižengimus teikimą ir elektroniniu būdu gauto skundo dėl priimto sprendimo administracinio nusižengimo byloje).
 
 
 
 
 
 
 
Tel. 8 700 60000
 
 
 
 
 
 
 
 
Už elektroniniu būdu gautus prašymus dėl licencijų, leidimų ir kitų dokumentų, susijusių su ginklais, asmens ir turto sauga bei pirotechnikos priemonėmis).
 
Už elektroniniu būdu gautus pranešimus apie teisės pažeidimus
 
 
Bendra informacija:
AdresasSaltoniškių g. 19, LT-08105 Vilnius
Adresas internetehttp://www.policija.lt
Darbo laikasDarbo dienomis: 8.00 – 17.00 val. Penktadieniais: 8.00 – 15.45 val. Pietų pertrauka: 12.00 – 12.45 val.
Įmonės kodas188785847
Adresas Lietuvoje:
Vilniaus m. sav., Vilnius, Saltoniškių g. 19
Interneto svetainė:
+370 5 271 9731, el. p.: info@policija.lt