2018-02-13 00:00 Ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) informuoja, kad UAB „Skaitmeninio sertifikavimo centras“ (SSC) išduoti kvalifikuoti elektroninių parašų sertifikatai nebegalios nuo 2018 m. gegužės 11 d.
Atkreipiame asmenų, turinčių SSC išduotus kvalifikuotus elektroninių parašų sertifikatus, dėmesį, kad nuo 2018 m. gegužės 11 d. jie nebegalės šių sertifikatų naudoti kvalifikuotiems elektroniniams parašams kurti. Esant poreikiui pasirašinėti elektroninius dokumentus kvalifikuotu elektroniniu parašu, šie asmenys turėtų kreiptis į kitus paslaugų teikėjus, turinčius teisę išduoti kvalifikuotus elektroninių parašų sertifikatus. Asmenys pirmiausia turėtų įvertinti, kokią elektroninio parašo priemonę norėtų naudoti (lustinę kortelę, USB kriptografinį raktą ar mobilųjį elektroninį parašą), ir tada kreiptis į atitinkamus paslaugų teikėjus.
Platesnė informacija pateikiama RRT puslapyje http://www.rrt.lt/lt/pranesimai-spaudai/rrt-pratese-termina-b916.html.
Apdorojama...

Susipažinimas su savo asmens duomenimis, tvarkomais Lietuvos Respublikos hipotekos, Turto arešto aktų, Sutarčių, Vedybų sutarčių, Įgaliojimų, Testamentų bei Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registruose

Fizinis asmuo gali gauti Hipotekos, Turto arešto aktų, Sutarčių, Vedybų sutarčių, Įgaliojimų, Testamentų bei Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registrų duomenis apie save, taip pat suvestinę apie asmenis, kurie domėjosi registruose tvarkomais jo asmens duomenimis.

Suteikimo trukmė: Iki 15 min.  kai paslauga teikiama neatlygintinai kartą per kalendorinius metus.
1 d.d. kai paslauga norima pasinaudoti dažniau nei kartą per kalendorinius metus.

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną,prisijunkite

Skirta

Gyventojams

Interaktyvumo lygis 4

Teikėjas

Valstybės įmonė Registrų centras
Vienos užklausos metu asmuo gali užsisakyti ir gauti valstybės įmonės Registrų centro tvarkomų Lietuvos Respublikos hipotekos, Turto arešto aktų, Sutarčių, Vedybų sutarčių, Įgaliojimų, Testamentų bei Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registrų duomenis.
Taip pat paslauga sudaro galimybę gauti suvestinę apie asmenis, kurie domėjosi registruose tvarkomais jo asmens duomenimis, ir informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir teikti bent per paskutinius vienus metus. Suvestinė teikiama Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka.
 1. Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas;
 2. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas;
 3. Lietuvos Respublikos hipotekos registro įstatymas;
 4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. spalio 18 d. nutarimas Nr. 1246 „Dėl Lietuvos Respublikos hipotekos registro nuostatų patvirtinimo“;
 5. Lietuvos Respublikos turto arešto aktų registro įstatymas;
 6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. kovo 5 d. nutarimas Nr. 314 ,,Dėl Turto arešto aktų registro nuostatų patvirtinimo“;
 7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimas Nr. 1284 ,,Dėl Vedybų sutarčių registro nuostatų patvirtinimo“;
 8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 17 d. nutarimas Nr. 1158 ,,Dėl Sutarčių registro steigimo ir Sutarčių registro nuostatų patvirtinimo“;
 9. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1770 „Dėl Įgaliojimų registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“;
 10. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 22 d. nutarimas Nr. 594 ,,Dėl Testamentų registro steigimo ir Testamentų registro nuostatų patvirtinimo“;
 11. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1771 „Dėl Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro steigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“.
 12. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2012 m. birželio 29 d. įsakymas Nr. 1R-179 „Dėl Lietuvos Respublikos hipotekos registro objektų registravimo ir duomenų teikimo taisyklių patvirtinimo“;
 13. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2012 m. birželio 29 d. įsakymas Nr. 1R-178 „Dėl Turto arešto aktų registro objektų registravimo ir duomenų teikimo taisyklių patvirtinimo“;
 14. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2007 m. gegužės 17 d. įsakymas Nr. 1R-183 ,,Dėl Vedybų sutarčių registro objektų registravimo taisyklių patvirtinimo“;
 15. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2007 m. birželio 22 d. įsakymas Nr. 1R-258 ,,Dėl Sutarčių registro objektų registravimo taisyklių patvirtinimo“;
 16. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2014 m. balandžio 18 d. įsakymas Nr. 1R-129 „Dėl Įgaliojimų registro objektų registravimo ir duomenų teikimo taisyklių patvirtinimo“;
 17. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2011 m. vasario 10 d. įsakymas Nr. 1R-49 „Dėl Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro objektų registravimo ir duomenų teikimo taisyklių patvirtinimo“
 18. Atlyginimo (raštinės rinkliavos) už Centrinės hipotekos įstaigos teikiamas paslaugas dydžiai patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 17 d. nutarimu Nr. 1159.

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

tel. (8 5) 268 8262, „Omnitel“ ir „Bitė“ klientams - 1637
 
Bendra informacija:
AdresasV. Kudirkos g. 18
Adresas internetehttp://www.registrucentras.lt
Darbo laikasI-IV: 7:30-16:30 val., V: 7:30-15:30 val.
Įmonės kodas124110246
Adresas Lietuvoje:
Vilniaus m. sav., Vilnius, Vinco Kudirkos g. 18
Vilniaus m. sav., Vilnius, Vinco Kudirkos g. 18-3
Internetinė svetainė:
(8 5) 2688 262, el. p.: info@registrucentras.lt