Apdorojama...

Prašymo patvirtinti kvietimą užsieniečiui atvykti į Lietuvos Respubliką teikimas ir kvietimo tvirtinimas

Fizinis arba juridinis asmuo gali elektroniniu būdu teritorinės policijos įstaigos migracijos padaliniui pateikti prašymą patvirtinti kvietimą, peržiūrėti ir atspausdinti informaciją apie patvirtintą kvietimą, užsisakyti informavimo apie prašymo nagrinėjimo eigą paslaugą.

Suteikimo trukmė: Per 3 darbo dienas nuo prašymo priėmimo dienos. Paslaugos teikėjas turi teisę šį terminą pratęsti iki 7 darbo dienų.

Kaina: 4.90 Eur

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Priklauso grupėms

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Interaktyvumo lygis 4

Teikėjas

Teritorinių policijos įstaigų migracijos padaliniai
Fiziniai ar juridiniai asmenys gali užpildyti ir elektroniniu būdu pateikti prašymą patvirtinti kvietimą. Dalis prašymo duomenų (apie kviečiantį asmenį) bus užpildyta automatiškai. Teisingai užpildžius elektroninį prašymą ir prisegus skenuotas visų reikiamų dokumentų kopijas, prašymas patvirtinti kvietimą bus išnagrinėtas ir patvirtintas elektroniniu būdu, asmeniui nereikės asmeniškai vykti į migracijos padalinį. Asmuo, užsisakęs informavimo paslaugą, apie prašymo nagrinėjimo eigą ir kvietimo patvirtinimą / atmetimą bus informuojamas nemokama trumpąja SMS žinute ir (ar) elektroniniu paštu, gali peržiūrėti prašymo ir patvirtinto kvietimo duomenis, atsispausdinti patvirtintą kvietimą, atlikti pateiktų prašymų paiešką ir pan.

Paslaugos teikimo instrukcija

  1. 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 810/2009, nustatantis Bendrijos vizų kodeksą (Vizų kodeksas) (OL 2009 L243, p. 1);
  2. Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ (Žin., 2004, Nr. 73-2539);
  3. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas (Žin., 1999, Nr. 60-1945, 2006, Nr. 77-2975);
  4. Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas (Žin., 2000, Nr. 52-1484);
  5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 ,,Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2004, Nr. 107-3989; 2008, Nr. 36-1285);
  6. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2004 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. 1V-280/V-109 patvirtintas Kvietimo patvirtinimo, dokumentų vizai gauti pateikimo, konsultacijų vykdymo, vizos išdavimo ar atsisakymo ją išduoti, jos pratęsimo ar atsisakymo ją pratęsti, jos panaikinimo ir Šengeno vizos atšaukimo, taip pat komercinių tarpininkų akreditavimo ir išorės paslaugų teikėjų pasirinkimo tvarkos aprašas (Žin., 2004, Nr. 136-4961; 2011, Nr. 38-1832; 2012, Nr. 80-4194; 2013 Nr. 22-1085).

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Violeta Skripkina
Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Resursų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė
Tel. +370 5 27 17166
Faks. +370 5 27 18210
epis.md@vrm.lt
Bendra informacija:
Adresas L. Sapiegos 1, LT-10312, Vilnius
Adresas internete www.migracija.lt
Darbo laikas I - IV 7:30-16:30, V 7:30-15:15. Pietų pertrauka: 11:30-12:15
Įmonės kodas 188610666

Migracijos padalinių kontaktai

Živilė Gureckienė
Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Bendrųjų reikalų skyriaus vyriausioji specialistė
Tel. +370 5 27 17112
Faks. +370 5 27 18210
md.epis@vrm.lt