Apdorojama...

Susipažinimas su savo asmens duomenimis, tvarkomais Lietuvos Respublikos hipotekos, Turto arešto aktų, Sutarčių, Vedybų sutarčių, Įgaliojimų, Testamentų bei Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registruose

Fizinis asmuo, kurio duomenys tvarkomi Lietuvos Respublikos hipotekos, Turto arešto aktų, Sutarčių, Vedybų sutarčių, Įgaliojimų, Testamentų bei Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registre, gali gauti Lietuvos Respublikos hipotekos, Turto arešto aktų, Sutarčių, Vedybų sutarčių, Įgaliojimų, Testamentų bei Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registrų duomenis apie save (Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 29 str. 3 d. 1 p.).

Suteikimo trukmė: Iki 15 min.  – kai paslauga teikiama  neatlygintinai kartą per kalendorinius metus. 
3 d. d. kai paslauga norima pasinaudoti  dažniau nei kartą per kalendorinius metus.

Kaina: Neatlygintinai vieną kartą per kalendorinius metus. 
Jei paslauga norima pasinaudoti dažniau, mokamas nustatyto  dydžio atlyginimas.
Atlyginimo (raštinės rinkliavos) už valstybės įmonės Registrų centro teikiamas paslaugas dydžiai patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 17 d. nutarimu Nr. 1159.
Fizinis asmuo, kurio duomenys tvarkomi Lietuvos Respublikos hipotekos, Turto arešto aktų, Sutarčių, Vedybų sutarčių, Įgaliojimų, Testamentų bei Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registre turi teisę gauti  suvestinę apie asmenis, kurie domėjosi registruose tvarkomais jo asmens duomenimis.

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Skirta

Gyventojams

Interaktyvumo lygis 4

Teikėjas

Valstybės įmonė Registrų centras
Vienos užklausos metu asmuo gali užsisakyti ir gauti valstybės įmonės Registrų centro tvarkomų Lietuvos Respublikos hipotekos, Turto arešto aktų, Sutarčių, Vedybų sutarčių, Įgaliojimų, Testamentų bei Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registrų duomenis. 
Taip pat paslauga sudaro galimybę gauti suvestinę apie asmenis, kurie domėjosi registruose tvarkomais jo asmens duomenimis ir kokiems duomenų gavėjams teikti per paskutinius vienerius metus. Suvestinė teikiama Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka.
 1. Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas;
 2. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas;
 3. Lietuvos Respublikos hipotekos registro įstatymas;
 4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. spalio 18 d. nutarimas Nr. 1246 „Dėl Lietuvos Respublikos hipotekos registro nuostatų patvirtinimo“;
 5. Lietuvos Respublikos turto arešto aktų registro įstatymas;
 6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. kovo 5 d. nutarimas Nr. 314 ,,Dėl Turto arešto aktų registro nuostatų patvirtinimo“;
 7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimas Nr. 1284 ,,Dėl Vedybų sutarčių registro nuostatų patvirtinimo“;
 8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 17 d. nutarimas Nr. 1158 ,,Dėl Sutarčių registro steigimo ir Sutarčių registro nuostatų patvirtinimo“;
 9. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1770 „Dėl Įgaliojimų registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“;
 10. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 22 d. nutarimas Nr. 594 ,,Dėl Testamentų registro steigimo ir Testamentų registro nuostatų patvirtinimo“;
 11. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1771 „Dėl Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro steigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“.
 12. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2012 m. birželio 29 d. įsakymas Nr. 1R-179 „Dėl Lietuvos Respublikos hipotekos registro objektų registravimo ir duomenų teikimo taisyklių patvirtinimo“;
 13. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2012 m. birželio 29 d. įsakymas Nr. 1R-178 „Dėl Turto arešto aktų registro objektų registravimo ir duomenų teikimo taisyklių patvirtinimo“;
 14. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2007 m. gegužės 17 d. įsakymas Nr. 1R-183 ,,Dėl Vedybų sutarčių registro objektų registravimo taisyklių patvirtinimo“;
 15. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2007 m. birželio 22 d. įsakymas Nr. 1R-258 ,,Dėl Sutarčių registro objektų registravimo taisyklių patvirtinimo“;
 16. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2014 m. balandžio 18 d. įsakymas Nr. 1R-129 „Dėl Įgaliojimų registro objektų registravimo ir duomenų teikimo taisyklių patvirtinimo“;
 17. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2011 m. vasario 10 d. įsakymas Nr. 1R-49 „Dėl Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro objektų registravimo ir duomenų teikimo taisyklių patvirtinimo“
 18. Atlyginimo (raštinės rinkliavos) už Centrinės hipotekos įstaigos teikiamas paslaugas dydžiai patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 17 d. nutarimu Nr. 1159.

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

tel. (8 5) 268 8262, „Omnitel“ ir „Bitė“ klientams - 1637
 
Bendra informacija:
AdresasV. Kudirkos g. 18
Adresas internetehttp://www.registrucentras.lt
Darbo laikasI-IV: 7:30-16:30 val., V: 7:30-15:30 val.
Įmonės kodas124110246
Adresas Lietuvoje:
Vilniaus m. sav., Vilnius, Vinco Kudirkos g. 18, LT-03105
Vilniaus m. sav., Vilnius, Vinco Kudirkos g. 18-3
Interneto svetainė:
(8 5) 2688 262, el. p.: info@registrucentras.lt